Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur vet man om man om man är andedöpt?

Det står om när apostlarna blev döpta i helig ande:

Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:3,4

Andedopet kommer med en större visshet och glädje i Gud. Guds Ord blir mer levande. När man är andedöpt faller det sig mer naturligt att leva så som Kristus vill. 
Man får kraft att tjäna Honom och verka för att andra ska bli frälsta. Man förstår bättre vad Gud har skänkt oss. 
Man börjar leva ett verkligt liv!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Efesierbrevet 1:3

Jesus: Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Johannes 15:11

Andedopet kommer med större frimodighet. Genom Anden får man hjälp och blir inspirerad när man vittnar om Jesus. Den helige Ande vill lägga orden i vår mun och ge kraft åt orden. För den som lyssnar och är öppen då blir orden frälsande.

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Apg 1:8

När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord. Apg 4:31

Andedopet är en bestämd upplevelse. När Petrus höll sitt tal i Kornelius hus föll den helige Ande medan han talade och det står att hedningarna blev döpta i helig Ande.

Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Apg 10:44-46

Petrus sa att Gud inte gjorde någon skillnad mellan de första andedöpta judarna i Jerusalem och hedningarna som sedan blev andedöpta. (Apg 15:8,9 ). Samma erfarenhet som de första judekristna i Jerusalem hade, får också vi ha.

Andedopet kommer ofta i samband med att man är i bön eller lyssnar i tro till en predikan. Den helige Ande uppfyller hela din varelse vid andedopet och kommer med en inre frihet. Andedopet möjliggör Andens uppenbarelse i Ordet så att vi verkligen förstår vem Kristus är.

När Paulus kom till Efesus träffade han några lärjungar som inte hade hört talas om andedopet (se Apg kap 19). De blev döpta i vatten i Jesu namn och när Paulus sedan lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.

Läs gärna vidare mer utförlig undervisningen den helige Ande här:

»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

»Till del 2 i undervisningen om den helige Ande

Varför gjorde Jesus underverk?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0