Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan Guds frid bo i en människa när hon känner stress?

Hej Pastorn! Har en fråga ang. Guds frid.
Kan Guds frid bo i en människa när hon är stressad eller rättare sagt känner stress?
Ha en fin dag och var välsignad.

Guds Ande kommer med frid till oss. Även om vi äger Guds underbara frid i våra hjärtan efter att vi tagit emot syndernas förlåtelse och blivit frälsta, så slipper  vi inte ifrån prövningar och lidanden här i världen. Vår tro och vår kärlek till Gud och medmänniskor prövas.

Under prövningen upplever vi viss anspänning, det vill säga stress. Skillnaden är att sedan vi kommit till tro på Jesus och blivit frälsta så tappar vi inte modet, utan kan tänka så här mitt under svåra prövningar, mitt under de svåraste stormarna: "Jag håller ut och bidar Herren i tro. Han ska hjälpa mig och ge mig ny kraft och föra allt till seger." Detta är att äga Jesu frid, som är en frid som övergår allt förstånd.

Om man inte bär allt till Gud i bön och utgjuter sitt hjärta för honom och är ständigt bedjande för andra människor, så samlar man lätt på sig onödiga bekymmer, stress och oro.

Jesus: Frid lämnar jag efter mig åt er.
Min frid ger
jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes 14:27

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:6,7

Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:7

Det finns olika sorters stress. Ofta talas det om stress som kommer av tidspress. Mycket av den stressen är självförvållad och onödig.

Om vi jämt jagar fram genom livet och inte ger någon tid åt Gud i stillhet och bön blir det svårt för Guds frid att bo i våra hjärtan. Vi får tänka igenom vår livssituation, göra prioriteringar och sätta gränser.
På så sätt kan vi gå in för att uppfyllas av Guds frid mer och mer.

Bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind. Predikaren 4: 6

Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.
Jesaja 30:15

Hur vet man om man om man är andedöpt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0