Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska man göra för att ständigt arbeta för Herren, be ständigt och ständigt göra Guds vilja?

Hej, Tack för hemsidan. Jag har en fråga: Hur ska man göra för att ständigt arbeta för Herren, be ständigt och ständigt göra Guds vilja. Jag tror att detta är möjligt, då det står i Bibeln att vi kommer uträtta fler under än Jesus gjort, men hur ska jag gå till väga? Jag vill inte gå ett steg som inte Gud godtar, för på egen hand faller jag bara och bryter mot Guds lag.
 
Jag tycker allt är så svårt och allting ger mig ångest: kravet vi kristna har på oss att berätta om Jesus och det goda budskapet, och kravet på att vi ska vara kristna. Jag tror att allting skulle kunna vara så mkt enklare om bara min person dog för att aldrig mer återuppstå, men min person återuppstår hela tiden och ger inte tillräckligt med utrymme åt Anden. Jag tittar aldrig på TV och använder min lediga tid åt att läsa Bibeln hellre än att be men jag försöker be ständigt.
 
Jag har aldrig upplevt att man kan be i flera timmar utan att känna att tiden går, dvs jag har aldrig kommit så nära Gud att jag får direktkontakt med honom så att min tro smittar av sig på andra det kanske är därför jag alltid känner ångest och oro? Förstås det är en gåva från Gud men det beror säkert också på oss kan jag tänka mig Gud kan inte vara nära en syndare.
 
Tacksam för svar
Tack på förhand
Gud bevare dig!
Vänliga hälsningar Karin

Tack för ditt mejl. Visst kan man komma i en välsignad situation då man ständigt är bedjande och tjänar Herren på olika sätt med hela sitt liv. Med glädje, vill jag tillägga! Den som mött Jesus till frälsning brukar sannerligen inte se det som att krav att hon är kristen och fått sina synder förlåtna och äger evigt liv, att hon varje dag får uppleva Jesu nåd och kärlek och den trygghet frälsningen ger.

Jag tror att du nog tagit till dig felaktiga budskap som framkallar lagiskhet i stället för tro, för du tycks fokusera väldigt mycket på prestationer i stället för på Jesus. 
Du försöker frälsa dig själv. Du misslyckas och tycker att du inte är god nog. Jag känner med dig i din kamp. Du ivrar, men du ivrar inte på rätt sätt! 

Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Han älskade oss medan vi ännu var syndare. Det var Gud som först älskade oss. (Se Romarbrevet 5:8, 1 Johannesbrevet 4:10&19)

Evangelium är ett glädjebud, ett budskap om att vi får ta emot rening från synden på grund av vad Jesus har uträttat på Golgata kors. Vi får ta emot frälsning av nåd. Vi kan inte med egen möda lägga något till Guds frälsning. Vi kan bara överlåta oss och lägga våra liv i Jesu händer. Han vill ha dig, Han vill äga ditt hjärta.

Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, står det. Du får räkna med att när Jesus dog på korset så dog även du med Honom. Det är genom tron du kan tillgodogöra dig detta, inte genom egen strävan. Tro det som står och så kommer förvandlingen! För frälsningen förvandlar människan. Det sker när man riktar sin blick mot Golgata.

Min förhoppning är att du ska börja läsa Bibeln med trons ögon. Med en förväntan om att något alltid sker när vi tror. Jesus är uppstånden. Han lever idag och manar gott för oss där Han sitter på Faderns högra sida. Det är tron på Jesus som ger oss liv och rättfärdighet. Tron på Honom gör oss fria.

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreérbrevet 4:15,16

Se bort från dig själv och vad du kan prestera och sök Jesus själv av hela ditt hjärta och du kommer att finna Honom. Han klappar på ditt hjärtas dörr. Skynda dig att släppa in Honom och bli frälst!

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 
Upp. 3:20

Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Gal. 2:21

Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Gal. 3:7

Jesus: Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Matt. 11:28-30

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ef. 2:8,9

Jesus: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Joh. 3:7

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Kor. 5:17

Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne. Lukas 10:41,42

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Fil. 2:13

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen….. Apg 1:8

Läs mer: »Vad betyder lagisk?

»Läs gärna föregående fråga och svar också

 Alla läkare trodde att jag och min mamma skulle dö…men min mamma bad till Gud och Jesus varje kväll och hon fick svar...

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0