Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Hur ser man på gott och ont och hur får en människa förlåtelse?

Hej

Jag har några funderingar om hur man ser gott och ont i kristendomen. Kan en människa få förlåtelse vad man än har gjort och vad krävs det för en människa att bli förlåten? Måste det vara offret som blivit utsatt som ska ge nåd till den som gjort något ont eller kan en präst ge förlåtelse även om han inte riktigt vet hur mycket skada förbrytaren har vållat andra? Vad krävs det egentligen för att man ska nå försoning enligt dig och hur förhåller du dig till alla dessa saker, inte bara när det gäller i ditt yrke utan även i vardagen?

Med vänliga hälsningar

Ulrika 


Det är ett krig mellan det goda och onda, mellan ljus och mörker. Jesus är ljuset som kom till världen för att rädda oss människor från mörkret.

Jesus sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Johannes 8:12

Förlåtelsen fås genom Jesu blod på Golgata kors. Där finns rening och försoning med Gud för var och en som omvänder sig och tror på Jesus och låter honom vara Herre och Frälsare i sitt liv, oavsett vilka brott och synder man begått innan.

Människan behöver göra upp sin sak inte bara med Gud utan också med medmänniskor. Vi ska leva i försoning och vara beredda att förlåta "Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju" som Jesus sa (Matteus 18:22).

Man ska gå direkt till den man felat mot och be om förlåtelse. Man ska ångra sig och vara uppriktig när man ber om förlåtelse.

Präster ska inte välsigna ovanpå synden utan ska leda människan till omvändelse och bättring. Man ska inte göra sig delaktig i andras synder.

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.

Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Jesaja 1:18

Du frågar om förlåtelsen är beroende av att "offret" förlåter. Så är det inte. Även om "offret" inte vill förlåta, kan Gud förlåta. Men ska man få förlåtelse av Gud måste man ödmjuka sig och be om förlåtelse av den man försyndat sig mot. Gud ser till våra hjärtan, det är där vi tjänar honom först och främst, i vårt innersta.

Jesus: Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. Matteus 5:23,24

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Ordspråksboken 4:23

Det är viktigt att man ger människor en ny chans om det finns en vilja till bättring, oavsett vad de gjort mot dig. Så som Kristus har förlåtit oss ska vi förlåta andra. Försoningen kan bara ske om det finns en vilja från båda sidor. Så resonerar jag, det var svar på din sista fråga.

Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis. Ordspråksboken 11:30

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobsbrevet 2:13

Vem sitter på Jesu högra och vänstra sida?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0