Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad står korset för? Jag menar vad ber man till när man gör korset på bröstet som fotbollspelare?

Korset är den viktigaste kristna symbolen. 
Korset hör samman med Jesus Kristus. 
Jesus är Gud som steg ned till jorden i en människas gestalt för att ta på sig vår synd och dö på ett kors. 
Korset står för Jesu död och uppståndelse.

På korset vann Jesus en underbar seger över synd och död som vi får del av när vi omvänder oss, tror på Honom och bekänner vår tro på Honom inför människor.

En kristen älskar korset och korsets budskap. 
Med korset som symbol vill kristna visa samhörighet med Jesus. Jesus är den man älskar och tillber.

För andra har korset ingen djupare innebörd och man gör korstecken bara för att det är vanligt i den kultur man vuxit upp i, fotbollspelaren kanske vill ge sken av att han har kontakt med högre makter, eller man har t.ex. ett kors runt halsen bara för att det är mode.

Det kanske inte är så vanligt med troende fotbollsspelare i Sverige, men desto vanligare i andra länder, t.ex. i Brasilien. 

Dessa fotbollsspelare som tror på Jesus visar det gärna. Ibland gör de troende fotbollsspelarna korstecken inför en match för att på detta sätt tacka Gud och be om styrka, ibland knäfaller de eller lyfter sina händer. 
En del har t-tröjor med budskap om Jesus och ibland håller man om varandra och ber till Jesus tillsammans.

Oavsett om man är fotbollsspelare eller inte - det är härligt när människor frimodigt bekänner sin tro på Jesus inför världen!

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 
1 Korinthierbrevet 1:18

Fast han var Gud, krävde han inte att få ha kvar sina rättigheter som Gud, utan avstod sin stora makt och härlighet för att komma till jorden och betjäna oss. Han blev en människa bland människor. Han gick så långt i sin ödmjukhet att han till och med var villig att dö som en brottsling på ett kors. 
Filipperbrevet 2:6-8 Levande Bibeln

Var i Bibeln står löftet "som din dag så skall din kraft ock vara"?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0