Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur ser Gud på dråp och självförsvar?

Jag fick just tanken hur Gud ser på dråp. Hur långt ska man hålla budet att man inte ska begå mord. Tänk att du och din älskling är ute och går så vill någon våldta henne. Så försöker han slå ihjäl mig. Hur ska man göra? Gud vill alla väl. Men om enda skyddet var att ha ihjäl honom. Hur skulle man göra?   Linus

Först ska det sägas att man inte kan göra upp en regel när det gäller självförsvar som skulle kunna gälla för alla människor och alla situationer.
Det skulle vara farligt om vi gjorde upp en regel som sa att man alltid ska handla på ett visst sätt.

I vissa situationer så är det rätt att inte försvara sig (det kan t.ex. ibland vara fallet bland förföljda kristna), i andra situationer så är det fel att inte försvara sig.

Våld ska alltid vara sista utvägen. Man ska inte förlita sig på våld utan sätta sin lit till Herren.
Det står i Ps. 11:5 att Herren hatar den som "älskar våld". Vi ska låta Guds kärlek regera våra hjärtan och så besegrar vi mycket ondska runt omkring oss genom denna kärlek. 

Vi ska älska Herren och älska vår nästa. Vi älskar även våra fiender genom att vi får del av Guds Ande som omformar våra hjärtan.

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Efesierbrevet 6:10

Men låt säga att du hamnar i exakt den situation som du beskrivit.

Om angriparen försöker slå ihjäl dig, men du inte skyddar din kvinna som du älskar och inte skyddar dig själv fast du kan, utan du låter angriparen mörda dig och våldta din kvinna, så skulle Gud nog sörja över en sådan dumhet och vad som då ser ut som brist på kärlek till din kvinna.

Man ska förstås i huvudsak drivas av kärlek till den man skyddar och inte drivas av hat till den man använder våld mot.

Man ska i sitt liv vara ständigt bedjande och tro på Herrens väldiga makt och vara inställd på att Herren kan hjälpa på ett mirakulöst sätt i kritiska situationer t.ex. Då blir det naturligt att ropa till Herren när nöd hastigt kommer på.

Otaliga kristna kan vittna om Herrens mirakulösa ingripande i stunder då de attackerats.
Genom den helige Ande upplever man befrielse från rädsla och man kan uppleva konkret att Herren har kontroll över en hotfull situation som uppstått.

Men om det inte sker ett mirakel, så får man fly om det går - och om det inte går, ta till det våld som krävs för att bevara hälsa och liv.

En kristen ska inte hämnas eller utdela fysisk bestraffning. Men försvar handlar ju inte alls om detta.

Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.
Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:19-21

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Romarbrevet 12:18,19

Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Ordspråksboken 24:11

Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Ordspråksboken 25:26

Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand! Psaltaren 82:4

Vad står korset för? Vem ber fotbollsspelarna till?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0