Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Varför kallas Jesus Människosonen?

Jesus - både människa och Gud
Jesus är Guds Son men Han är den mest ödmjuke som någonsin vandrat på denna jord. När Jesus talade om sig själv så föredrog han den ödmjuka titeln Människosonen


Det är främst Jesus som använde titeln Människoson om sig själv när Han beskrev sitt liv på jorden, sitt lidande, uppståndelsen och tillbakakommandet.

Jesus hade två naturer, Han var både helt och hållet människa och helt och hållet Gud. Han är hela världens Frälsare.

Dels så identifierade Jesus sig med hela människosläktet när Han använde benämningen Människosonen. Ordet människoson betyder ju människa.

Jesus: Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Markus 10:45

Jesus är den Människoson Daniel profeterade om
Men Människosonen har en vidare innebörd. Titeln Människosonen är precis som titeln Guds Son knuten till att Jesus är Messias.

Och Jesus använde också titeln Människoson på ett sådant sätt som indikerade på att Han var Guds Son.

Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.  Markus 2:10

Jesus är den Människoson som Daniel profeterade om i kapitel 7 vers 13,14. Det står att en mänsklig gestalt, som på samma gång är gudomlig, får världsherravälde av Gud Fadern:

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom.Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Daniel 7:13,14

Jesus använde ständigt benämningen Människosonen när han talade om hur Han ska komma tillbaka till jorden och hämta alla dem som tror på Honom:

Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Markus 8:38

Jesus blev föraktad här på jorden. Den som skäms för Människosonen i detta livet ska Människosonen skämmas för på domens dag.

Var Jesus i själva verket Gud? Var det Han som hängde på korset?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0