Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket är bäst; att begravas eller kremeras?
Var står det i Bibeln att man ska vara snäll mot djuren?

Hej Pastorn!

Jag undrar hur det vid uppståndelsen, då alla skall vakna ur sina gravar…

Hur blir det med alla dom som blivit kremerade (brända)? Finns det något svar på den frågan?
Vilket är bäst; att begravas eller kremeras? Kanske en "enfaldig fråga"… För att, för Herren är ingenting omöjligt!

Men jag undrar ändå.

Sedan var det en helt annan sak. Jo, när jag var liten (ca 8-9 år, idag 41 år gammal) läste jag något i GT om att man skall vara snäll mot djuren. Jag är en stor djurvän. Tyvärr har jag inte hittat det stycket igen.

Det kan ju också varit så att jag läst fel pga min ringa ålder, men jag tror inte det eftersom det etsat sig fast i mitt huvud – just de raderna – att man skall vara snäll mot djuren. Vet Pastorn vilken bok och vers jag söker efter så vore jag innerligt tacksam.

Tack för en helt underbar hemsida!!!

Vänliga hälsningar D.


Kremering eller jordbegravning
Man kan ha olika känslor och tankar kring det här med hur man begravs och det hela är högst personligt. Flera argument kan föras fram till varför man skulle kunna föredra det ena framför det andra.

Tusenden och åter tusenden varmt troende har avsomnat utan att ha sagt något om hur deras kroppar skulle tas om hand efter avsomnandet. Självklart så påverkar detta inte deras eviga liv.

Bibeln säger inte om det är bäst att begravas eller kremeras.

Men i allt vi företar oss så ska vi ändå försöka handla efter den tro vi har. Så om man ska bestämma om sin begravning i förväg så ska man välja det man har mest tro för.

Oavsett om man begravs eller kremeras kommer Gud att uppväcka oss. Och den som avsomnat i Kristus får en himmelsk, förvandlad och förhärligad kropp lik den Kristus hade, när han uppstod.

Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.Johannes 5:28,29

Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga. 1 Korinthierbrevet 15:52

Både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Apg 24:15

Den viktigaste frågan är inte hur vi blivit begravda, utan vad vi trodde under vårt jordeliv. Det är det som kommer att avgöra var vi tillbringar evigheten.

Ta hand om djuren -
Vi vet inte exakt vilket stycke du kan ha läst om att man  ska vara snäll mot djuren. Men vi ser i Bibelns berättelser att Gud lägger vikt vid djuren. Gud som skapade hela djurvärlden har stor omsorg om dem
(Ps. 8:4-10, 1 Mos. 1:28, Ps. 147:7-9)

Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt. Ordspråksboken 12:10

Ovanstående är kanske det närmaste man kan komma till en enda bibelvers som visar på att man ska vara snäll mot djuren.

Djuren är levande varelser, var och en med sitt eget liv och med olika känslor. Djuren spelade en stor roll när Gud såg till att djuren blev räddade genom arken som Noa fick i uppdrag av Gud att bygga.

Jesus sa att Gud bryr sig om fåglarnas behov.
Men det var ju i Gamla testamentet du hade läst bibelversen, skriver du.

Från Gamla testamentet finns även följande berättelse:

När Gud sänt profeten Jona till staden Nineve för att hålla en predikan om omvändelse, och Jona gick utanför staden för att se hur det skulle gå för staden, lät Gud en ricinbuske skjuta upp för att ge skugga åt Jonas huvud. Nästa dag torkade ricinbusken bort och Jona blev förargad, för han blev helt utmattad av värmen. Jona önskade sig döden och sade: "Jag vill hellre dö än leva."

Gud gav då ett svar till Jona som visar på Guds omsorg om både människor och djur:

Du ömmar för ricinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur! Jona 4:10,11

Att ha kärlek till djur är naturligt och sunt. Gud har gett oss människor – Skapelsens krona - uppgiften att ta hand om djuren och naturen på ett ansvarsfullt och kärleksfullt sätt.

Fler bibelverser:

Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Lukas 12:6

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matteus 6:26

Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Psaltaren 36:7

Tag noga reda på hur dina får har det, ha omsorg om dina hjordar. Ordspråksboken 27:23

Även i Bibelns beskrivning av det kommande fridsriket nämns djur:

Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem.

Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar.

Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.

Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Jesaja 11:6-9

Gud själv ger djuren vatten och mat i rätt tid:

…..Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Psaltaren 136:25

Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa,

han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Psaltaren 147:7-9

Läs mer om uppståndelsen: Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse

Hälsningar Brobyggarna.

Varför kallas Jesus Människosonen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0