Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Finns det tillfällen då bön inte hjälper?

Otro - den största synden
Man ska förstås be till den ende sanne, levande Guden, Bibelns Gud, och inte till någon annan. Annars kan man inte få bönesvar. Jesus har visat oss vem Gud är.

Gud vill svara på våra böner för, "Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3). Men ofta är vi själva i vägen för bönhörelse, för att våra hjärtan inte är ödmjukt hängivna åt Gud.

Bön hjälper inte om man bär på otro. 
Då gör man Gud till en ljugare. 
Otro är den största synd som finns.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. 
Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebr. 11:6

Högmod - vanligt hinder för bönesvar
Bön hjälper inte om man förhärdar sig mot den helige Ande och håller fast vid det som är orätt i Guds ögon. Gud är helig. Om man försvarar det som är fel kväver man den helige Ande och hindrar bönesvar.

Vi måste ödmjuka oss under Gud och varandra om vi vill ha bönesvar.  

Det står att om "mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd".
2 Krön. 7:14

Själviska motiv hindrar bönhörelse 
Vi ska alltid komma med alla våra behov inför Gud. Vi ska söka be efter Guds vilja och Guds Ord för då bortfaller många onödiga böner, många själviska böner, allteftersom vi förstår Guds vilja bättre.

Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 
Jak 4:3,4

Världslig strävan och inriktning hindrar bönesvar. 
Man ska först och främst söka det som hör till Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska vi få allt det andra också, sa Jesus:

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt. 6:33

Ljumhet och otacksamhet
Man kan inte få bönesvar om man är ljum och ointresserad eller delad i sin håg. Man måste veta vad man vill. Man måste vilja ha det man ber om i sin bön.

Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jak. 1:6-8

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Jak. 4:8

Man ska be i tacksamhet till Gud.

Gud är ju intresserad av i vilket sinnelag vi ber.

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil. 4:6,7

Det finns villkor för bönesvar, bland det mest grundläggande är:

Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Ps. 66:18

Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den. Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. 1 Petr. 3:10-13

En rätt inställning till Gud och medmänniskor
Man ska ha en öppen relation med Herren och handla så att samvetet är rent. 
Man behöver ha en rätt inställning, inte bara till Gud, utan också till medmänniskor när man ber. 

Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Mark. 11:25

Obekänd synd
Man ska be i rättfärdighet. Har man obekänd synd kan Gud inte höra bönerna. 

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.  
Jak. 5:16

Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete…. Hebr. 10:22

Bönen Gud alltid besvarar 
Har man inte överlåtit sig åt Jesus och blivit frälst så ska man göra det. Jesu blod renar från all synd. Bönen om frälsning är en bön som Herren alltid besvarar när man ber uppriktigt från hjärtat. Jesus kom för att frälsa syndare.

Bön hjälper alltid när man kommer som en syndare till Jesus och ber om frälsning. 

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Rom. 10:13

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:8,9

När bön alltid hjälper
När man blivit frälst kan man hamna i en situation då man upplever att bön till Gud alltid hjälper. Även om vi inte alltid får exakt det vi tänkt oss när vi ber så är det så att om vi söker Gud medan vi ber så formar han oss och för oss in i en djupare gemenskap med sig. Gud ser vår längtan och vår goda vilja. Glädjen i Gud fyller oss mer och mer. Herren leder oss in i sitt bönesvar, det som Han har tänkt ut. Så får vi känna att vi är mitt i Guds plan.

Ibland får vi exakt det vi bett om omedelbart. Då tänker vi gärna att vi varit ledda av Guds Ande i våra böner och att Gud ser allt och förmår allt.

Ty för Gud är ingenting omöjligt. Luk. 1:37

Hinder för bönesvar i några korta punkter 

Kan Satan och de onda andarna läsa våra tankar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0