Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Kan Satan och de onda andarna läsa våra tankar?

Vi hade en diskussion i vår bönegrupp om Satan och de onda andarna kan läsa våra tankar eller inte. Vi hittar inget bibelord om det. Kan du hjälpa oss?     Ann-Britt 

Bibeln säger att bara Gud kan läsa alla människors tankar
Satan är inte allsmäktig och det finns inget bibelställe där det står att Satan kan läsa våra tankar.

Bibeln säger att bara Gud känner alla människors hjärtan:

…..må du då höra det i himlen där du bor och förlåta och utföra ditt verk, och ge var och en efter hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta. Ty endast du känner alla människors hjärtan. 
1 Kungaboken 8:39

Svaga punkter
Satan känner dock till våra svagheter. Om han inte visste något om våra svagheter skulle han inte veta hur han skulle fresta oss. Vi är ju alla olika. Han försöker få kristna på fall genom att anfalla på de punkter där vi har garden nere. Han vill smutsa ner våra tankar och vårt inre.

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet 6:12

Men Satans makt är begränsad för den är underställd Guds allmakt. 

När Jesus bor i våra hjärtan genom tron och vi genom vakenhet står emot djävulen så flyr djävulen bort från oss.

Han som är i er är större än den som är i världen. 1 Joh.4:4

Tro och en öppen relation med Gud skyddar
Gud är allsmäktig och allseende. Gud kan läsa alla våra tankar. Gud vet långt i förväg vad alla människor tänker. Han känner våra innersta motiv och ser minsta lilla tanke. (Herren vet allt och är överallt, se Psaltaren 139:1-17.) 

När vi tänker på detta och lever i en öppen relation till Gud kan Han skydda oss. 

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Jakobsbrevet 4:6,7

…. ge inte djävulen något tillfälle. Ef. 4:27

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 1 Joh. 5:4,5

Hur tar man på sig Guds vapenrustning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0