Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur tar man på sig Guds vapenrustning?


Aktivera dig i din tro
Man ska aktivera sig i sin tro och ständigt ta på sig hela Guds vapenrustning. 
Det är inte något man gör en gång.

Var starka i Herren och i hans väldiga kraft
Klä på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga anfall. Ef 6:10,11

Paulus instruerar oss om de olika delarna i vapenrustningen:

Sanningens bälte,
rättfärdighetens pansar,
beredskapens eller villighetens skor,
trons sköld,
frälsningens hjälm och
Andens svärd som är Guds ord.

Direkt i versen efter att Paulus uppmanat oss att ta på de olika delarna i vapenrustningen skriver han att vi på samma gång ska vara ständigt bedjande:

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:18

Det handlar om att aktivera sig i sitt sökande efter Gud och söka hålla sitt hjärta rent. Gud är helig.

Se på Jesus och hämta kraft ur Guds Ord
Vi måste se upp till Jesus i tro och förtröstan och hämta instruktioner och näring ur Guds Ord för att få del av de andliga vapnen som Gud ger. Det är underbar kraft i Guds Ord. 

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Kolosserbrevet 3:16

Herren vill ge åt varje troende alltmer kraft och ljus på stigen.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Han vill att vi ständigt ska växa i tron. Men vi kan inte bara sitta och vänta på att tron ska ramla ner i huvudet. Det handlar om en viljeyttring från vår sida. Vi ska kämpa den goda kampen och på så sätt växa i tron.

Det handlar om att ständigt, aktivt, söka tjäna Herren i tro och kärlek och på så sätt få del av Guds kraft. 

Om vi inte aktiverar oss för Guds rike kan vi inte få del av Guds vapenrustning. Tjäna genom kärlek, sök vara till andras hjälp och uppbyggelse.

Guds välbehag och nåd
Det är bara genom Guds nåd vi kan ta på oss Guds vapenrustning. Det är inget vi gör i egen kraft. När Guds välbehag vilar över oss kan vi bli klädda i Guds vapenrustning.

Paulus: Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 1 Korinthierbrevet 15:10

Nästa fråga:

Hur ska jag använda delarna i Guds vapenrustning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0