Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur ska jag använda delarna i Guds vapenrustning?

Sanningens bälte
Rättfärdighetens pansar           
Beredskapens eller villighetens skor
Trons sköld
Frälsningens hjälm 
Andens svärd som är Guds ord.  

(Se Ef. kap 6)


Använd t
rons sköld genom att vara villig att riskera
Du ska göra plats för Jesus i sitt hjärta och kämpa trons goda kamp. Använd den tro du fått! Du måste vara villig att riskera något.

Man ska medvetet ikläda sig Kristus i tro för att bli som Honom. Jesus vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan "ödmjukade sig och blev lydig ända till döden." (Fil 2:5).

Lev i stället som Jesus Kristus skulle göra i din situation, och försök låta bli att tänka för mycket på dig själv och dina egna behov. Rom. 13:14 (Levande Bibeln)

Vi behöver ha korsets kraft i våra liv. Korsets kraft handlar inte  bara om tron på att Jesus dog på korset för våra synder.  

Det handlar om att bli en Jesu lärjunge som följer Jesus genom att bära sitt kors varje dag. Så kan man växa i tron. Detta är Guds vilja.

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 
Luk. 9:23

Paulus: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 
2 Kor. 4:10-12


Andeurskillning är viktig i trons kamp
Sök det som är därovan. 

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Kol. 3:2,3

När du håller dig stadigt till Herren i ditt innersta, kan du bli rustad med Guds Ande och kraft och bli en maktfaktor i Guds rike. Du får andeurskillning. Andeurskillning är mycket viktigt om man ska kunna kämpa trons kamp.

Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 1 Joh. 2:16

Jesus sa:…. lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Matt.11:29

Paulus skrev "även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt."  2 Kor. 10:3

De vapen Gud ger oss genom Andens inspiration kan bryta ned "tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud." 2 Kor 10:5.

När du genom Andens hjälp står emot det som inte är av Gud, så kommer också andra människor runt omkring dig in under Guds gode Andes inflytande.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 1 Kor. 1:18,19

Ingen helighet utan sanning
Andens svärd är Guds Ord. Det finns ingen helighet där det inte finns sanning. Guds Ord är sanning.

Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 
Joh. 17:17

Vi ska ödmjukt ta emot Ordet och låta Guds ord få uträtta sitt renande verk i våra hjärtan.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebr. 4:12,13

Vi ska låta Guds Ord riktigt rota sig och bosätta sig i våra hjärtan, så att Ordet alltid är oss nära och ger vår tro näring.

Ha mod att handla rättfärdigt, i tro och kärlek
Utan mod kan man inte använda rättfärdighetens pansar. Man måste ha mod att bekänna svaghet och synder och överlåta hela sitt liv åt Gud. 
Det handlar om en rättfärdighet från Gud genom tron, inte någon egen rättfärdighet. 

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Rom. 1:17

Tron är verksam genom kärlek (Gal. 5:6) och rättfärdighet hör samman med kärlek till Gud och medmänniskor. 

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 1 Joh. 4:18

Man måste ha mod att handla rättfärdigt i kärlek även om det ofta är obekvämt, eftersom människor kan vara svåra att ha att göra med.

Vi är inte våra egna. Vi är köpta åt Gud med Kristi dyrbara blod. När vi böjer oss under Guds vilja och handlar i tro på Guds rättfärdighet får vi Guds beskydd.

Beredskapens skor (eller villighetens skor)
När evangelium får ingång i våra hjärtan blir vi inte  bekväma. Vi vill gå ut med evangelium till de som ännu inte lärt känna Jesus.

Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ef. 6:15

Frälsningens hjälm hör ihop med hoppet och bekännelsen

…." iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm." 1 Thess 5:8

Den som är frälst har fått del av Guds kärlek och ett underbart hopp genom den helige Ande.

Hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Rom. 5:5

Hoppet sporrar oss att kämpa för Guds rike, så att så många som möjligt blir frälsta.

Frälsningen hör samman med bekännelsen:

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom. 10:10

När du bekänner Jesu namn frimodigt så vill Herren ge dig kraft genom den helige Ande. Han vill lägga orden i din mun. I den frimodiga bekännelsen finns ett underbart skydd mot ondskans andemakter. Var beredd på lidande
Det är omöjligt att leva i kärlek och bli klädd i Guds vapenrustning, ljusets vapenrustning, om man inte är beredd att lida. 

Jesus: Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat.  Luk. 21:17,18

Paulus beskriver hur han tjänar Herren, iklädd Guds vapenrustning med rättfärdighetens vapen:

Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning.

Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. 
Vidga också ni era hjärtan. 2 Kor. 6:4-13


Se även föregående fråga, om du inte redan läst den: »Hur tar man på sig Guds vapenrustning?

Jag spelar trummor 3-6 timmar om dagen. Kan det dra bort mig från Gud? 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0