Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Jag är en kille på 17 år som nyss funnit den kristna tron. Jag älskar att spela trummor och övar 3-6 timmar per dag…….

Hej, jag är en kille på 17 år som nyss funnit den kristna tron. Jag älskar att spela trummor och övar 3-6 timmar per dag. Jag undrar om det är okej att göra så eller om det tar mig bort från Gud?

Mvh Benjamin


Känslor och tankar som inte går ihop med kristen tro
Du har kanske spelat trummor mycket innan du blev kristen. Risken finns att du blir påverkad av känslor och tankar som går på tvärs med din kristna tro när du spelar trummor.

För de flesta av oss är det nog så att musik och rytm berör vårt innersta. All musik förmedlar någon slags känsla som leder till olika tankar, beroende på vad vi har för bakgrund, hur vi lyssnar etc.  

Som kristna vill vi ära Gud med musiken. 
Lovsången till Gud ska komma inifrån hjärtats djup. 

För det är Jesus vi ska ära och upphöja, inte själva musiken eller personerna som sjunger och spelar, eller något annat som förmedlas genom musiken eller trumspelandet. Vi ska se på Jesus och inte på någon annan.

Visst kan man ära Gud och lovsjunga Herren i sitt hjärta när man ackompanjerar kristen sång och musik med trummor. Men det är kanske inte det du håller på med?


En bra start i det kristna livet
Du får fråga dig själv vad det är för tankar och känslor som kommer fram när du spelar trummor. 

Mycket av den moderna musiken och rytmerna provocerar fram ett slags uppror och sådant som är destruktivt och mot Gud. Det blir en avtrubbning av sinnena. 

Men Gud vill göra våra sinnen känsliga så att vi är lyhörda och kan ta emot signaler genom den helige Ande.

När skulle du ha tid att söka Gud om en så stor del av din tid skulle gå åt till att spela trummor? 

Om du i stället aktiverar dig för Jesus nu får du en bra start i ditt kristna liv.

Musiken har för många människor blivit en stor avgud. Man går upp i det så totalt med sådan hängivenhet att det inte finns någon plats i hjärtat för Gud. Man har varken kärlek eller tid för Gud. 

Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. 
Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. 
1 Johannesbrevet 5:20,21

När Jesus får äga våra hjärtan helt, fyller Han oss med sin kärlek. Då blir vi nöjda, glada och tillfreds med livet.


Trons liv är ett spännande liv

Var klok och lägg din lediga tid och kraft på sådant som du tydligt lägger märke till att din tro växer av.  

Trons liv är ett spännande liv. Gud vill göra så att din tro alltid växer. När vi ger vidare av Guds kärlek och söker vara andra till uppbyggelse och hjälp växer tron.

Så växer tron av att man läser Bibeln och lyssnar på predikningar,

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

och förstås tar sig tid att be och vara stilla inför Gud varje dag:

Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. 
Jesaja 30:15


Himmelriket är som en dyrbar pärla 

Vi tror faktiskt att det skulle vara nyttigt för dig om du kunde bestämma dig för att sluta med trumspelandet ett tag. Så att du är på den säkra sidan! 

Sätt värde på din frälsning så mycket så att du inte gör något som ens riskerar att dra dig bort från Gud. Gud vill inte stjäla din glädje. Han vill ge dig dubbelt upp med glädje när du söker Hans vilja av hela ditt hjärta.

En av Jesu liknelser handlar om att himmelriket är som en dyrbar pärla som man finner. Man försakar allt för att få köpa den. Bibelverserna finns längre ner.

Alla kristna måste försaka något.  Man får lära sig säga nej till olika saker så att Jesus får vara Herre.

Herren blir aldrig skyldig oss något utan Han belönar vår trofasthet och uppriktighet på många olika sätt. Han vet vad vi behöver och Han vill fylla våra behov.


Låt Gud bestämma framtiden
När du lagt spelandet åt sidan och efter en tid vuxit i tron och blivit mer stabil så kanske du inte saknar trumspelandet. Gud är Undrens Gud. Han kommer med förvandling på insidan. Du får nya intressen. 

Frälsningens under är det största miraklet en människa kan uppleva.

Var rädd om din tro!

Det kan bli så att du någon gång i framtiden spelar igen, fast bara till Herrens ära. 

Under bibelverserna nedan finns ett antal frågor vi svarat på som också handlar om musik.

Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. 
Matteus 13:44-46

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, allt har blivit nytt.
2 Kor 5:17

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 
2 Krönikeboken 16:9

Följande fråga handlar om en musiker som slutade med musiken när han blev frälst: Vad måste man offra när man väljer att gå Jesu väg?

Läs även:
Är det fel att lyssna på icke-kristen musik?

Visst gläds jag i sång och musik men hur är det med min tro?

  "Allt som inte sker av tro är synd" - jag kan känna att många saker är synd, kan du förklara?

När är tiden för Jesu återkomst?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0