Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur ska man be om frälsning för en som har det bra och inte förstår sitt behov av Gud? 
Kan man be om svårigheter? 

(Frågan är nedkortad)
Svårigheter driver oss till Gud
Nöd och lidande har många gånger varit till välsignelse för oss då vi har låtit svårigheterna driva oss till Gud. 

Framgångar här i livet kan göra människor mätta så de inte ser sina verkliga behov. 

Då får man be att Gud öppnar ögonen och tar bort självtillräckligheten och ger syndanöd, så att den man ber för vill vända om till Herren och ropa till Gud från djupet av sitt hjärta. 

Herren kan ge syndanöd åt en människa även när hennes yttre omständigheter verkar bra.

Vad är syndanöd?
Syndanöd
talas det inte så mycket om idag tyvärr, trots att det är en underbar väg till frälsning. 

Den helige Ande överbevisar oss om synd för att vi ska vända om till Herren. Oftast sker det i samband med att man lyssnar till evangelium. 

Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.
2 Korinthierbrevet 7:10

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Rom. 1:16

När man har syndanöd blir man bedrövad över sin otillräcklighet. När vi får syndanöd förstår vi att vi inte är i en rätt ställning inför Gud. Den egna rättfärdigheten är som en fläckad klädnad inför Gud. 

Vi erkänner - utan att släta över synden - att Gud behöver gripa in och rädda oss från vår belägenhet.
När vi erkänner för Herren att vi haft fel, ber om förlåtelse och öppnar våra hjärtan för Jesus, så lyfter Han av syndabördan. Vi blir renade genom Jesu blod.


Be i kärlek
När vi ber för andra måste vi framför allt tänka på i vilket sinnelag vi ber.

Vi ska göra upp vår sak med Gud och be i ett rättfärdigt sinnelag. 

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Hebr 10:22.

Gud är ande. Vi ska tillbe Gud i ande och  sanning, sa Jesus.  

» Vad är att be i ande och sanning?

Vi måste vara fyllda med uppriktig kärlek och medkänsla till dem vi ber för. 

Vi ska be i kärlek för alla människor. 
Ibland smärtar det att ge plats för kärleken. 
Men det är bara så vi kan få bönesvar.

Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete.....Hebreérbrevet 10:22

»Vad innebär kärlek och förlåtelse i kristendomen? 

När Jesus var på väg till Jerusalem ville han gå in i en samarisk by. Men där ville de inte ta emot Jesus. Då Jesu lärjungar Jakob och Johannes såg det, sa de:

Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen och förtära dem som också Elia gjorde. 
Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och sade: Ni vet inte av vilken ande ni är. 
Ty Människosonen har inte kommit för att förgöra människosjälar, utan för att frälsa dem. 
Lukas 9:54-56

Anden vill leda oss

   Bed alltid i Anden. Ef. 6:18

Man ska vara öppen för Andens ledning och inspiration. Gud som vet allt vill leda oss i bönerna så att det blir böner efter Hans vilja. Så kan vi få många härliga bönesvar.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss.....Ef 3:20

Nästa fråga handlar också om bön:

Finns det tillfällen då bön inte hjälper?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0