Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus


Varför utvalde Gud just Paulus som hade förföljt och angripit Herrens folk? Hur kunde det bli så att just han tjänade Gud?

Paulus hängivenhet
Som farisé var Paulus i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en "oklanderlig" man. Paulus hade varit en av de mest hängivna fariséerna man kan tänka sig och en bitter motståndare till alla kristna. 

När Paulus trodde på någonting så gick han in för det av hela sin själ. Han gick så långt att han var mordisk i sin iver för det han trodde på. Han förföljde kristna in i avlägsna städer i främmande länder och röstade för att kristna skulle dödas.

Paulus visste inte hur saker och ting låg till och tydligen ville han inte veta, utan spjärnade emot Guds tilltal. 

Men saker skulle förändras när Herren skulle ta itu med honom på ett handgripligt sätt på vägen till Damaskus. Jesus visade sig för Paulus och uppenbarade för honom att han var en stor syndare som behövde Guds nåd.


Ett främsta exempel på frälsning av nåd
Anledningen till att Herren kunde ta Paulus i sin tjänst var för att Herren gav Paulus andlig syn och beklädde honom med kraft från höjden. Det var Jesus som gjorde Paulus duglig till tjänare. Paulus blev ett främsta exempel på frälsning av nåd.


Alla har syndat

Vi har alla handlat i otro och okunnighet innan vi blev frälsta. Alla har syndat. Frälsningen bygger enbart på vad Gud uträttar i oss genom sin Ande och inte några egna meriter. Samma sak när det gäller att tjäna Gud. Det är Gud som skickliggör, vi kan inte bygga på något eget.

När vi erkänner vår oförmåga att tjäna Gud i egen kraft så kan Gud fylla oss med sin kraft.
Precis som Paulus behöver vi alla vara villiga att förlora vår egen rättfärdighet – den som kommer av gärningar – för Jesu skull.

Paulus: 
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,
fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. 
Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. 
Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. 
1 Timotheosbrevet 1:12,13

Paulus: Jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.  1 Timotheosbrevet 1:16

Varför vägrade David att låta döda Saul i grottan när han hade tillfälle? Varför var David så lojal mot Saul?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0