Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Jag vill ha mer av Gud och uppleva Gud mer konkret....

Jag har en fråga angående helig Ande.

Jag har varit frälst i snart två år och just nu är jag inne i en period där jag vill ha mer av Gud.
Jag vill döpas i helig ande men det känns som att det inte går riktigt. En kompis har lagt händerna på mig och bett att jag ska bli döpt i helig ande. 

Jag känner liksom att jag vill ha mer. Jag vill uppleva Gud mer konkret. När jag har varit på ett möte t ex då har jag känt en inre harmoni på nåt sätt men samtidigt så tänker jag då att det kan ha psykologiska faktorer som spelar in på det där. Är det verkligen Gud liksom?

Jag kanske rentav bara skulle kunna känna att det är härligt med den fina lovsången och gemenskapen med de andra på mötet. Kan alla bli andedöpta eller? Undrar om jag kan det?

För att vittna om Jesus som jag vill göra och få tillfällen till att göra ibland så känns det som att jag behöver ha fått uppleva mer. När någon frågar varför jag är kristen så tvekar jag lite när jag säger att Gud har berört mitt hjärta. Jag vill ha något starkare.  Jag ber till Gud om kvällarna att han ska döpa mig i helig ande men inget händer. Varför?

Gud vill ge dig visshet om att du är frälst
Om du tvekar när du säger åt andra att Gud har berört ditt hjärta, så måste vi svara att om du har det på det viset ska du först och främst söka få
frälsningsvisshet. Så att du frimodigt och med säkerhet kan säga att Jesus har berört och förvandlat ditt hjärta.

Är du döpt i vatten? Om inte, så skynda dig och gå dopets väg.

Jesus: Den som tror och blir döpt skall bli frälst..  Markus 16:16

När du verkligen VET att du är frälst så gäller detta:

En del nöjer sig med att uppleva en fin stämning på mötena med sång och gemenskap som du skriver om. Och så söker de inte mer. 

Men Gud vill göra ett underbart verk i varje troendes hjärta och fylla oss med den helige Ande så det stänker om det! 

Han vill inte att vi ska tvivla på om det är den helige Ande vi upplever eller om det bara är en tillfällig känslostämning på mötet i kyrkan.

Sök inte välsignelserna utan sök Jesus och se på Honom. Var fullt och fast övertygad om att Gud vill döpa dig i helig Ande.

Guds vilja är att döpa dig i helig Ande och sedan att uppfylla dig med den helige Ande mer och mer. Herren ger Anden utan att mäta. 

Gud vill ha en öppen kommunikation med dig, Han vill att du ska kunna känna att Han är dig nära och att Han hör alla dina böner och att Han leder dig och lägger orden i din mun när du vittnar osv. 

Gud vill att alla hans barn ska uppfyllas av tro och helig Ande. För att det ska kunna ske så får vi koppla av, så att Gud kan koppla på.

Det är Han som utför verket. Vi får bara vara som tomma kärl, tömda på allt eget verk och egen strävan. Vi kan bli döpta i helig Ande när vi lyssnar till
Ordet i tro (Galaterbrevet 3:3).

Hindren finns aldrig hos Gud. Det är alltid hos oss hindren till större välsignelser finns. 

Så hur får man bort hindren? Genom att gå in för uthållig bön och Ordet. Läs Ordet mycket och låt dig impregneras av det. När du går in för Ordet så växer din tro och du blir mer mottaglig för dopet i helig Ande.

Be så länge som du tycker att du faktiskt behöver. 
Om det är flera timmar om dagen, så be flera timmar om dagen om du kan. Sök Herrens ansikte och Hans närvaro och be dig igenom bönebördor som Herren lägger på dig (bönebördor = alla människor som Herren lägger på ditt hjärta som Han vill att du ska be för).

Om det är omöjligt för dig att ägna så mycket tid åt bön som du skulle vilja - du kanske har långa arbetsdagar och många andra livsnödvändiga
åtaganden som du måste ta itu med och sedan är du trött och behöver sova - ja, då är det så att Herren ser det. Han vet hur du har det och Han vill välsigna dig även om du inte hinner be så mycket som du skulle önska. 

Herren ser din goda vilja och din längtan och Han vill mätta dig med sitt goda. Han begär inte det omöjliga av oss. Vad vi behöver göra är att tro på Hans fullkomliga kärlek och godhet. Gud är LJUS.

Det viktiga är att du alltid säger åt Herren allt som ligger på ditt hjärta.
När du felar, så säg det direkt åt Herren och be om förlåtelse. Prisa Honom
dagligen för hans godhet och stora nåd.

När det gäller vittnandet, så var frimodig när du berättar för andra om att du tror på Jesus. Förvänta dig att Herren vill hjälpa dig när du vittnar.
Och du kan få uppleva Andens fullhet fortare än du anar. Herren vill lägga orden i vår mun när vi vittnar.

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Hebreérbrevet 10:35

Jesus: Bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer
att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom
er. Matteus 10:19,20

Sök Herren, Han vill låta sig finnas av oss alla!

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

En prövning från Gud? Hur ska jag tolka drömmen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0