Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Som aktiv medlem i en församling, vad är min viktigaste uppgift?
Vad är församlingens viktigaste uppgift?

Min undran är

- som en aktiv medlem i en församling, vad är min viktigaste uppgift?

- en församling, vad har den som sin viktigast uppgift?

När jag tar del av hemsidor i olika kyrkor så kan jag läsa mycket om handlingsplaner för verksamheten, visioner för församlingen, organisation, tjänstebenämningar osv.

För mig liknar detta organisationsscheman, planer, visioner tagna från företagens sätt att driva vinstdrivande verksamhet.... Mycket fokus verkar vara på att avhandla organisationsfrågor, ekonomi, visioner mm

Hur ser du på det?        Mvh Frågande


MEDLEMMEN

Nära Jesus

Först och främst handlar det om att söka Jesus till frälsning och att överlåta hela sitt liv i Hans händer, så att man får frälsningsvisshet. Sedan ska man söka komma allt närmare Jesus. Jesus lever och verkar idag och det är Honom allt handlar om.

Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:20

Som troende medlem i en församling ska du fråga dig vilken nytta du kan göra för Guds rike i församlingen. Sök Herrens ledning i detta i bön utan att förutfattade meningar. När du söker Guds vilja och plan i ditt liv kan det mycket väl tänka sig att den uppgift som Gud har för dig inte alls är det du själv hade tänkt dig.

Trofasta i det lilla
Herren leder oss vanligen steg för steg med olika uppgifter in i sin plan. Vi får sällan veta exakt vad Herren har tänkt för oss i framtiden. Det är viktigt att vi är trofasta i det lilla. För bara då kan Gud anförtro oss med mer. Läs från Matteus 25:14, liknelsen om talenterna.

Det är bara när vi uträttar det Herren har KALLAT oss till som allt kan fungera på bästa sätt i församlingen. Och Herren har gjort så att vi alla är beroende av varandra. Läs Romarbrevet kapitel 12 om den andliga gudstjänsten, samt 1 Korinthierbrevet kaptiel 12 om de andliga gåvorna.

Det huvudsakliga är att vi alla ska söka vara varandra till TRO och uppbyggelse. Att vi visar kärlek mot alla och pekar på Kristus och ger Honom all ära så att Kristus och Ordet får vara centrum i församlingen.

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:2

Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 1 Petrusbrevet 4:8

Hjälpa till med bön och med praktiska saker
Innan man fått riktigt klart för sig vad ens uppgift och kallelse är, så är det viktigt att man söker hjälpa till med det som man har möjlighet att hjälpa till med. Att ständigt be för varandra är allas vår uppgift som troende. Vi visar bäst vår kärlek genom att be. 

Framför allt ska vi be för församlingens ledning som får dra tyngsta lasset. Vi ska ha ögonen öppna över praktiska saker som vi kan hjälpa till med också.

Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. 1 Thess 5:12,13

Det är inte meningen att vi ska gå till en församling för att i första hand få ut något själva av det. Har vi den inställningen kommer vi aldrig in i Guds plan med våra liv. 

Herren har gett oss av sin kärlek för att vi ska ge ut av densamma. Vill vi försöka behålla för oss själva det Herren låter oss uppleva, så kan tron inte växa. Men Herren vill att vi ska ha en ständigt växande tro.


FÖRSAMLINGEN

Jesu missionsbefallning och Guds Ords mönsterbild

Församlingen ska predika tro på Kristus och hjälpa människor fram till en levande verksam tro genom en biblisk sund undervisning, genom böner, förmaning och uppmuntran.

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. 
De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.

Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det."
Markusevangeliet 16:15-18, 20

Församlingen ska byggas upp enligt Guds ords mönsterbild.

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 
Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. 
Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Efesierbrevet 4:11-16

Den helige Ande i församlingen
Man ska i församlingen öppna upp för och låta den helige Ande få fri ingång, så att Anden får leda allt som i de första urkristna församlingarna.

Tar man bara saker i egna händer i självtillit och inte söker Herrens ledning och kraft, så blir det förmodligen bara ett religiöst maskineri som det du beskriver och det kan då i grund och botten handla om gudsförnekelse och inte bekännelse.

Kristus är huvudet för församlingen och det är genom den helige Ande som Kristus kan vara hos oss och verksam mitt i församlingen idag.

Vi ska öppna oss för Jesus så att Han får föröka tron hos oss. Utan tro och helig Ande har vi ingenting som är av evighetsvärde.

Jesus: Skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden? Lukas 18:8

Den helige Ande och vi har nämligen beslutat.... 
Apg 15:28

Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.
Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:4,5

Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.  
1 Thess 1:5

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. 
1 Korinthierbrevet 4:2

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.
Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kolosserbrevet 3:12-17

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Läs mer: » Är församlingen viktig? Vad sa Jesus om det? 

 »
Varför finns så lite tro i Sverige? Hur medarbetar vi i  väckelse?

Jag vill ha mer av Gud och uppleva Gud mer konkret....

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0