Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

Vad innebär att man är en "ljummen" kristen? Hur gör man goda gärningar genom Andens förvandling?

Hur man vet om man är en varm eller ljum kristen och vad ska man göra för att bli en varm kristen igen om man har blivit ljum? Det står ju i Bibeln att Gud spyr ut ljumma kristna ur sin mun. Betyder det att man inte är frälst längre om man är ljum?

Sen undrar jag hur det är med goda gärningar, det står ju att man är frälst av tro och inte gärningar, men en tro utan gärningar är en död tro. Jag vet att när man är frälst så förvandlas man inifrån av den helige Ande och man börjar göra goda gärningar. Men hur vet jag att de goda gärningar jag gör verkligen är ett resultat av Andens förvandling och inte bara nånting jag själv gör för att jag tycker att jag borde göra goda handlingar eftersom jag är kristen?

Om jag t.ex hjälper en vän som behöver mig fast jag egentligen hellre skulle ha lust att stanna hemma och se på TV, är jag inte en hycklare då? Ska man liksom sitta hemma och vänta tills den helige Ande har förvandlat en inifrån så att man får lust till att hjälpa andra och inte tänka på själv? Det står ju ändå att man ska dö bort från sig själv och att man ska kämpa mot köttets själviska lustar. Jag tycker det hela är så förvirrande!
 
Tack på förhand och Gud välsigne er!

Brinnande av kärlek till Gud och människor
Om man har Jesus för ögonen och hjärtat brinner av kärlek till Gud och medmänniskor, om man gör allt för att ge ut av denna kärlek och har offrat sin bekvämlighet och sitt anseende på grund av kärlek och tacksamhet till Kristus, så är man inte en ljum kristen.

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 
Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 
1 Korinthierbrevet 13:1,2

Men om man mest bara är upptagen av sitt eget liv och ens allra närmaste och inte bryr sig om andra människor och försöker hjälpa dem nå fram till Kristus, så finns risk för att man är en ljum kristen. Vi är kallade till att vara vittnen för Jesus Kristus.

Och om man inte känner avsky till det onda och orena som finns i denna värld och försöker vara en motpol till detta, så behöver man vända om av hela sitt hjärta och göra bättring och söka den "första kärleken".

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.  
Romarbrevet 12:9-11

Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.
Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. 
2 Petrusbrevet 2:7,8

Bara religiös?
Kanske man aldrig har ägt den första kärleken. Utan man har alltid levt ett ljumt kristenliv. Då får man gå till botten med sig själv och göra sig av med allt som hindrar Kristus från att lysa fram. Det kan hända att man aldrig har varit frälst, utan att man bara varit religiös.

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? 
Gör ni inte det, består ni inte provet. 
2 Korinthierbrevet 13:5

"Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig."
Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.
Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet 5:14-17

Låt Guds Ord rota sig i hjärtat
Man måste förstå vad som är Guds vilja. Den som älskar Gud älskar Hans Ord. Den brinnande vill ständigt rannsaka Bibeln för att där hämta kraft till sin inre människa. Man vill anpassa sitt liv efter Guds Ord och ta till sig alla Guds underbara löften.

Guds Ord är liv och kraft och när vi håller oss till Ordet av hela vårt hjärta så är det ett skydd mot ljumhet.

När vi läser Ordet med ett öppet och sökande sinne, öppnar vi oss för den helige Ande. När det mer och mer går upp för oss att Guds Ord är SANNING växer vår tro. Genom att ta del av Ordet kan vi fyllas av helig Ande.

När vi låter Ordet bo i oss så kan den helige Ande ta från Ordet som finns i oss för att uppenbara sig och vi blir inte utan frukt. Genom att låta Guds Ord rota sig i hjärtat alltmer blir vi aktiva i vår tro och är inte ljumma.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Kolosserbrevet 3:16

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12

Summan av ditt ord är sanning. Psaltaren 119:160

Vad Herren sagt går alltid i uppfyllelse

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. 
Jesaja 46:10,11

Jesus  undervisade sina lärjungar om Guds rike muntligt samt genom tecken och under tre års tid. När Jesus dött och återuppstått uppenbarade han Skrifterna för lärjungarna under 40 dagar.
Han gav dem löftet att de skulle bli fyllda av den helige Ande och få kraft att vittna och sa åt dem att stanna kvar i Jerusalem och vänta på vad Fadern utlovat som de hört Jesus tala till dem om.

Det som Herren sagt går alltid i uppfyllelse. Från och med pingstdagen predikade lärjungarna och talade till folket fyllda av den helige Ande och Herren bekräftade sitt ord med tecken och under.

Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. 
Markus 16:20 

Herrens löfte om Andens utgjutelse från Joels bok har gått i fullbordan. Den helige Ande har varit utgjuten ända sedan pingstdagen och vi ska bara ta emot det vi redan fått och aktivera oss för Gud.

Gud ger inte sin ära åt någon annan
När det gäller din fråga om goda gärningar, det goda du gör i kärlek och tacksamhet till Jesus som har frälst dig är den sortens gärningar som Anden leder dig till att göra.

Man ska göra det goda med Jesus för ögonen och tjäna i kärlek inför Guds ansikte och vänta lön av honom och inte söka människors ära. 

Gud ger inte sin ära åt någon annan. När vi pekar på Jesus och ger Gud äran kan tron och urskillningsförmågan växa. Vi behöver tro och urskillningsförmåga för att bli bevarade från ljumhet så att vi inte låter oss bedras av tomt prat.

Jesus: Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. Matteus 6:1

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.  
1 Korinthierbrevet 15:58

Låt ingen bedra er med tomt prat. Efesierbrevet 5:6

Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:2

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:18

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, 
Icthus församling
   
»Lyssna till senaste predikan med  Luis Blas 

Läs mer: 

»Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?

»När och hur talar Gud till mig?

»Vad menas med ORDETS GÖRARE?

»Jag undrar vad lagen och nåden är! Hur lever man i nåden?

»Blir man rättfärdig inför Gud av gärningar eller av tro?

»Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

»Hur kan jag bli fri ifrån själviskhet?

»Vad är skillnaden mellan att handla gott och spontant handla gott?

»Hur ska jag bli fri från min girighet?

»"Allt som inte sker av tro är synd" - jag kan känna att många saker är synd, kan du förklara?


Som aktiv medlem i en församling, vad är min viktigaste uppgift? Vad är församlingens viktigaste uppgift?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0