Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Är det jag känner för en viss person av motsatta könet Guds kärlek? Jag vill inte bli vilseledd av egna tankar...

Hej!
Det känns konstigt att fråga en person då jag borde känna efter själv, men jag vill inte bli vilseledd i mina egna tankar. 
Jag undrar om man kan uppleva kärleken mot en människa speciellt mycket? För det är så att även om jag älskar alla så älskar jag en speciell person från det motsatta könet speciellt mycket. Jag har alltid haft den tron att det finns bara en för alla och inte bara på ett fysiskt sätt men även på ett andligt sätt och inte bara medan tiden på jorden, eller är det bara en människoinstinkt att man dras till en viss person extra mycket och borde jag istället älska alla lika mycket som denna person?
Verkligen, jag kan klara mig utan fysisk kontakt men jag kan inte släppa den mentala kontakten med honom för om jag skulle göra det skulle det kännas som att jag lämnar Jesus också för han är ju kärlek och jag anser att kärlek (Jesus) är det som håller ihop oss så om jag låter kärleken gå låter jag också Jesus gå, eller är det Jesus som jag känner i mitt hjärta och inte denna person?

Förresten, visst är det så att både Gud och Jesus är kärlek?    Hälsningar/


Att blanda ihop Guds kärlek med mänsklig kärlek
Guds kärlek är hög och ren, den söker inte sitt utan den är totalt självutgivande. Man måste kunna förstå skillnaden och inte sammanblanda mänsklig attraktion med Guds kärlek för då kan man komma väldigt fel.

Det viktigaste i livet är frälsningen. På plats nummer 2 kommer äktenskapet. Det ska ske "i Herren" (1 Kor 7:39, 2 Kor.6:14).
Visst är Gud och Jesus kärlek, men det går en skarp skiljelinje mellan Guds kärlek och kärleken mellan människor. Det är två helt olika saker.

Varför dras du till den här mannen? Är han frälst och älskar han Herren av hela sitt hjärta? Underordnar han sig Kristus? Söker han upphöja Kristus i stället för sig själv?  Är han ivrig att nå ut till andra människor med evangelium och att uppmuntra andra i tron och vara till uppbyggelse i Guds rike?
Det är sådana egenskaper hos en man som du bör dras till när du är frälst.

Låt dig inte ledas vilse
Men om mannen du känner extra för inte är frälst eller om han har en delad håg och lever för världsliga ting och inte har ett ödmjukt hjärta, kort sagt om han inte lever helt för Kristus så har du låtit felaktiga känslor leda dig vilse och du riskerar att skaffa dig onödiga lidanden om du låter tankarna på den här mannen hålla fast dig. 

Känslor kan leda oss att välja fel. Omannen inte älskar Herren med hela sitt hjärta kommer han inte att kunna älska dig som Gud vill. Därför rekommenderar vi att du söker Herren i bön och lär känna mannen för att se i ditt hjärta om han verkligen älskar Gud.

Herren älskar oss och Han vill att vi ska vara lyckliga. Han vill utse den livskamrat som passar bäst (såvida man inte blivit kallad att leva ensam, då får man också kraft till det). Han vill styra våra tankar och känslor så att vi kommer rätt.

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Psaltaren 23:3

Det är naturligt när man är ung att man blir kär och börjar umgås med den blivande livskamraten. 
Men för att man inte ska ledas fel är det viktigt att man inte har för bråttom utan är försiktig. Man ska söka Guds vilja på alla områden i sitt liv först och främst. 
När man är 100% överlåten åt Jesus kan Han leda oss på ett underbart sätt.

Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matteus 16:24,25

Herren vill skydda från onödiga lidanden
Skulle du gifta dig med en ofrälst man så kan han dra dig bort från Gud. Det skulle vara det mest tragiska som kan hända dig.

Många gånger vill frälsta som tänker gifta sig med en ofrälst gärna tro att de i äktenskapet kommer att påverka den blivande maken/makan så att denne blir frälst.

Men ofta blir det tyvärr precis tvärtom. De som en gång var härligt frälsta har fått en ständig kamp för att de gift sig med en ofrälst. En del har tappat glädjen och tron helt och hållet.

Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? 1 Korinthierbrevet 7:16

Läs mer:
»"Troende skall gifta sig med troende" - varför?

Den helige Ande
Är man inte döpt i den helige Ande ska man söka dop i helig Ande för då får man kraft att göra Guds vilja. Den helige Ande gör att man lättare förstår vad som är Guds vilja och man styrs inte av begär eller drömmerier utan man låter Gud bestämma väg. 
Man har vilan i Gud.

Dopet i den helige Ande är för alla troende. Den helige Ande är en lots som styr oss ända till himlen när vi går in för hjärtats renhet i Andens lydnad.

Jesus: Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Romarbrevet 12:2

Bibeln ger skydd mot felaktig styrning
Bibeln ger oss vägledning på livets alla områden. I Guds Ord finns underbar kraft till befrielse så att vi kan leva i den frihet som Jesus kallat oss till.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Ordspråksboken 4:23

Låt ditt hjärta tillhöra Jesus och spara dina känslor till den man som Herren har utsett åt dig. Herren kommer att leda allt när du träffat den rätte. Vi behöver inte göra så mycket själva, det är det som är hela poängen. Han tar hand om oss. Gud som vet allt och ser in i framtiden vill leda i detalj.

Att hängivet gå in för Jesus och allt som har med trons liv att göra blir ett underbart skydd mot felaktig styrning. Tjäna Herren med glädje och i utgivande kärlek, sök vara till nytta för andra, vittna om Jesus, läs Bibeln, gå in för bönen och att uppfyllas av Anden. Så kan fel tankar och känslor inte bita sig fast så lätt.

Tankar som vill leda fel kan komma, men vi ska inte låta dem bygga bo så att det växer till något större.

Var inte sentimental när det gäller synden
Se dig aldrig som ett kraftlöst offer för tankar och känslor för det är du inte när du är frälst. Herren har gett dig självbehärskningens ande.

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timotheosbrevet 1:7

Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet 4:8

Du skriver att det känns som att du skulle lämna Jesu kärlek om du släpper den "mentala kontakten" med mannen. Men det är en sådan där typisk lögn som den onde försöker förvilla och förvirra människor med.

Du blir inte utan Guds kärlek och glädje när du lyder Guds Ande i hjärtats renhet. Då ger du mer plats för Guds kärlek i ditt hjärta i stället.

Man får inte vara sentimental när det gäller sådant som blir till bojor i det kristna livet eller blir till synd. 
De lyckligaste kristna är de som är radikala i sin tro.

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 
1 Johannesbrevet 2:15-17

Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psaltaren 139:23,24

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 
1 Korinthierbrevet 10:13

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. 
Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Efesierbrevet 3:16-20

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Läs mer: 
»
Hur ställer sig Gud till förhållanden före giftermål?

»Skall jag säga "nej" till min kärlek?

Ȁr det fel av mig att bli tillsammans med en icke-kristen tjej?

»Jag har märkt att det kan bli problem när min pojkvän inte delar tron med mig.Har du något bibelord? 

»Innan jag gifte mig kände jag den helige Andes närvaro. Nu 1,5 år senare är allt tomt och tungt..

»Jag är kär i fel man...vad skall jag göra?

»Har du några tips eller något man bör tänka på innan man bestämmer sig för att förlova sig och gifta sig? 

»Får man tappa oskulden innan man gifter sig?

»Jag har just fått veta att min flickvän inte är oskuld...

»Om sex före äktenskapet

»Är det fel eller en synd att gifta sig med någon som inte är oskuld?

»Jag är kristen - kan jag gifta mig med en muslim?

»Jag är kär och har bett till Jesus att det ska bli hon och jag i framtiden. Är det ett bönesvar att folk vill att vi ska gifta oss?

»Är det synd att gifta sig om den ene främst gör det av ekonomiska skäl?

»Kan sådana som jag få Guds förlåtelse? Har varit gift 3 gånger, stulit, baktalat

»Hur ska jag göra för att vara en bra kvinna och hustru?

Vad innebär att man är en "ljummen" kristen? Hur gör man goda gärningar genom Andens förvandling?

Upp igen           <Föregående fråga

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0