Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Jag är kär och har bett till Jesus att det ska bli hon och jag i framtiden…..Är det ett bönesvar att folk vill att vi ska gifta oss?

Hej. Jag har varit kär i en tjej i ett par år nu. Vi båda är kristna.
Och jag har bett under en längre tid till Jesus att det ska bli hon och jag i framtiden.

Nu på senare tid så har folk sagt till mig att jag och hon skulle passa bra ihop osv. ( både, kompisar och vuxna ) Utan att jag har berättat för någon att jag gillar henne.  Jag blir så glad när jag hör folk säga sådana saker om henne och mig.

Hon och jag delar ganska många intressen, vi funkar bra ihop och har lika syn på livet och saker å ting.

Hur ska jag göra för att få henne?

Skall jag fortsätta att be för oss?

Kan man någonstans i bibeln få hjälp med detta?

Är det ett bönesvar att folk vill att vi ska gifta oss med mera?
Skulle hemskt gärna vilja veta tack


Man kan inte utifrån enbart en händelse – som i det här fallet att andra sagt att de tycker ni skulle passa ihop – säga att det är ett bönesvar.

Men när man ber om något efter Guds vilja så börjar det ofta hända saker. Herren kan ge flera små bönesvar på vägen mot ett större bönesvar, när vi ber enträget.

Gud är mäktig att leda oss in i sin plan med våra liv, när vi är villiga att följa Jesus steg för steg och är ständigt bedjande. Be framför allt att Herrens vilja får ske i era liv när du har flickan i åtanke. Var förvissad om att Gud vill och vet ert allra bästa.

Visa iver i din tro på Jesus. När vi följer Jesus i tro så faller pusselbitarna på plats i våra liv allteftersom - på ett märkligt sätt många gånger.

När vi låter Jesus vara nummer ett i våra liv och av hela vårt hjärta söker Honom växer vår tro. Då hamnar vi i en situation då det är naturligt för oss att tänka och tro att Jesus tar hand om allt som rör våra liv. Och det har vi Guds löften på att han gör.

En växande tro är underbart att uppleva. När man har trons vila kan man äga stor frid vad som än sker. Man blir Guds vän.

Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Jakobsbrevet 2:23

Jesus: Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Johannes 15:13,14

Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6:33,34

Paulus hade en del synpunkter på det här med gift och ogift. Han menade att man inte skulle söka få en hustru om man inte hade någon, men att man inte syndade om man gjorde det. Han skrev att han ville att vi skulle vara fria från bekymmer och att tiden är kort. 
Läs i 1 Korinthierbrevet 7:25-40.

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.
Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. Filipperbrevet 4:6-9


Läs mer:
»Hör Gud alla böner?

Vad är budskapet med "Mat åt fem tusen"?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0