Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kan jag tala om för en person som är övertygad om att Gud inte finns, att jag ber om ett helande?

Kan jag tala om för en person som är övertygad om att Gud inte finns, att jag ber om ett helande för en åkomma som personen lider av. Behöver personen en egen tro för att vara mottaglig för helande eller kan Gud använda helandet för att visa sig för honom?Be om Guds ledning
Du ska be om Guds ledning för att få veta om du ska säga åt personen att du ber om helande. 
Men om du inte talar om det så ska du så klart be om helande ändå.

Människor är så olika och det är olika från situation till situation så man kan inte göra en regel av en sådan här sak. Man måste fråga Herren så att man kan bli ledd av den helige Ande.

I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. 
Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen!" 
Då hoppade han upp och började gå omkring. Apg 14:8-10

På våra gudstjänster är det kanske vanligast att det är troende människor som blir helade.
Men visst händer det många gånger att icke troende blir helade också. 

Jesus helar icke troende
När Jesus vandrade på jorden lyfte han av människorna deras bördor och sjukdomar. 
Jesus helade alla som kom till honom står det. 
Det var inte specifikt troende människor som han riktade in sig på. Allt folket ville röra vid Jesus, "eftersom kraft gick ut från honom och botade alla", står det i Lukas 6:19. 
Och Jesus är likadan idag.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Hebreérbrevet 13:8

Det står angående en lam som blev helad att Jesus helade honom när han såg de andras tro. Det var alltså inte den lame själv i första hand som hade tro, utan de män som tog med sig den lame till Jesus.

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Är det jag känner för en viss person av motsatta könet Guds kärlek? Jag vill inte bli vilseledd av egna tankar...

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0