Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Är trons lag och Andens lag samma sak?Frihetens lag
Ja, de hör ihop. När vi blev frälsta genom tro på Jesus kom den helige Ande för att bo i oss och Gud lade sin lag, Andens lag, frihetens lag, i våra hjärtan. Genom Andens lag har en längtan lagts ner i våra hjärtan att leva ett heligt liv och komma allt närmare Jesus.

För första gången så kan vi börja uppfylla Guds lag och finna en sann glädje i att göra det. Vi kan till och med uppleva innerlig glädje av att bara tänka på Guds rättfärdighet och rättvisa.

Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den. Psaltaren 119:97

Den tacksamme troende fröjdas över allt som Gud uppenbarat genom Guds Ord och Guds Ande och i glädje försöker man i tro vandra efter Guds vilja. 
Det är tack vare Andens lag som detta är möjligt. Det handlar om att ständigt vandra i Anden och bli omformad i sitt inre och efterlikna Kristus mer och mer.

Auktoritet och kraft i andevärlden
Andens lag handlar om bli fri alla slags bojor och få auktoritet och kraft i andevärlden.

Andens lag och trons lag, eller trons regel, hänger ihop. Båda två handlar om att tänka på det som hör till Anden och att leva efter Anden och på så sätt kunna uppfylla Guds lag.

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.
Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.
Köttets sinne är fiendskap mot Gud. 
Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Romarbrevet 8:5-7

Andens lag är kärlekens lag. Tron är verksam genom kärlek.
Det är genom Anden som vi upplever Guds kärlek. Kärleken i Anden gör det möjligt att uppleva frihet och på samma gång kunna uppfylla Guds lag.

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Korinthierbrevet 3:17

Ty i Kristus Jesus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan tro som är verksam genom kärlek. Gal 5:6

Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: 
Du skall älska din nästa som dig själv. Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Galaterbrevet 5:14 &16

Ingen berömmelse
Vi tror på Jesu kärlek och denna kärlek som vi tar emot från Honom driver oss att söka leva ett liv i Anden.
Vi ska inte leva efter den gamla naturen utan vi ska rikta blicken på Jesus och besegra världen och vårt eget kött genom vår tro på Honom.

Vi tjänar Gud genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inget annat. Vi förlitar oss inte på yttre ting, inte på egen kraft eller egna meriter utan vi får vara tjänare åt det nya förbundet, Andens förbund.

Men vad kan vi då berömma oss av? 
Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel.
Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 
Romarbrevet 3:27,28

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26,27

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. 
Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. 
Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Galaterbrevet 2:19-21

Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. 
Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Romarbrevet 7:6

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korinthierbrevet 3:6

Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:29

Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, Filipperbrevet 3:3

Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:18

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Johannes 6:63

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Galaterbrevet 5:25

Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Romarbrevet 8:14

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 1 Johannesbrevet 5:4,5

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: 
Du skall älska din nästa som dig själv.  Galaterbrevet 5:13,14

Läs mer: »Vad är Andens ämbete?

»Vad betyder det att man får den helige Ande som ett sigill?

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Kan jag tala om för en person som är övertygad om att Gud inte finns, att jag ber om ett helande?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0