Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vad betyder det att man får den helige Ande som ett sigill?


Sigillet som äkthetsgaranti
Andra ord för sigill är signet eller insegel. Det är ett stämpelavtryck eller en prägel som förr ofta var vanligt för att garantera olika dokuments och myndighetshandlingars äkthet och vem som var avsändare. Det kunde vara antingen en person eller en myndighet. 

Ordet sigill används också för själva sigillstämpeln. Med lack eller vax och en sigillstämpel kunde man försegla eller klistra igen handlingarna så att ingen obehörig skulle kunna öppna dem. Sigillstämpeln kunde man bära i en sigillring eller i en snodd om halsen. Sigillet är ett bevis på tillhörighet, auktoritet, myndighet och äkthet på samma gång.
Den helige Andes sigill
I samma stund vi omvänder oss till Jesus Kristus och tar emot Honom som vår personlige Frälsare, låter Gud sin Ande komma och bo i oss.

Den helige Ande liknas vid ett sigill i Bibeln, för det är Guds egen garanti på att vi tillhör Gud och ett bevis på Guds auktoritet. Vi blir förseglade med Andens sigill som ett tecken på att vi har fått komma nära Gud.
Genom Anden blir vi bevarade i tron.

Gud sätter sin prägel i våra sinnen när vi lyssnar tillevangelium och tror. Kristi liv börjar flöda genom oss. På grund av Anden upplever vi ett levande hopp och visshet om att vi är Guds barn.
Vi får en försmak av det underbara livet som väntar oss i himlen.

Alla som är födda på nytt, har Guds Andes sigill. 
Gud kommer en dag att ta hem det som är HANS. 
Jesus kommer för att hämta alla dem som Guds Ande bor i, alla som har Guds Andes sigill.

Inte bara en ytlig upplevelse
Man behöver inte veta mycket om kristen tro för att kunna bli frälst och få Anden som ett sigill. 
När vi vänder om till Jesus i barnatro, ber om syndernas förlåtelse och välkomnar Honom in i våra liv får vi uppleva att Han renar hjärtat av bara nåd. Han ger ett nytt liv i gemenskap med Gud.

Men det handlar inte om bara en enda upplevelse. Det är inte heller en ytlig upplevelse. Genom Anden kan Gud leda oss in i sin vilja med våra liv. 
Genom Anden får vi kontakt med Guds Ord. 
Man ska rota sig i Guds Ord så att man blir stabil i tron och inte påverkas av villoläror, utan i stället upplever Guds kallelse. 

Man ska lära känna Gud allt mer genom Ordet. 
Det är också viktigt med gemenskap och vi kan lära av varandra. Man ska försöka lära sig mera av dem som har kunskap i Guds Ord.

Alla kristna har Bibelns löfte om att få uppleva mer av Andens verk som kommer med ännu större visshet och tro: andedop, andliga nådegåvor etc. 
Läs mer:
 
»DEL 1. Undervisningen om den helige Ande

I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.
Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 
Efesierbrevet 1:13,14

Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga.
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd. Höga Visan 8:6,7

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet 4:30

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:16

Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

Läs mer: »Varför tror så många på Jesus, fast det hände för mer än 2000 år sedan?

Hur ser man på syndare inom kristen tro?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

  

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0