Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag drömde att jag dök och såg ett ljus på botten av havet...där såg jag en bok med guldkanter...

Hej!

Jag måste fråga en sak om en dröm som jag hade för c:a 10 år sedan.

Jag drömde att jag dök ner under havets djup. 
(Är annars livrädd för att komma under vatten) 
Men i denna dröm kände jag sådan säkerhet och frid och mod att verkligen kunna simma under vattnet. 
Jag simmade djupare och djupare tills jag såg ett ljus på botten av havet...och såg en bok med guldkanter fällas upp på sandbottnen. Jag vet att jag var medveten av att jag drömde i drömmen. 
Och ville så gärna se vad som stod i den. 
Jag simmade ner...men drogs hela tiden upp mot ytan. Fick verkligen kämpa för att se och hålla mig kvar på djupet för att se texten som var gammal text som det är i gamla böcker. Och då stod det så här...

"Giv mig gudskraft till att vara den jag är ämnad att vara i från begynnelsen..."

Nu undrar jag finns denna text i bibeln på riktigt? Och vad har den för betydelse? Nu ber jag den varje gång jag behöver styrka då jag mår dåligt och när jag ser allt elände på tv och tidningar om vad som sker ute i världen..

Åså ber jag för ALLA människor så här... "Giv oss ALLA gudskraft till att vara dem vi är ämnade att vara i från begynnelsen. Amen".

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Den dubbla strömmen
Gud kan tala till oss på många sätt, även genom drömmar. I Hesekiel 47:1-12 får Hesekiel en syn från Gud. Han ser livgivande, helande vatten som flyter ut från templet. Vattnet som omsluter Hesekiel stiger allt mer. 
Till slut går vattnet så högt att man måste simma.

Hesekiels syn ger oss en bild av den kristnes liv i Anden, att helt fyllas och drivas av Guds Ande och Guds kärlek. När vi vågar oss ut på djupet får vi simma i Guds välsignelser. Den helige Ande omsluter den som har en levande tro och när man går in för Jesu kärlek blir man befriad från all rädsla, precis som du var i drömmen.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. 
1 Johannesbrevet 4:18

Guds Ord är ljus
Vid boken med guldkanter såg du ljus och det leder förstås tankarna till Bibeln. Guds Ord är ett "ljus på en mörk plats" (2 Petr 1:19).

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim. 2:4). 
Det är vad vi är ämnade till från begynnelsen.

….eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta…. 2 Thess 2:13

Evangelium om Jesus Kristus är en Guds kraft till frälsning:

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Romarbrevet 1:16

Vatten i Bibeln är ofta en bild av Guds Ande. Man blir född på nytt genom Guds Ande när man tror på Jesus och tar emot Honom som sin Frälsare. Han själv är ORDET (Joh. kap 1). När vi tar emot Ordet i våra hjärtan och låter oss uppfyllas av Guds kraft blir vi helgade och formade till det Gud ämnat oss till.

Jesus: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes 3:5

Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Johannes 7:38

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13

Hålla sig kvar "på djupet"
Här kan du läsa den gamla sångtexten "Se, från helgedomen flyter tempelkällans klara flod". 
Författaren har hämtat inspiration från Hesekiel kap. 47. 
Sången handlar om att simma på djupet och samtidigt prisa den himmelske Fadern, om att våga simma längre ut och ta del av frälsningsfröjden osv.

I drömmen drogs du upp mot ytan och fick kämpa för att hålla dig kvar på djupet. Denna världen vill få oss bort från Gud och vi måste stå emot dess otrosinflytande för att kunna bli frälsta.
Det var en härlig dröm du fick!

I Bibelns beskrivningar av himlen finns ofta vatten med:

Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. 
Uppenbarelseboken 22:1

Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken 7: 17

Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda, som han från början bestämt oss till. Efesierbrevet 2:10 (BOKEN)

Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Romarbrevet 8:29 (Folkbibeln)

Vi är från början utvalda till att tillhöra Kristus i överensstämmelse med vad Gud redan för länge sedan bestämt. Vi är alltså Guds barn och ska ärva hans rikedomar. Efesierbrevet 1:11 (BOKEN)

I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut.. Efesierbrevet 1:5

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens
härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. 
Det sker genom Herren, Anden. 
2 Korinthierbrevet 3:17,18 (Folkbibeln)

Jesus: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Läs mer: »Om drömmar och syner

»DEL 1. Undervisningen om den helige Ande 

Vad betyder det att man får den helige Ande som ett sigill?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

  

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0