Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Andens ämbete?

Det nya förbundet genom Jesus Kristus som vi lever i är ett Andens förbund, inte bokstavens. Jesus är hos oss och i oss genom den helige Ande och Anden ger oss undervisning och förmåga att vara tjänare åt detta förbund. Det är alltså Gud som ger oss förmågan att vara tjänare åt Andens förbund och förkunna Kristus.

Genom Andens ämbete kommer den helige Ande till människor. Människor blir frälsta och förnyade. 
Alla kristna är kallade att tjäna Gud genom Anden. 

Läs mer:
»Vad är prästerskap när man är protestant?

En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korinthierbrevet 3:4-6

Vi kan enbart tjäna Gud genom Guds Ande. 
Herren är Anden.
Den som vill berömma sig må berömma sig av Herren. Utan Guds Ande förmår vi inget och vi tillhör inte Kristus om vi inte har Kristi Ande.

Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

Gud utvalde det som var svagt, föraktat, osv för att göra om intet det som var till för att ingen människa skall kunna berömma sig inför Gud (Läs 1 Kor. 1:26-31).

Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting…Filipperbrevet 3:3

Vi predikar Guds Ord inte med övertygande visdomsord utan med en bevisning i Ande och kraft. När Guds Ord predikas i Andens smörjelse blir människor överbevisade om synd (Johannes 16:8). 
Anden pekar på Jesus och människor förstår att Han är hela världens Frälsare.
Den helige Ande kommer med visshet om frälsning åt Guds pånyttfödda barn.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:16

Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss. 1 Johannesbrevet 3:24

I den mån vi kan tjäna Kristus är det för att Anden finner ett utflöde genom oss. Gud får all ära. 
Gud ger inte sin ära åt någon annan.

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 
2 Korinthierbrevet 4:7

Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:4,5

Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt.
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. 
Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. 
2 Korinthierbrevet 10:3-5

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Korinthierbrevet 3:17

För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kolosserbrevet 1:27

Jag vill vara kristen. Ska döpas. Men jag är inte nöjd med hur jag lever. Hur ska jag leva för att komma till himlen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0