Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag tänker en dålig tanke om en annan person, blir det samma synd som om jag skulle säga det jag tänker åt personen?

Jag har en liten fundering. Om man tänker en dålig tanke, blir det samma synd än om man skulle säga det istället? För att göra tydligare för dig att förstå det jag tänker kan jag ta ett exempel. Om jag t.ex säger till någon att den personen är dum i huvudet, tycker Gud att det är lika dåligt som om att jag skulle tänka den tanken om den personen?
Har det någon betydelse om jag säger eller tänker tanken?

Om vi bara tänker det dåliga eller om vi också säger de dåliga orden, så är båda delarna förstås fel inför Gud.

Om vi får felaktiga tankar ska vi se det som en frestelse som ska övervinnas och vi ska och stå emot dessa tankar så att de inte får uträtta något, inte bygga bo.

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Jakobsbrevet 4:7

Vi är många gånger hårt trängda i denna värld. 
Men vi ska hämta näring ur Guds Ord och låta oss formas av det. Så att vi inte är tanklösa och saknar självbehärskning och ständigt klär alla våra tankar, känslor och impulser i ord.

Som Guds barn ska vi inte behärskas av det som sker runt omkring oss, utan får många gånger se det som en utmaning, en prövning. Mitt i alla svårigheter och människor som ibland kan vara besvärliga får vi styras och styrkas genom Guds Ande och ständigt ta till oss Guds Ord.

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:2

Herren vill helga oss och rena oss i hjärtats djup genom den helige Ande. Om vi låter bli att använda orättfärdighetens vapen när vi blir trängda, så strider Herren för oss.

Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. 2 Moseboken 14:14

Gud bedömer oss efter vår inställning och grundattityd gentemot medmänniskor. Vi får inte se oss som märkvärdiga eller bättre på något sätt och vi får inte ständigt hysa irritation mot människor. Sådant är inte Kristi sinnelag.

Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över de betryckta. Ordspråksboken 14:21

Den som är utan vett föraktar sin nästa, den som har förstånd tiger. Ordspråksboken 11:12

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Filipperbrevet 2:3-7

Självklart brister vi alla ibland och blir irriterade och kanske uttalar de där felaktiga orden som vi ångrar sedan. Inte minst om vi är utarbetade och kanske inte unnat oss själva god sömn på länge. Då får vi försöka se till att vila lite så att vi kommer i bättre balans. Gud vet vad för slags verk vi är:

Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Psaltaren 103:14

Vi får inte vara slappa i vår attityd, inte handla som om vi inte tillhörde Herren, inte sakna självbehärskning. 
Vi har fått en himmelsk kallelse. Vi ska inte följa dåliga exempel, utan låta Guds ord och Kristi exempel inspirera oss till trons lydnad. Vi ska söka tillgodogöra oss allt det som Jesus uträttat åt oss när han dog och uppstod för vår skull. Han har fullbordat vår frälsning.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Galaterbrevet 5:22-26

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.
Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Hebreérbrevet 12:2-4

Läs mer:»Syndar man om man får dåliga tankar, trots att man avskyr dem?

Vad är Andens ämbete?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0