Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är de största och mest markanta skillnaderna mellan gamla och nya testamentet?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Olika förbund
När Bibeln översattes från grekiska till latin översatte man det grekiska ordet för förbund till det latinska "testamentum". När vi talar om Bibelns två huvuddelar ska ordet "testamente" alltså förstås som förbund.

Gud hade redan från början en frälsningsplan för mänskligheten. Han har genom historien talat till människorna och handlat med dem på olika sätt. Han har slutit förbund med dem och i förbunden ingick löften om Messias. Gud har hela tiden förberett mänskligheten för Jesu tillblivelse.

Viktigaste förbundet i Gamla testamentet är det som Gud slöt med Israels folk genom Mose
Under Gamla testamentets tid talade Gud genom profeterna. Genom Mose förmedlades lagen och det handlade då om att söka rättfärdiggörelse genom laggärningar och olika föreskrifter för gudstjänsten. Gud valde israeliterna till sitt "egendomsfolk".

Det gamla förbundet var tidsbegränsat. Gud talade om att han skulle sluta ett nytt, bättre förbund med människorna i framtiden genom att låta en konung uppstå vars rike skulle vara evigt. Det nya förbundet skulle vara för evigt och skulle gälla alla folkslag.

Nya testamentet i ett nötskal
Nu i det nya förbundets tid talar Gud till oss direkt genom sin Son Jesus Kristus (Se Hebr. 1:1-3).

När vi överlåter oss och tror på Jesus Kristus blir vi nya skapelser (2 Kor. 5:17). I det nya förbundet omformar Gud människans inre genom den helige Ande.

Allt har att göra med Guds eget frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata kors där han bar hela världens synd. Människans egen berömmelse är helt utesluten. Vi blir frälsta av nåd på grund av Guds stora kärlek och barmhärtighet. Det är ingen skillnad mellan juden och icke-juden.

Hela nya testamentets lära grundas på Jesu offer när han utgav sig på korset och det handlar om att vi blir frälsta av nåd när vi genom vår tro tillgodogör oss det Jesus uträttat för oss. Genom sitt offer har Kristus en gång för alla utplånat synden.

I Hebreerbrevet jämförs det nya förbundet med det gamla.

Om du gör en sökning med vår sökmotor för denna sajt på ordet "förbund" hittar du flera av mina tidigare svar som handlar om skillnaden mellan gamla och nya testamentet.

Mvh Veli Sergei.

 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Joh. 1:17

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom. 10:9,10

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Farisén och publikanen i templet
För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse:

"Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan.

Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen.

Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.

Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.

Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd." Lukas 18:9-14

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Rom. 3:21,22

Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hebreérbrevet 10:16-18

Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreérbrevet 9: 15

Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Rom.2:28,29

Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.
Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Hebreérbrevet 8:11-13

Anser du att det är fel att jag är gift med en icke-troende?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0