VANDRA I ANDEN


Ett axplock ur undervisningen av Pastor Luis Blas
den 7 mars 2020 på läger 3 om den helige Ande.

Att vandra i Anden handlar om att lyda Anden.

Här kan finnas hinder om man inte känner till vad som står i Guds Ord.

Man kan bli lurad därför att man inte vet om det man hör och ser är grundat i Guds Ord eller inte.

Finns det brister i kännedomen om Guds Ord, så kommer det att leda till svårigheter att kunna höra Andens maningar och ta emot den helige Andes ledning. Och brist på helig Ande kommer med andlig blindhet. Den helige Ande pekar alltid på och förhärligar Jesus.

"Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er." Joh 16:13-15


"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill."

Gal 5:16, 17

Köttet, dvs. vårt gamla sätt att tänka och vara – det handlar både om intellekt och känslor - kan inte underordna sig Anden. Köttet ligger i strid mot Anden och Anden mot köttet. Så varje gång vi handlar i köttet går vi emot Anden.

När vi handlar i köttet ser vi inte frukt och då blir vi frustrerade och tror att Gud inte vill göra något. Men det är inte sant. Utan vi ska vandra i Anden och segra på det sättet.

Det som hindrar den helige Ande att verka i våra liv är ett religiöst sätt att tänka och bete sig: Man känner sig bra för att man GÖR saker. Religion för med sig att man GÖR saker och mår bra.

Men detta föder död, därför att det är köttet som sätts igång! Du kan må bra - men det är inte den helige Ande. Ibland ställer vi krav på oss själva för att vi ska må bra. Men då sätter vi vår tillit till görandet och att försöka uppfylla de här kraven. Tilliten sätts inte till Jesus.

Det är inte görandet som gör att vi mår verkligt bra i långa loppet.

Utan det är när vi lever i Anden som vi mår riktigt bra. För när vi vandrar i Anden finner vi LIVET.

"Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud:

"Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på".

Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.

Detta uppfattas visserligen som 'vishet', med sin självvalda gudstjänst, sin 'ödmjukhet' och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet." Kol 2:20 -23

En självvald gudstjänst ger ingen kraft mot köttet. BARA Anden kan nedkämpa köttet!

Så vi ska inte underordna oss lagen, utan vi ska söka Anden. Hur söker vi Anden? Jo, inte genom att göra en massa saker, utan genom att prisa Herren och söka Hans ansikte. På det sättet kan få uppleva Guds ledning och frid i hjärtat. I stället för att kämpa i egen kraft, prisa Gud!

Vi ska söka vandra i Anden genom att prisa Gud – och då visar sig sådant i våra liv som vi aldrig upplevt förut.

"Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud."
1 Kor 2:9,10

Paulus var hård mot sitt kött. Han var starkt emot all slags självvald gudstjänst. Köttet vill att vi ska göra saker så att vi kan berömma oss. Köttet vill ha beröm. Köttet vill ha upphöjelse.

Hur besegrar vi köttet? Genom tro. Genom att vi säger åt oss själva: "Jag tillåter inte den här tanken, för den kommer från köttet".

Köttets extremer är att det antingen sänker ner oss totalt - man tänker att man är helt betydelselös, man är stoft osv. - eller motsatsen, köttet upphöjer oss i stället.

Om vi tänker att vi bara är stoft, eller en mask, så är det visserligen sant (Psaltaren), men sanningen är också att vi är bärare av Guds Ande. Vi är det som Gud säger att vi är: Guds barn.

Båda extremer är av köttet. Vi behöver vara balanserade. Allt vi är och har är tack vare Jesus. Det står i Guds Ord hur vi ska se på oss själva:

"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. "Rom 6:11

"Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden." Rom 6:6

Säg till köttet när det reser sig upp: "Du har inte längre makt över mig". Synden har inte längre makt över oss. Det är vi som ger makten. När detta uppenbaras för oss så kan vi inte längre leva i synden.

Vårt kristna liv ska handla om att söka Anden. Genom Anden renas vi. Vi ska inte be att Gud ger oss, vi har ju redan fått allt (Ef. 1:3) och den helige Ande ska leda oss och lära oss att vandra på den smala vägen.

"Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull,

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud."

1 Petr 1:20,21

Jag vill uppmuntra dig att se på Jesus och att inte se på det som finns runt omkring dig.

"Av David. Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,

han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

an som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta.

Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.

Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.

Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.

Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.

Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.

Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.

En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.

Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.

Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,

när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.

HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.

Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.

Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja.

Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova HERREN!" 

Psalm 103:1-22

»Vårt gensvar på Guds godhet visar vad som finns i våra hjärtan av pastor Luis Blas

»
Vad är Guds vilja?
Aktuellt med tanke på corona. 
Av pastor Luis Blas

»Korsets kraft av pastor Luis Blas

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Vi svarar sedan 2017 på frågorna i samarbete med pastor Luis Blas i Icthus församling i Stockholm

Lyssna till predikan

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0