VÅRT GENSVAR PÅ GUDS GODHET VISAR VAD SOM FINNS I VÅRA HJÄRTAN


Predikan med pastor Luis Blas, nedkortad och nedskriven i efterhand samt översatt från spanska.

Hur mycket värdesätter vi Guds godhet?
För att vi ska kunna stå fasta i tron och inte bli lurade finns det saker som Gud vill att vi ska ha klart för oss, saker som behöver vara levande för oss.

Vi börjar med Romarbrevet 2:4:

"Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?"

Efter att Ordet här säger "Föraktar du", nämns olika egenskaper som Gud har. Vad innebär att förakta? Som jag förstår det är det att nedvärdera eller ringakta. Det är att sätta ett lägre värde på något än det faktiska.

Vi värdesätter ofta saker som egentligen inte har något värde.

Herren har sagt: "Sök först Guds rike så ska ni få det andra också". Därför, låt din prioritet vara relationen med Gud.

I Luk 12:31-34 säger Herren:

"Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också.

Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.

Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara."

Det är intressant att Herren, innan han sa detta, hade sagt att man inte ska bekymra sig över det jordiska. Förlora inte sömnen, hamna inte i stress över de jordiska tingen. De jordiska sakerna är en del av våra liv - men de är inte de viktigaste. Och efter det här säger Herren: Var inte rädda, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Herren VILL ge oss sitt rike. Han vill att vi ska äga detta rike. Det har behagat honom, han gläder sig över detta!

I himlen finns inte sjukdomar, inte fattigdom, inte oro och bekymmer. Jesus predikade att Guds rike har kommit. Och det är en fröjd för Gud att överlämna det åt oss. Det gläder honom att ge det åt oss!
Men vi har inte värdesatt det som vi borde.

Vi tillhör ett rike som är osynligt men som är högre än allt som finns på jorden. Bönen gör att det vi inte ser, blir synligt i det här riket. Det vi inte ser gör vi synligt genom tron på det han sagt. När vi kommer i bön inför honom är det för att vi tror att han ska göra något.

Du resonerar ju inte som så: "Tja vi får väl se om Gud svarar, låt oss se vad som händer....." Nej, det har behagat Gud att ge oss riket. Det finns så mycket du kan förändra när du sätter din tillit till honom. Men vi värdesätter inte det han sagt på det rätta sättet.

Vi har möjligheten att nå allting vi behöver - i Herren. Men när vi söker svaren i världen i stället, medför det bara problem – ty där vår skatt är där kommer också vårt hjärta att vara.

Guds Ande längtar svartsjukt
Vi undervärderar även den helige Ande. Vi har blivit märkta med den helige Ande. Om du tagit emot Kristus så bor Guds Ande i dig. Och det står att den helige Ande längtar efter dig svartsjukt. Guds Ande längtar efter oss svartsjukt. "Jag vill ha gemenskap med dig", säger Anden, "Stäng av TV:n, stäng av Facebook, för jag vill ha en gemenskap med dig."

Och Anden börjar liksom att röra om och störa dig inombords – och du vet då att det är ett tecken på att du behöver gå och sätta dig i bön och ha gemenskap med Gud.

Men kanske tankarna kommer att det i stället är något olämpligt du ätit som orsakar störningen! När det är Herren som längtar efter dig. Han längtar efter att få tillbringa tid med dig varje dag. Men vi har undervärderat betydelsen av Guds närvaro.

Guds Ord säger att den helige Ande ska lära oss allt och tala om för oss vad som ska hända. Det är som om vi skulle ha en tidning som talar om vad som ska hända nästa vecka. Den helige Ande ska tala om vad som ska ske. Han längtar efter att han gemenskap med oss. Han längtar efter att tillbringa tid med oss.

Gud har haft tålamod med oss
Vi går tillbaka till Rom. 2:4:

"Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?"

Förstår vi alla att Gud är god? Förstår vi hur god han är? Hur många tänker när man håller på och gör något dumt: "Gud kommer nog att straffa".

Om du tänker så har du inte lärt känna hans godhet. En person som är god, som det står i Ordet, vilket är vad Gud är, är en person som är förstående inför ditt tillstånd. Han har förståelse för din svaghet. Han förstår vad du går igenom. Han känner till och förstår den situation du lever i.

När jag talar om "en person" här talar jag om det som Gud är. Det är en person som är älskvärd i sitt sätt att behandla andra. Han kommer inte att behandla dig dåligt eller förolämpa eller såra dig. Det är en tolerant person. Även om vi gjort många saker som sårat Gud, så är han redo att förlåta. Han är värdig och han är fördragsam.

Han är inte extrem åt det ena eller andra hållet. Han brusar inte upp och blir arg, han är inte heller den andra extremen som inte har något intresse alls. En god person är inte sådan. Hur många gånger har Gud inte förlåtit oss? Hur många gångar har vi inte gjort fel och Gud har förlåtit oss? Många gånger, alla gånger, eller hur? Har Gud varit tålmodig? Har han haft tålamod med dig? Visst har han det. Han har haft tålamod med oss. Hur många gånger har vi inte lovat honom saker, men vi har inte hållit det vi lovat. Men han har tålamod.

Han blir inte exalterad av ilska och säger: "Lögnare!" Nej, han är tålmodig. Han väntar. Han väntar på dig. Han vet allt och han vill att du ska lyssna på Anden som bor i dig. Han har tålamod och är kapabel att ta emot förorättelser och förolämpningar. Han tål det. Han kan vänta. Han älskar oss och han väntar.

Guds godhet vill föra oss till omvändelse
Mildhet är en egenskap som är fördelaktig att äga då saker inte är så bra, att mildhet finns även i de svåra stunderna. Alla de här sakerna ÄR Gud och han väntar på oss. Men Guds ord säger att vi inte ska förakta att Gud är god och att han förlåter oss och väntar på oss. Förakta inte detta, för det som Gud vill med all denna godhet och allt detta tålamod är att du ska få kännedom om hans kärlek och att detta ska leda dig till omvändelse. Inte för att vi ska fortsätta leva som vi själva vill leva.

Trots att vi ibland inte är trofasta, så är han trofast. När du höjer din röst och ber till honom så hör han och svarar på dina böner. Men han vill att du ska förstå att det är Guds godhet som ska leda dig till omvändelse.

Guds nåd kommer att visa vad som finns i våra hjärtan
Det som är underbart och stort med Guds nåd är att hans nåd kommer att visa dig vad som finns i ditt hjärta, för när du känner till Guds nåd, godhet och förlåtelse, så har du två val. Antingen säger du: "Så god Gud är, tänk, allt som han förlåter mig. Nu vill jag leva för honom. Jag vill inte leva för mig själv. Jag ska göra hans vilja."

Eller så är det så att du känner till Guds godhet, att Herren förlåtit dig alla dina synder, dina gamla synder, dina nuvarande synder och dina framtida synder.

Men flera kommer att ha gensvarat på Guds godhet på ett sådant sätt att de kommer att ha levt ett liv långt borta från Guds vilja. Därför att det första de tänker i sina hjärtan är: "Nu kan jag göra som jag vill, för jag är redan förlåten. Han har förlåtit mig alla mina synder. Varje dag är som nyår, jag kan ha fest och kan göra som jag vill, jag har blivit förlåten."

Båda de här sakerna visar vad som finns i hjärtat. Därför att där din skatt är, där är ditt hjärta. På frukten känner man trädet. Vi kan beröra många ämnen i Guds Ord, men Rom. 2:4 visar oss att Guds godhet och tålamod är just det som ska leda oss till omvändelse och till att vi ska leva på det sätt vi bör leva. Inte att vi ska fortsätta att leva på samma sätt som vi gjort hittills.

Gud kommer att fortsätta att vara Gud oavsett vilket beslut du tar. Han kommer fortsätta vara god, han kommer fortsätta att vara trofast, fortsätta att ha tålamod och fortsätta att ge sin kärlek, för det är hans djupaste väsen.

Så varje gång vi ber och Gud svarar på våra böner, betyder det inte att vi handlat rätt! Därför är det viktigt att man går i bön för att ha gemenskap med Gud. För han vill ha en relation med dig.

Jesus kom inte för att stifta en religion. Utan han kom för att vi ska ha en relation med honom.

Men hur många av oss har inte undervärderat den här relationen med Gud? Vi behöver ha en relation med Gud för att kunna förändra många saker.

Jag har under årens lopp sett familjer bli förstörda. Men jag har också sett familjer som blivit upprättade. Jag har sett liv bli förstörda. Men också liv som upprättats. Det är inte upp till Gud. Det är upp till var och en av oss att vi bevarar relationen med Gud.

Gud påminde israeliterna om vad han själv hade gjort
I Gamla testamentet finns en berättelse som handlar om Gideons kallelse. Israels folk hade vänt Gud ryggen. De hade föraktat det Gud gjort för dem. De började följa andra gudar. Det står att de gömde sig i grottor i bergen under sju år. När de sått och det blev dags att skörda kände fienden till det och tog allt från dem. Det här hade pågått i 7 år. Guds folk var utarmat och de var tvungna att gömma sig.

Vi ska läsa i Domarboken, vers 1-14:

"Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i sju år.

Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor, som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen.

Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem.

De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor.

Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna, och de kom in i landet för att fördärva det.

Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till HERREN.

När Israels barn ropade till HERREN för midjaniternas skull,

sände HERREN en profet till Israels barn. Denne sade till dem: "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset.

Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er.

Och jag sade till er: Jag är HERREN, er Gud. Ni skall inte frukta de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst."

Ropa till Gud i den svåra situationen
Vi ser att situationen var väldigt svår. Men Gud hade upprättat ett förbund med Israels folk och Herren väntade och var tålmodig. Han väntade i flera år och tänkte: "När ska de börja söka mig? När ska de höja sin röst och ropa till mig efter hjälp?"

Och det står att när de ropade till Gud så svarade Herren. Säg mig: Vände de ryggen åt Gud? Eller var det Gud som vänt dem ryggen?

Det var DE som vände ryggen åt Gud.

Men när de ropade till Gud, svarade Gud och sände en profet, en gudsman, för att påminna dem om allt det goda som Gud hade gjort för dem. Gud sände profeten för att tala om för dem att det var Gud som tagit dem ut ur Egypten och att han är Gud och att de inte skulle frukta för de andra gudarna. Herren sa: "Ni har inte lyssnat till mig när jag sagt att jag är med er."

Ibland åstadkommer fruktan att vi gömmer oss, men det är ju då vi som mest behöver ropa till Gud. I de svåra situationerna, det är då du behöver ropa till Gud. Sedan står det att en Herrens ängel visade sig för Gideon, medan Gideon stod och gömde vete för att midjaniterna inte skulle hitta det:

"HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna.

För honom uppenbarade sig HERRENS ängel och sade till honom: " HERREN är med dig, du tappre stridsman."

Gideon svarade honom: "O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: 'Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand."

Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." Domarboken 6:11-14

Gideon stod och försökte gömma vetet i fruktan för fienderna, men Herrens ängel sa: "Herren är med dig du tappre stridsman." Oberoende av den situation du lever i nu, om du känner dig rädd eller känner som att du inte orkar med situationen mer, ser vi här att det är vad Gud ser som räknas. Det var inte det som Gideon själv såg som räknades.

Herren sa till Gideon: "Jag är med dig du tappre stridsman." Det budskapet vill jag ge åt någon som lyssnar nu, oavsett vilken situation du befinner dig i. Oavsett om du kanske känner att du inte orkar mer. Men Herren säger till dig: "Du modiga stridsman, du modiga stridskvinna, Herren är med dig!" Herren ska gå med dig under hela den här situationen. Oavsett om du kanske ser dig svag, så kan du se dig som tapper i Herren. Han vet om allt du har gått igenom.

Du kanske har fruktan. Men Herren ser något annat. Han ser en tapper kvinna eller man i Herren.

Gideon sa: "O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: 'Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand."

Gideon kunde inte se att Herren alltid varit där. För han hade sin blick på omständigheterna, han hade inte blicken på den mäktige Guden. Han trodde det var Gud som övergivit dem. Men vi ser vad Herren säger: "Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." Dom. 6:14

Gud kommer att fortsätta vara densamme – men hur värdesätter vi det?
Det kan var så att du inte har några krafter nu. Du kanske har kämpat och kämpat och inte sett någon förändring av situationen. Men Herren säger till dig att gå i den kraft som du har. Oavsett om den är liten eller nästan obefintlig - med den kraften kommer Gud att använda dig.

Gideon säger emot Gud, för enligt Gideon har han inga krafter kvar. Men Herren säger åt honom: "Gå i denna din kraft och jag ska befria Israel. Och jag ska använda dig så du blir till välsignelse."

Du kan själv läsa resten av berättelsen i Domarboken.

Gideon hade värvat folk till striden och Herren sa åt honom att de var för många. Vi kan tänka oss att det är bra att ha många som går med i striden. Men Herren sa: "Säg åt dem som är lite rädda att de ska gå hem." När 22.000 man hade gått tillbaka sa Herren på nytt att de fortfarande var för många. Herren sa åt Gideon att männen skulle gå och dricka ur en källa. De som drack vattnet genom att läppja det som en hund, dem skulle Gideon ta åt sidan. Och de som drack vatten knäböjda, dem skulle han låta återvända hem. Och det var 300 man som läppjade vattnet genom att med handen föra det till munnen och med dessa 300 besegrades fienden. Med enbart 300 män!

Herren sa att det inte skulle vara så mycket folk som följde med Gideon, för att israeliterna inte skulle tro att det var i egen kraft de segrat. "Men jag ska använda dem som ger sig helt och hållet inför den källan som är Jesus Kristus." De som ger sig helt och hållet, de som lämnat allt för Herren, de som ligger där inför Herrens närvaro, de vars liv ÄR Jesus, de som inte vill ha något annat än Herrens närvaro. Dem använder Gud för att befria folket.

Det finns folk som kommer att ha knäböjt inför Herren och längtar efter hans närvaro. I den positionen kan du inte göra något. Du kan inte argumentera mot Gud och göra saker på ditt eget sätt. Gud söker ett hjärta som är redo, som inte föraktar hans godhet, hans tålamod och hans mildhet. Man ska längta efter Guds närvaro.

Det är dags att vi sätter oss inför Gud för att söka honom. Det är enda sättet: Att ge oss helt till honom, så att situationer kan förändras. I honom har vi allt.

Han kommer fortsätta vara Gud. Han kommer fortsätta svara på dina böner. Han kommer fortsätta vara tålmodig. Men vad kan du ge? Kan du sätta värde på Jesu blod och ge det det värde som det egentligen har?

Bön är enda vägen att lära känna Gud
Guds rike är för dem som vill rycka det åt sig - trots omständigheter fortsätter du framåt. Du säger: "Jag ska göra Guds vilja och söka hans närvaro." I hans närvaro har vi allt. Ibland vill vi förstå Herren här uppe, med förståndet. Men enda sättet att lära känna Gud är när du är ensam med honom i bön. Det är där du kan lära känna honom, när du har gått in i din bönekammare och ber till din Fader som är i det fördolda. Han som ser i det fördolda kommer att belöna dig. Är inte detta Guds ord? Ge tid åt Gud. Ge tid åt Herren. Han längtar efter dig. Du kommer att se situationer förändras.

Vi ska nu tillbe och ära Herren.

»Vandra i Anden
av pastor Luis Blas

»
Vad är Guds vilja?
Aktuellt med tanke på corona. 
Av pastor Luis Blas

»Korsets kraft av pastor Luis Blas

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Vi svarar sedan 2017 på frågorna i samarbete med pastor Luis Blas i Icthus församling i Stockholm

Lyssna till predikan

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0