VAD ÄR GUDS VILJA?
En aktuell predikan med tanke på corona


Undervisning med pastor Luis Blas på bönemötet onsdag 29 april 2020 kl 18.30. Nedskrivet i efterhand och översatt från spanska.

Bönen

Vi tackar Gud för alla bönesvar. Vi tackar Gud för dem som sätter sin förtröstan till Gud och för dem som skickar in böneämnen, och också för dem som ger av sin tid för att gå i förbön för andra. Jag tycker att det finaste man kan göra är att offra av sin tid åt bön där man välsignar andra människor. Jag tror att detta är något som behagar Gud.

Guds vilja

Det händer att vi tillskriver Gud egenskaper som han inte har.

Därför ska vi tala lite om vad Guds ord säger till oss om Guds vilja.

Ibland ser vi på händelser som drabbar världen, som t.ex. detta virus som vi får vara med om nu, eller olika katastrofer på flera platser, plötsligt ser vi hur naturen slår till i olika länder och ibland tänker vi att det är Gud som är bakom det här. Att han sänder de här sakerna på grund av ondskan som finns i länder och i världen.

Men jag vill att vi genom Ordet ska se att visst är det så att Gud har en specifik vilja. Det finns en Guds vilja. Och den ska vi läsa om i Bibeln och vi börjar med att läsa i Rom 12:2:

"Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Folkbibeln)

Här står det att Guds vilja är god, välbehaglig och fullkomlig (från spansk översättning samt 1917 års svenska översättning).

Om vi nu börjar tänka lite på att Guds vilja är god, fullkomlig och perfekt och så tänker vi oss en katastrof som drabbar ett land, eller den här pandemin som skrämt alla, så är detta inget gott. Det är inget välbehagligt eller fullkomligt. Alltså kan det inte vara något som är Guds vilja, det här som skrämmer mänskligheten.

Jag tänker tvärtom att Gud redan i början då han skapade världen hade den planen för mänskligheten att människan skulle kunna bli räddad från dessa saker. För Gud har sagt att alla dessa saker skulle komma över världen. Och de har redan kommit.

Det som Gud sagt i sitt ord skulle ske, har skett. Det finns en sannfärdig Gud som vill rädda mänskligheten.

Så vi måste i första hand inse att Guds vilja är god, fullkomlig och perfekt. Guds ord råder oss att inte anpassa oss efter den här världen. Vi ska inte leva så som den här världen lever, för det finns system som är skapade långt borta från Gud. Alla världens system är skilda från Gud.

Och självklart finns det en konsekvens av att vara skild från Gud. När man är skild från Gud är man skild från Guds beskydd. Man är skild från Guds syfte och detta för med sig konsekvenser för mänskligheten.

Det är de här sakerna som Gud velat varna oss för genom historien genom att uppenbara sitt ord för sina tjänare, för att vi idag ska kunna vända om till honom och ta emot av honom och förstå syftet som finns i Jesus Kristus.

Det är inte Faderns vilja att någon ska gå förlorad

I första hand vill jag säga att Guds vilja för mänskligheten är att ingen ska gå förlorad. Detta är Guds vilja som har fötts i Guds hjärta. Gud skapade människan för att han skulle kunna ha en relation med henne, han ville ha en relation med mänskligheten.

Men människan valde att leva avskild från Gud, att vända ryggen åt Gud. Och då började konsekvenserna av att leva skild från Gud komma. Så kom döden över alla människor, sjukdomar och andra saker.

Men Guds vilja är att ingen ska gå förlorad. Och detta kan vi läsa i Matteus 18:14:

"Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad."

Det här sa Jesus när han framställde en liknelse om en man som hade 100 får och ett får kom bort. Han lämnade de 99 och gick ut för att leta efter det som gått vilse. Jesus gör en jämförelse, att det inte är den himmelske Faderns vilja att någon ska gå förlorad. Guds vilja är att INGEN går förlorad.

Om vi nu tänker att Gud inte vill att någon ska gå förlorad, om han då skulle sända en olycka över ett land, då går ju många förlorade. De kommer att dö utan Gud, och det är just detta som håller på att ske i den här krisen vi befinner oss i just nu. Men det är inte Guds vilja. Guds vilja är att rädda, att frälsa. Guds vilja är att människan ska ta emot honom.

Vi läser 2 Petr. 3:9:

"Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig."

Herren vill att ingen ska gå förlorad. Han har gett ett löfte, att han ska komma och hämta de sina. Och han är inte fördröjd. En del som inte tror på Guds löften säger att det har gått lång tid sedan Gud lovade det här och inget har hänt och samma saker har pågått i åratal. Men det är inte så att Gud är sen med att infria löftet, utan det står här att han är tålmodig. Han är tålmodig eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Så vi kan förstå att Guds vilja är att ingen ska gå förlorad, utan att alla ska komma till kunskap om honom och omvända sig.

Johannes 3:16,17 talar om hur Gud älskade världen och sände Jesus Kristus för att frälsa världen, inte för att döma världen. En värld som vandrar mot sin undergång och förstörelse. Alla dessa saker händer för att det finns så mycket ondska som gömmer sig bakom hos människor som inte sätter så stort värde på människolivet. Men Gud visste i förväg att allt detta skulle hända och han ville rädda mänskligheten. Som vi har läst är det så att Gud inte vill att någon enda ska gå förlorad. Gud älskar världen, dvs. mänskligheten, så mycket att han vill att alla ska nå fram till frälsningen genom Jesus Kristus.

Hur når vi fram till frälsningen? Jo, bara genom Jesus Kristus. Det finns inget annat sätt, utan det går bara genom Guds Son Jesus.

Allt är centrerat kring Kristus. Överlåtelse.

Vi har sett i de bibelverser vi läst att Gud vill att ingen ska gå förlorad utan vill att alla ska omvända sig och komma till kunskap om sanningen. Och enda sättet som människan kan bli frälst är genom Jesus Kristus. Enda sättet för mänskligheten att nå fram till frälsning och gemenskap med Gud är genom Jesus Kristus. Gud har planlagt det på detta vis.

Gud planerade att det skulle bli i hans son Jesus Kristus som allting skulle centreras och sammanfattas. Genom att tro på Jesus och ta emot Honom som sin Frälsare och Herre i sitt liv kan människan komma fram till denna frälsning som Gud har planlagt.

Det här med att tro på honom handlar inte bara om att tro på att han existerat. Utan det är att tro på den plan Gud har för oss var och en för att kunna nå fram till frälsning.

Vi är från många olika länder och då händer det att vi tänker att tron bara handlar om en trostillhörighet. Man tänker sig att tron är något kulturellt, en sed från våra länder. Men den tro som är av Gud har inget att göra med kultur, tradition, seder och bruk eller något annat som vi kan ha. Tron som kommer från Gud är uteslutande centrerad i hans son Jesus Kristus. Det finns ingen frälsning utanför honom. Det finns ingen enighet med Gud utanför Jesus Kristus.

Så om det är några som lyssnar på detta just nu som tror på Gud, men som inte lämnat sina liv åt Gud, så vill jag säga att nu finns det tillfälle då man kan be en bön och överlåta sitt liv åt Herren. Man kan be att han kommer in i ens liv och vägleder och styr det. Man kan överlåta sig och göra honom till Herre och Frälsare i sitt liv. Det är på det sättet man kan ge Gud auktoriteten att gripa in i alla situationer i sitt liv.

Men om vi bara tror på Gud och inte gör denna överlåtelse är det svårt för honom att ingripa i våra liv.

Gud ingriper också när vi går i förbön för människor och det är därför vi samlas här. För Guds barmhärtighet är så stor att fortfarande kan människor nå fram till honom för att lära känna honom. Den här tiden är en tid att vända om till Gud på det sätt som Gud har bestämt.

Vi ser alltså att Guds ord säger att Gud inte vill att någon ska gå förlorad och att Guds vilja är god, välbehaglig och fullkomlig. Gud vill välsigna var och en som har trott och som kommit till hans fötter, som har tagit emot honom som Herre och Frälsare i sitt liv.

Bli välsignade för att vara till välsignelse för andra

Genom att vi blir välsignade av Gud så kan vi också vara till en välsignelse för andra människor.

Guds Ord talar till oss om detta. Gud gav ett löfte åt Abraham han sa åt honom: Gå ut ur ditt land, från din släkt och ditt folk och jag ska föröka dig, jag ska välsigna dig och du ska bli till en välsignelse.

Abraham bodde bland ett folk som avgudade många gudar och som offrade åt dessa och det inkluderade människooffer. De offrade barn. De offrade människor för att få välsignelse från de gudar de trodde på. De utgöt människoblod som offer för att bli välsignade.

Men Gud talade till Abraham och sa: Lämna den här platsen, lämna de här sakerna. Jag är Gud, den sanne Guden och jag ska välsigna dig och göra dig till ett stort folk och du ska bli till en välsignelse för andra.

Här finns en process där Gud till en början säger till Abraham: Lämna de här sakerna som har med din kultur och dina traditioner att göra. Lämna det sätt du har lärt dig att göra saker på och gå till den plats jag ska visa dig. Där du ska bli till välsignelse. Du ska växa som folk, du ska bli välsignad och du ska bli till välsignelse.

Här finns alltså flera steg: 1. "Lämna", 2. "jag ska välsigna dig", 3. "du ska växa till" och 4. "du ska bli till välsignelse".

Här finns en process som också är för oss som tar emot Herren. När vi tar emot Herren måste vi lämna vårt tidigare sätt att tänka. Det tänkesätt vi hade förut måste vi överge. Vi måste börja anpassa vårt tänkande till hur Gud ser på saker. Han är vår Skapare. Han skapade oss och vet hur vi kan nå fram till glädje, frid och tillfredsställelse. Samma löfte som Abraham fick om att bli välsignad för att kunna vara till välsignelse har också vi fått i vår tid.

Vi kan läsa 2 Kor 9:8-11, här talar Gud om att han vill välsigna oss för att vi ska bli till välsignelse för andra. Många av oss kommer in i Guds vilja genom att ta emot frälsningen och börjar bli välsignade - och så stannar vi upp där och nöjer oss med att bli välsignade.

Så vänjer vi oss vid detta och är glada över att vi blir välsignade.

Men vi ser inte att vi behöver ta nästa steg. Man måste fortsätta med att gå framåt. Vi har fått samma löfte som Abraham fick: du ska bli välsignad för att bli till en välsignelse.

Så steget vi behöver ta, om vi har tagit emot frälsningen och blivit välsignade av Gud, är att bli till välsignelse för andra. Därför att Gud sa: Jag ska välsigna dig och du ska bli till en välsignelse.

Vi kan alltså vara till en välsignelse i denna tid genom att dela med oss av ett ord åt vår släkt, våra vänner osv. som fortfarande inte känner Gud så att de kan komma in i Guds vilja, för Guds vilja är god, välbehaglig och fullkomlig.

Gud har ett syfte och en plan för våra liv

Gud har ett syfte med våra liv, han har en plan för var och en av oss. Och att hitta det syfte och hitta den plan som Gud har för oss och att leva i detta är det som kommer att ge oss den personliga tillfredsställelsen. Det kommer att ge oss den frid och glädje som vi söker.

När vi inte kände Gud brukade vi söka glädjen olika saker: i personliga framgångar, materiella saker, osv. Vi försökte fylla vårt inre med något vi tyckte att vi saknade. Men när vi fått det vi ville ha, märkte vi att det fortfarande fattades något.

Anledningen är att människan blev skapad för att ha enighet med Gud. För det är i denna enighet när man försonats med Gud som man känner sig nöjd, glad, tillfredsställd - trots olika situationer som man kan hamna i.

För svåra saker kommer, det vet vi. Men vi går inte omkring rädda på grund av framtida situationer och händelser. För vi vet att Gud är med oss. Vi vet att Gud har lovat att hjälpa oss i varje situation. Han har lovat att han ska bära oss. Vi ska kunna gå igenom allting tillsammans med honom.

När du når fram till det syfte Gud har för ditt liv, det är då du finner glädjen och tillfredsställelsen och friden du söker i andra saker.

Det finns de som nått personliga mål när det gäller deras yrke, studier osv. Men trots detta känner de sig tomma inombords. De har lyckats med olika projekt, exempelvis företag och de har tjänat mycket pengar. Men de märker att inombords är de tomma trots allt detta. Sedan måste de dessutom lägga ner pengar på att bevaka det de tjänat ihop så att de inte förlorar det på något sätt.

Vi ser att de materiella sakerna inte framkallar den frid, glädje eller trygghet som i verkligheten bara Gud kan ge.

Jag tror att Guds vilja är att välsigna dig för att du ska kunna vara till välsignelse för andra. Det är meningen att vi ska nå fram till andra med välsignelser som vi tagit emot själva.

2 Kor 9:8-11 säger följande:

"Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.

Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd.

Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan."

Alla de här verserna säger i första hand att Gud är mäktig att förändra situationer. Han är den som ger bröd att äta och han ger säd till den som sår. Gud kan förändra vilken situation som helst som vi befinner oss i i denna stund. Han är den som har makten att förändra förhållanden.

Men det står också här att han är mäktig att göra så att all nåd överflödar. Nåden är något som vi inte förtjänar, men som det behagar honom att ge oss.

Han ger det inte på grund av vår godhet. Nåden är något som vi faktiskt inte förtjänar. Det behagar Gud att ge det. Och han säger oss att nåden ska överflöda i oss så att vi ska ha tillräckligt för att vara till välsignelse för andra som behöver det.

Den som tar emot välsignelsen, den som tar emot Jesus Kristus, kan ta emot av Gud och börja en vandring tillsammans med Gud för att kunna vara till en välsignelse här på jorden. I första hand är Guds vilja att man inte ska gå förlorad och att man ska gå in på frälsningens väg, men också att när man går in i denna frälsning, kunna hitta syftet med sitt liv. För det är där du kommer att känna dig tillfreds.

Från seger till seger

Kanske du har accepterat evangelium under många år och du har känt till och tagit emot Gud, men så ser du att svårigheterna och problemen kommer och du vet inte hur du ska tackla detta. Låt mig säga dig att Gud vill hjälpa dig. Han vill att du ska hitta syftet med ditt liv. Kanske du har tagit emot Jesus som din Frälsare och Herre, men du sätter din tillit till systemet. Du sätter din tillit till vad regeringen kan göra. Eller du sätter din tillit till vad du kan göra själv.

Men låt mig säga dig att du kommer att hitta tryggheten, glädjen och syftet med ditt liv när du går in i Guds vilja för ditt liv. Vi söker alla Gud för att kunna komma in i syftet med våra liv. Vi tappar fokus ibland och därför råder oss Ordet att vi ska fästa ögonen vid Jesus, trons hövding och fullkomnare. Det är där vår blick måste vara, i vad han har. Och så ska vi rådfråga Gud inför varje steg vi ska ta, för han vet om vad som ska ske framöver.

Så när vi överlåter våra liv för att Guds plan med oss ska förverkligas kommer vi att kunna gå från seger till seger och från den ena härligheten till den andra som han har lovat. Gud har ett syfte för våra liv som han förberett i förväg. Eftersom han har kännedom om allting, planerade han i förväg att ena allting i Jesus Kristus.

Som jag sagt tidigare: Utanför Jesus Kristus finns ingenting. Om du sätter din tillit till en religion, eller till ditt eget omdöme och sätt att se på saker, eller till ditt eget förstånd så kommer du förr eller senare att inse att det är på Jesus vi måste fästa vår blick. Jag vill också läsa Efesierbrevet 1:3-5:

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut."

Så vi ser att Guds vilja är att vi i Jesus Kristus ska finna vårt liv, syftet med vårt liv och ta emot alla välsignelser som finns i honom åt Guds barn.

I Efesierbrevet 2:10 står det också:

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem."

Det ligger ett ansvar på oss

Gud har i förväg berett goda gärningar. Här vill jag också förklara lite, för det ligger ett ansvar på oss människor. Vi kan antingen ta emot eller förkasta det som Gud erbjuder oss. Det ligger t.ex. på vårt ansvar om vi tar emot eller inte tar emot frälsningen. Frälsningen är för alla. Guds vilja är att ingen ska gå förlorad. Men det ligger på människans ansvar att säga: Ja, jag tar emot den här frälsningen, jag vill ha den här frälsningen av Gud. Jag vill leva för honom.


Det finns ett ansvar hos oss människor att acceptera och ta emot det Gud planerade redan innan jorden grundades.

Så ser vi att i Guds vilja finns också att vi ska finna det syfte som Gud har för oss. I denna plan finns en väg med goda gärningar som Gud förberett som vi ska vandra i. Men det kommer an på oss.

Vi behöver bestämma oss för att Gud ska få ta kontrollen över våra liv. Att han ska få börja leda oss i allt vi gör, så att vi inte lutar oss mot vårt eget förstånd.

Jag vet inte om det har hänt er, men vid många tillfällen när vi tagit beslut utan att fråga Herren till råds, så har vi märkt efteråt att det var dåliga beslut vi tog. För vi hade inte rådfrågat Gud.

Men Guds kärlek är så stor att trots att vi misstagit oss och tog dåliga beslut, så hjälper han oss och visar oss att det vi gjorde inte var rätt. Och så säger han åt oss: "Gör på detta sätt." Eller hur? Många gånger gör han så här. Han överger oss inte.

Guds Ord säger att om vi är trolösa, förblir Herren trofast. Så vi kommer att lära oss att vandra på vägen och lyssna till Gud och lyda honom, för vi vet att genom att lära känna honom och lyda finns en vinning. För han vet vad som är bra för oss. Så det är i denna vilja som vi ska lära oss att vandra.

Inte stanna kvar i misslyckande

Hur kan vi lära oss att vandra i Guds vilja? Jo, genom att missta oss. När vi tar ett beslut som vi gör i brådska utan att fråga Gud, utan vi handlar efter egna begär, så märker vi att det inte var rätt utan det förde med sig skada. Så kan vi säga: "Herre förlåt mig. Det här gjorde jag fel eller på ett dåligt sätt, hjälp mig." Och Herren hjälper oss. Här kan vi se Guds godhet och trofasthet, när han till och med hjälper oss när vi handlar fel. Han tar oss i handen för att vi ska kunna gå vidare framåt.

Och det är Guds vilja att vi ska gå framåt, inte att vi ska stanna kvar i våra misslyckanden. Om vi har gjort fel i några saker är det inte meningen att vi ska stanna upp där, utan vi kan resa oss upp och börja göra Guds vilja.

Eftersom det är Guds vilja att ingen ska gå förlorad, så är vi här ikväll och vi fortsätter att gå i förbön, både här och i hemmen varje dag. Här är vi för att kunna vara i förbön tillsammans över Internet. Men i hemmen ber vi också och håller människor under förbön. Många gånger ber vi för personer som vi inte känner som behöver lära känna Guds vilja och få veta att den är god, välbehaglig och fullkomlig.

Det är därför vi är här tillsammans och vi gläder oss över att andra kan få ta emot det som vi själva tagit emot. Att de ska få ta emot Guds stora kärlek och att trots felen som vi begår så är han ändå där och tror på var och en av oss. Han tror att vi ska kunna gå framåt och vandra i denna Guds vilja som är god, välbehaglig och fullkomlig. Bara i Guds vilja som finns i Jesus Kristus kan vi finna friden vi behöver. Vi kan där finna gemenskapen med Gud, vi kan finna glädjen.

Allt som vi söker i livet finns bara i Jesus Kristus

Allt det som vi sökt i livet, kan vi bara finna i Jesus Kristus. Gud skapade människor för att ha gemenskap med dem. Om du inte har gemenskap med Gud kan du inte leva i frid. Jag uppmuntrar er att vi i denna stund börjar be för Sverige, att vi ber för detta land, för vi vet att enda sättet som detta land - eller vilket annat land om helst - kan gå framåt är genom att människor överåter sina liv och tar emot Guds ledning genom Jesus Kristus. Att man kommer in i den plan och det syfte som Gud har för var och en av oss.

Men det handlar om att börja med EN. Därför att en och en kan vi vinna hela detta land. Jag börjar alltså med mitt eget liv, jag tror på Gud och går in för Guds vilja, lever för att uppfylla Guds syfte och sedan börjar bli till välsignelse för andra också.

Vi kan ge vidare av det vi fått ta emot åt andra och de i sin tur kan dela med sig åt sina familjer och vara till välsignelse för dem så att de också kan ta emot det som Gud har för var och en av dem.

Det finns ett viktigt beslut att ta i denna stund, ett viktigt beslut för var och en av oss. Om du inte har tagit emot Jesus som Frälsare och Herre i ditt liv så finns det ett viktigt beslut att ta idag. Och det är att överlåta ditt liv åt Herren.

Och om du har tagit emot Herren för ett bra tag sedan, men märker att saker inte går så bra och att du inte kommer framåt: Det är dags att fatta ett beslut och bestämma dig för att gå in i syftet och den plan som Gud har för ditt liv, för att du ska kunna bli välsignad och vara till en välsignelse på vilken plats som helst som du befinner dig på. I vilket land du än befinner dig i kommer du att vara till välsignelse, enligt löftet som Gud gav åt Abraham som han har gett också åt oss: "Jag ska välsigna dig, jag ska låta dig växa till, och du ska bli till en välsignelse." Låt oss be, amen.

Bön

Vi ska be för alla de här sakerna, förena er i bön med oss och höj era röster.

"Älskade Gud, vi ger dig all härlighet och ära. Vi ger dig härlighet och ära för att du sände din Son Jesus Kristus för att rädda mänskligheten. Du visste om att alla de här sakerna skulle inträffa, men på grund av din enorma kärlek till mänskligheten sände du din Son för att betala priset för synden, att betala för all orättfärdighet och ondska. Och för att alla som tar emot Jesus får ta emot syndernas förlåtelse och börja ett nytt liv. Börja ett liv med ett syfte och en mening, ett liv där man tar emot välsignelse och är till en välsignelse för andra Fader.

I Jesu namn, tack Herre för detta land, tack för att vi må kunna vara till välsignelse för att du har välsignat oss. Vi vill vara till välsignelse för detta land och för alla som du placerar i vår väg på våra arbeten, i våra studier. Låt oss vara till välsignelse och dela med oss av ditt ord - ord av LIV. Herre vi vet att din ankomst är nära, men låt oss gå in i denna plan och det syfte du har för våra liv, i Jesu namn.

De personer som lyssnar just nu som ännu inte tagit emot dig, låt dem ta emot dig i denna stund, Herre. Låt de ta tillfället att ta det här beslutet, amen. Vi tackar dig Herre för ditt Ord, vi tackar dig för Jesus Kristus.

Tack för det här landet. Du tog oss till det här landet Herre, inte för att förändra ett liv genom att tjäna pengar, utan du tog oss till det här landet för att när du välsignat våra liv och öppnat våra ögon för sanningen vill du att vi ska dela med oss av denna sanning åt den här nationen. I Jesu namn, jag välsignar varje person som lyssnar, jag välsignar alla som vi träffar att vi ska kunna ge ditt ord åt dem. Att vi ska kunna ge vidare av det som du har för var och en av dem, så att de kan börja ett nytt liv. För vi vet att din vilja är att ingen ska gå förlorad.

Låt oss vara en kanal för välsignelse, en kanal för frälsning, en kanal för LIV åt den här nationen.

Använd ditt folk, använd din församling, Herre, använd vart och ett av dina barn, använd dem på de platser de rör sig. Herre väck dem som sovit och satt sin tillit till världens system, väck dem till att inse att de har en Fader, en Gud som har ett syfte för dem. Herre väck dem så att de kan se verkligheten, de som varit konfunderade, med nedslaget sinne, de som trott att de i världen skulle kunna finna det som bara finns i dig Fader. I Jesu namn, väck Herre, väck din församling, Fader, till att tala ditt ord med frimodighet i tid och otid, så att många kan ta emot sanningen och bli frälsta.

O Herre, sedan tidernas början planerade du frälsningen för människorna, för att du vill leva i gemenskap med dem. Använd din församling Herre, i Jesu namn. Vi välsignar dig och tackar för varje bönesvar. Tack Fader för våra familjer, för vår släkt, för vänner och klasskamrater, för var och en som ännu inte tagit emot dig.

Vi välsignar dem i denna stund för att de ska ha tillfälle att vända om till dig av hela sitt hjärta Fader. I Jesu mäktiga namn ber vi också och tackar dig för varje bönesvar. Vi har tagit emot en mängd bönesvar, från desperata familjer, rädda familjer, men du har rört vid dem och restaurerat. Vi har bett för de som förlorat familjemedlemmar, men du är en Tröstare. Herre, du är en Gud som lyfter upp och restaurerar. Herre sänd till dem ditt Ord som ger tröst, ditt Ord som ger styrka åt dessa familjer, för du har lovat att inte överge någon. Du har sagt att allt som vi ber om i ditt namn, det gör du. Herre det finns ett folk som ber för detta land, ett folk som ber för dem som ännu inte känner dig, Herre vi böjer våra hjärtan inför dig för att du ska ingripa i deras liv i Jesu namn. Vi tackar dig Herre och välsignar ditt namn. Tack Herre. Tack Fader. Tack Herre Jesus.

»Vandra i Anden
av pastor Luis Blas

»Vårt gensvar på Guds godhet visar vad som finns i våra hjärtan av pastor Luis Blas

»Korsets kraft av pastor Luis Blas

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Vi svarar sedan 2017 på frågorna i samarbete med pastor Luis Blas i Icthus församling i Stockholm

Lyssna till predikan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0