Sida 2 "Vad handlar predikningarna om"


Var brinnande i anden  19 min. 14 april 2016

 • Umgänget kan göra människan ljum. Men det kan i stället bli en himmelsk smitta av dem som är brinnande i anden ­ det blir då mer nitälskan och mer bön. 

 • Vi människor påverkar varandra i olika riktningar. Vi ska påverka varandra i den himmelska riktningen så att alla otrons makter  släpper taget och människor börjar se Jesus och tro

 • Vi ska ständigt kämpa trons kamp mot allt det negativa som inte bygger tro och genom vakenhet stå emot alla främmande eldar och läror och bevaras i tron på Jesus Kristus.

 • Vi ska vara istadiga och uthålliga i bönen. 
  Vi tror på den gode rättfärdige Guden, kärlekens Gud, som på något sätt ska skaffa oss rätt när vi inte ger upp utan är ihärdiga i bönen.

 • Det finns mycket andlig torka och det är farligt att låta sig influeras av den, för då avtar Andens eld i stället för att tillta. 

 • Vill vi uppleva Andens eld i våra hjärtan måste vi se till så den ondes verk alltjämt brinner upp och vi i stället får uppleva att vi är renade och kan vandra i ande och uppleva tro och helig ande.

 • Lidandet långt borta är ändå nära oss om vi har kärlek. Då vill vi också be. Den helige Ande kan ge visshet om att vi får bönesvar innan vi fått det.

 • Det har aldrig varit Guds vilja att vi ska göra ett slags jippo av predikandet eller bedjandet för att på det sättet få publicitet.
  till predikan


Be böner efter Guds vilja  40 min. 14 april 2016

 • Bekymra dig inte utan tro på Gud. Din framtid är i Herrens händer. Att gå till Gud med allt är att bli styrkt och löst. När vi överlåtit allt åt Herren behöver vi inte bekymra oss för framtiden.

 • Nöden som drabbar oss och andra människor driver oss att be. Om allt alltid vore på topp skulle bönen dö ut. 

 • Om vi har fått den helige Ande ska vi inte tillsluta vår mun när vi har möjligheten att vittna för andra så att de blir räddade.

 • Lidandet långt borta är ändå nära oss om vi har kärlek. Då vill vi också be. Den helige Ande kan ge visshet om att vi får bönesvar innan vi fått det.

 • Är du Guds vän eller världens vän? Hyckla inte med världen utan stå fast i din tro.
  Människan är världens vän för att hon inte ödmjukar sig. Men om vi ödmjukar oss får vi nåd. Vi får inte vara tvehågsna.

 • Den onde vill ofta vara den troendes vän och han kommer och säger hur bra den troende är. Men vi ska inte låta smicker påverka oss på något sätt.
  till predikan

Tecknen på att vi lever i ändens tid 
17 min. 14 april 2016  

 • Många som avfallit från kärleken bekänner sig ändå som troende. De finns mitt ibland Guds folk. De har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft.

 • Det finns mycket bespottelse mot kristen tro och det är en svår tid för alla levande kristna. Jesus: ”Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull...”Matt 10:22

 • Hur blir det när Jesus kommer tillbaka? Många församlingar har insomnat i en falsk trygghet. ”Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.” Matt 24:44

 • Avguderi hindrar Guds kärlek. Evangelium har alltid blivit motsagt och det sker också i de yttersta dagarna och då också på ett grymt sätt. Men Herren ger kraft för varje dag och man får inte bli uppgiven.

 • Mitt i det att ondskan tilltar och människor förhärdar sig, så renar Gud åt sig ett egendomsfolk som karaktäriseras av tro och helgelse och lovprisning till den levande Guden. Där är en stor sammanhållning inte minst på grund av det tryck som de kristna utsätts för i de sista dagarna.

 • ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." Luk 21:28
  till predikan


Minipredikan: 
Herren vill ge oss hjälp i ändens tid  6 min. 14 april 2016  

 • Vi lever i ändens tid och det sker mycket som är obegripligt och svårt att ta in.

 • Vi ska genom tron tackla de svårigheter vi möter. Herren ger råd åt oss var och en i Guds Ord. Det finns många löften i Guds Ord. Herren vill upplysa oss och leda oss.
 • Man behöver läsa i Bibeln om den kristnes lidanden i denna världen så att man inte är oförberedd.
 • Kristus­lidandet går inte alls att jämför med det lidande som beror av människan bristfällighet och oförmåga att lyda Gud. 
  Det handlar inte om en lagiskt lydnad. 
  Guds barn ska drivas av Guds Ande.
 • Vi får kraft för varje dag när vi verkligen söker Herren och utgjuter våra hjärtan för Herren. 
  Gud kommer inte med större fordringar på oss än att vi mäktar och härdar ut.
  till predikan

Mäktig Gud, ofattbar i kärlek och kraft  
31 min.
14 april 2016  

 • Den som förlåter är den som älskar. Störst av allt är kärleken. När vi förlåter avlastar vi bördor.

 • När världens glädje tar slut kommer tomheten tillbaka. Men vi får bli födda på nytt till ett levande hopp på en uppstånden Frälsare. Vi får en varaktig glädje.
 • Om människan inte har behov av Jesus blir grunderna som människan bygger på felaktiga. 
  När människan börjar bygga på ett felaktigt sätt kommer oro och bedrövelse.

 • Hur brukar vi vårt främsta vapen - bönevapnet?
 • Men det finns bedrövelser som är efter Guds vilja. När vi förstår att det är för Herrens skull så kan vi rent av glädjas och prisa Herren mitt i lidandet. 

 • Det som hindrar många att tro på Gud är att de ser sig som visa. Men Gud vill göra den enfaldige vis. 
 • Det kommer att vara många framme hos Gud en dag som inte såg sig som särskilt visa, utan de överlät sig endast och trodde på Gud. 
  De förstod att deras vishet och kraft inte räckte till. Det är genom tron vi blir välsignade.

  till predikan

Tempel åt den levande Guden  35 min. 6 april 2016  

 • Vi känner alla ångest och vånda inför världssituationen och över att inte kunna nå lidande i krigsdrabbade områden. Men vi kan hjälpa genom att be för de lidande.
 • Hur brukar vi vårt främsta vapen - bönevapnet?
 • Den som har sett in i himlen vill dit och har inte samma glädje i det son förut intresserade. intresserade dig förut. Det som är i världen förbleknar. Herren är mer än vad världen kan erbjuda: det är trons trygghet om att vi övergått från döden till livet. Jesus kommer med sann glädje.  
 • En del tror att om vi har framgång i världen så är Gud med oss. Men det finns jättemånga som har framgång i världen, men som inte har framgång hos Gud. 
 • Jesus kommer med frid och oräddhet. Att lyssna till predikan är att låta sig omformas genom Guds Ord. Det blir till hjärtats omskärelse. I stället för olika lagar ska vi ta till oss kärlekens lag och förlåta varandra.
  till predikan

Mot spiritism och villoläror  22 min. 5 april 2016  

 • Varning för att söka andliga upplevelser som inte är av det rätta slaget. Vi ska inte fråga de döda för de levande. Vi ska söka råd och hjälp hos den levande Guden.
 • Det är viktigt att Jesus har den rätta platsen då det förkunnas en lära som sägs komma från Gud. Vi ska pröva andarna.
 • Den som vill bli frälst måste slå vakt om kärlek och trohet till Jesus Kristus. Han är vår tros fullkomnare och överstepräst. 
 • Det är farligt att experimentera med olika läror där andemakter är verksamma. Det kan bli till en förvirring och ett mörker som människan inte finner någon utväg ut ur. 
  till predikan

Ta steget fullt ut till Jesus  34 min. 1 april 2016  

 • Gud vill att vi alltid ska glädjas i helig Ande.
  Vi har alla möjligheten att komma närmare Gud. 
  Men det går inte att fylla ett kärl som redan är fyllt. Det är ofta så att vår "allkunnighet" fyller hela kärlet och vi är därför dåliga lyssnare. 
 • Om du håller fast vid falska grunder som inte gett dig frid kan du aldrig bli troende. Den troende måste bryta upp. 
 • Det som hindrar Guds Ord att få den rätta kraften i människors liv är förutfattade meningar som är som murar mot Guds ord. Människor är så fyllda av sig själva och sin kunskap att den gudomliga kunskapen inte ryms. Sanningen får inte rum. 
 • Låt oss ge Jesus rum i våra hjärtan. Om vi tror på Honom, tror vi på Guds Ord och då får Guds Ord den rätta jordmånen. 
 • Guds gode Ande vill leda oss på ett underbart sätt och Jesus som är den gode Herden vill möta med oss. 
 • Men vem får möta Jesus? Sanningen kräver rum. Predikan kräver rum. Jesus kräver sin plats i människors liv. Att bjuda Jesus välkommen in i sitt liv sitt hjärta är att dela allt med Honom som är liv för oss. Det är att låta Jesus komma och  leda oss och det är något underbart för då får man uppleva Guds frid som övergår allt förstånd.
 • Människan vill gärna ursäkta sin orättfärdighet. Men Jesus vill förvandla våra sinnen och hjärtan så att vi söker Guds goda frälsningsvilja och sätter Jesus som nummer ett i våra liv. 
 • Vem är klokast? Den som låter rätta sig och säger förlåt? Ja, denne är nog klokare än den som håller fast vid något förlegat som inte fungerar.
 • Gud vill inspirera bönelivet genom den helige Ande. Det som hindrar många att uppleva den helige Ande är det invanda sättet att se på gudstjänster. 
 • Predikan måste få röra hjärterötterna. När vi talar ska vi tala därför att vi tror så att vi inte bara är styrda av visdomsord och inlärda meningar.
 • Det är en sak att röra vid människans känsloliv. Men det är mer att åstadkomma tro. Om predikan är inspirerad av den helige Ande kommer den att åstadkomma tro där den blir mottagen och faller i god jordmån.
 • Varför hålla en "bra" predikan i stället för att söka nå människors hjärtan, i stället för att söka få dem att omvända sig? Varför söka tom ära och beröm för visdomsord i stället för att säga det som Gud inspirerar till? 
  Många gånger blir det så för att den som predikar och förkunnar vill rädda sitt eget ansikte, i stället för att rädda de människor som lyssnar till budskapet. 
 • Predikan ska åstadkomma frihet, glädje, helig Ande och kraft och lovprisning av ett rent hjärta. 
 • Låt oss inte söka tom ära. Den som ödmjukar sig är stark. Den som är högfärdig över något  är i ett falloläge och kan inte anses som stark. Denne ser dock inte sitt mörker. Det är detta som är så svårt. Om ljuset som någon säger sig ha i stället är mörker - det är detta som är villfarelse. 
 • Det är underbart är att veta att man är en segrare på grund av vad Jesus har uträttat och man berömmer sig då inte av egna gärningar utan litar till Guds Ord. Jesus har dött för oss alla. Se denna väldiga kärlek som Gud har till människorna. 
 • Vi har en sårmärkt Gud som bevisat sin kärlek. Han kom inte som en konung i världslig makt och glans, utan han kom för att dö på ett kors. Så ödmjukade han sig - intill döden på korset. Det var allt gjort för dig och mig. Det var våra synder han bar - allt lade han på sig. Ta emot detta, upplev detta när du ber till Herren.  Se Guds Lamm som borttager världens synd.
 • Många människor vill ha hjälp av Gud, men vill inte ta steget fullt ut. En människa som får uppleva frid har tagit steget fullt ut till Jesus och bjudit honom välkommen. Därför får hon uppleva frid - eftersom Jesus är vår frid. 
  Men om man bara vill "känna efter lite", men inte själv helt och hållet är med på det som man önskar, då är det svårt att uppleva detta som alla troende talar om - denna underbara frid och underbara frälsningsglädje. 
 • Jag måste säga att det inte finns någon glädje på denna jord så ofattbar som när man får uppleva syndernas förlåtelse och Guds rika kärlek och frälsningsglädje. Men många människor får inte uppleva detta för att de skäms för att bekänna Herrens namn. 
 • Du har ett livsviktigt beslut att fatta: att ta emot budskapet om frid och försoning med den levande Guden. Du får uppleva den helige Ande som en strålande gestalt vid ditt hjärtas dörr, som en helig eld, du får uppleva hur Herren fyller dig dag för dag med sin Andes kraft. 
 • Du som ännu inte har överlåtit dig: Du når långt mycket högre med din jubelsång och tacksägelse än till bergets topp när du överlåter dig. Det blir stor glädje bland Guds änglar när en syndare blir frälst. Tänk att du kan åstadkomma glädje i himlen och samtidigt glädje i ditt eget hjärta. Dödsfruktan ska fly från dig för att du har övergått från döden till livet. Det som har så stor betydelse och ser så märkvärdigt ut i världen förlorar betydelse när du ser Jesus i strålglans, i ljus och härlighet. Du vet att Han är Kungars Kung och att Han förmår att frälsa dig tillfullo. Han ger dig sin kärlek och sin Andes kraft.
 • Tänk att kunna tänka i evighetsperspektiv utan att behöva vara rädd. Den som i tro överlåter sig till Jesus Kristus övergår från mörkret till ljuset. 
 • Min vän, du som varit troende länge hur är det, har du olja i lampan? Hur var ditt ljus förut, brann du för Herren, gladdes du, hade du bönenätter, hade du svårt att somna - du ville prisa Herren, du ville prisa Herren, du ville vara med! Hur är det idag? Du har själv svaret. Och Gud vet om dig. Gud vill förnya i helig Ande. Jesus vill frälsa syndare, döpa i helig Ande och fylla våra hjärtan med glädje.
  Bön för alla behov.
  till predikan


Gud vill se tro hos oss
 
16 min. 29 mars 2016  

 • I överlåtelsen finns de andliga välsignelser som gör människan till en övervinnare. 
 • Det handlar inte om laggärningar. Den goda gärning vi kan göra är att tro på Jesus Kristus.
 • Jesus vill förvandla våra sinnen och hjärtan så att vi söker Guds goda frälsningsvilja och sätter Jesus som nummer ett i våra liv. 
 • Det egoistiska sinnelaget kan råda så kraftigt över människan många gånger så att hon inte vill dela livet och ha Gudsgemenskap.
 • Herren vill fylla den tomma platsen i hjärtat. 
  till predikan

Att vandra i Jesu fotspår och tänka på Hans lidande för oss.   19 min 24 mars 2016

 • Herren vill ge oss ljus och glädje. Jesu lidande och död är för oss en härlig seger. Jesus har friköpt oss genom sitt eget blod. 
 • När vi tänker på Jesu lidande då han åt den sista måltiden påminns vi om att vi inte bara är kallade till att glädjas i den helige Ande utan det finns också lidande för den som vill vandra i Jesu fotspår. Låt oss blicka in i det svåra lidande som Jesus gick igenom. 
 • Att följa i Jesu spår är både glädje och lidande. Kristuslidandet leder till liv, djup innerlig gudsgemenskap och glädje i våra hjärtan. Vi lär känna Herren.
 • Vi får se på Herren och uthärda när vi får lida för hans skull. När vi står fasta så växer vi i tro. Det finns lidande som leder till att vi kan vandra i seger. Det finns fullkomlig glädje att uppleva, liksom fullkomlig förlåtelse. 
  till predikan

Den helige Andes kraft.
13 min 23 mars 2016

 • Andens eld vill brinna oavsett omständigheter.
 • Jesus sa till lärjungarna att Han skulle gå bort men att Han skulle komma till dem - Han syftade då på den helige Ande.
 • När Jesus vandrade på jorden hade han ett väldigt inflytande över andevärlden och över döden, ja Han hade inflytande över allting och lärjungarna var väldigt trygga. 
 • Det är vår otro som begränsar Gud. Men om vi har tro får vi se löften uppfyllda. Vi får bekänna oss frimodigt till Jesus. 
 • Man kan växa till i frimodighet och tro. Sergei berättar hur han som nyfrälst tvivlade men växte i tron. 
 • När vi ser på Jesus får vi uppleva Anden. När vi bara ser på Anden så är det många gånger så att Anden flyr. Men när vi ger Jesus äran kommer Anden. 
  till predikan

Påskens budskap. Jesus som har lidit för dig vill möta med dig.
20 min 19 mars 2016

 • Lärjungarna fick i förväg veta vad som skulle ske med Jesus och vad som skulle ske med dem själva. De skulle få veta att det fanns hopp även efter att Jesus blivit dödad.
 • Att göra rum för Jesus i sitt hjärta är att göra rum för kärlek, evigt liv och Andens kraft.
 • Den troende ska inte ty sig till världslig tröst utan söka Guds tröst. Jesus kan hjälpa var och en som lider.
 • För att vi ska förstå Jesu lidande behöver vi försöka förstå det som är ovanifrån. Då lär vi oss lida på rätt sätt och förstår att det är för Kristi saks skull.
  till predikan

Även du som har det bra behöver Jesus 
7 min 16 mars 2016

 • Många stora starka män har behövt Jesus. 
  Man behöver något varaktigt att leva för. 
  Det finns olika sorters oro och ångest men mångas oro beror på att allt verkar gå mot sin upplösning.
 • Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Hur ska man göra för att förklaras straffri? Jesus är den bäste advokaten och han har botemedlet mot ofrid och oro. Jesus ger hjärtefrid.
 • Du som tycker att du sökt friden men inte funnit den: Hjärnans kunskap är en sak, men när hjärtat är med och det blir till handling då blir det till frid. Guds Ord är sanning.
 • Anden kommer med visshet och den som helhjärtat omvänder sig och bekänner sig till Jesus får uppleva Jesus, får uppleva den helige Ande, får uppleva att Herren gör allt nytt.
 • Gud bekänner sig till den som bekänner sig till Gud och det är kanske för många ett alldeles för enkelt budskap. Men om synderna än är blodröda kan de bli snövita. 
 • Herren vill ge ett överflödande liv av andliga välsignelser och gåvor. Han vill gripa in i hela din livssituation. Jesus är evigt liv för alla som tror och det är den verkliga tryggheten - att kunna se framåt.
  till predikan

Har du planerat in Gud i ditt liv? Predikan av Veli Sergei läses upp.  27 min 15 mars 2016

 • Allt som sker samverkar på ett underbart sätt för att en Gudsmänniska ska formas. Jag tror inte vi lär oss att älska om vi inte får lida och vi lär oss inte se bort från oss själva om vi inte misslyckas och ser att vi behöver Gud. Det är behovets barn som Gud lönar. 
 • Vi behöver erkänna behovet av Gud.
  Självgodhet och "pösighet" hindrar Guds verk.
 • Gud kan låta sig inplaneras på olika sätt. Det finns världsliga planer där Gud är utesluten helt och hållet.
 • Vi ska vara i koncentration inför Gud. Man kan inte tjäna både Gud och avgudar utan man måste välja. Man ska tillbe Gud allena och till Gud kommer vi genom Jesus Kristus.
 • Jesus är härlig framför 10.000. Han gav sitt liv för oss. Låt inget hindra dig att planera in Jesus varje dag. Du ska ju växa samman med Honom.
 • Jesus är försoning, förlåtelse, kärlek, sanning, helighet, härlighet och nådeskraft och allt det där goda som kommer ovanifrån. Han vill växa till inom oss och då måste Han få utrymme. Han måste få ett ord med i laget när vi planerar.
  Låt bönestunderna vara inplanerade och låt dem vara viktigare än allt annat.
 • Gud har en plan för ditt liv. Men du måste också planera in Gud i ditt liv.
  till predikan

Är du religiös eller född på nytt?  16 min 11 mars 2016

 • Varför stå emot Jesus? Han vill ju bara det allra bästa för oss människor. Den som följer Jesus får kraft från Herren varje dag också under bedrövelser och svårigheter.
 • Många får inte uppleva det underbara som Herren vill ge för att man skäms för Jesu namn.
 • Många beundrar Jesus men följer Honom ändå inte. Beundran måste riktigt nå hjärtat så det blir till äkta kärlek och att man ger ära åt Gud. 
 • Att följa Jesus är att tjäna Gud. Många säger att de tror på Gud av den anledningen att de inte vill kallas gudsförnekare - det är ändå ett visst anseende i att bekänna sig till Gud.....men de är inte födda på nytt. 
 • Det finns mycket av ett religiöst maskineri som egentligen är gudsförnekelse och inte bekännelse. Många vill ha ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. De är ofta svåra motståndare till den helige Andes verk och till vad Gud gör idag.
 • Gud är Undrens Gud. Vi har alla möjligheten att leda människor till Gud. Herren verkar tro hos den som överlåter sig. 
 • Den som är överlåten åt Gud tjänar inte människor för att behaga dem utan man tjänar människor för att behaga Gud.
 • Det som verkar tro är att man är överlåten och söker Guds vilja i sitt liv.
 • Om den som söker inte finner Jesus så verkas ingen tro i dennes liv. Men om det blir till omvändelse så blir det till verkligt liv och människan är då inte bara religiös.
 • Som sökare ska man akta sig för att bara vara religiös. Man får inte vara nöjd med ett slags religiöst liv för då är man mot det liv som den helige Ande ger. Gud är Ande och den som vill ha gemenskap med Gud måste omvända sig så att det blir ett andligt liv. 
 • Den som bara är religiös färgas av de kristna som är runt omkring - hon lär sig be på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt. Men är hon religiös är hon bara egenrättfärdig i stället för att ha blivit rättfärdiggjord av Gud. Det man gör ska man göra av hjärtat i tro. Om vi tror på Jesus blir det till livsförvandling och andligt liv. 
 • Hos den som tror och är född på nytt ser man ofta på en hänförelse. Man vill leva för Herren och blir som ett barn i sitt trosliv. Man är född ovanifrån och renad i Jesu blod. Man är friköpt från denna välden och hör Gud till. 
 • Vi får försaka egenlivet och själviskheten för att tillhöra Herren. Det är stor skillnad mellan ett själviskt, själiskt liv och ett andligt liv. 
 • Tillhör du Herren? 
  till predikan


Forts. sida 3:
»
Vad handlar predikningarna om?


Till predikosidan med alla predikningar
 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0