Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Bör man se Jesus som kristen eller som jude? 

Jesus var jude, född under lagen i Juda rike, i Judeen, men han var sänd av Gud för att göra Guds vilja, det vill säga för att frälsa och rädda oss.

Jesus var starkt emot den fariseistiska tolkningen av judendomen.

Var du är född är en sak. Vem du är, är en helt annan sak. Det är som att fråga: Är du svensk eller kristen? 
Du kan då svara: Jag är svensk, men jag följer Jesus Kristus, därför är jag kristen.

Jesus Kristus själv är den stora skillnaden mellan kristendom och judendom.

”På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.”  
Galaterbrevet 4:3-5

Vänliga hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling

och Brobyggarna.

Hur vet man säkert att man är frälst? Jag hade en dröm, ska jag låta döpa mig?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0