Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur ska jag kunna lyssna till Gud och höra hans röst? 
Talar han verkligen?Gud talar till oss främst genom Guds Ord, Bibeln. 
När vi i tro tar fasta på vad som står i Guds Ord, så öppnar vi oss för Herren och kan också uppleva Hans tilltal till oss genom Anden.

 

Är du frälst? För när man har blivit frälst har man fått den helige Ande och då talar Gud genom sin Ande i vårt inre. Är du osäker på din frälsning, så läs gärna vidare på hemsidan om hur man blir född på nytt (frälst) och får frälsningsvisshet.

 

I den tid som vi lever i talar Gud till oss genom sin Son Jesus Kristus (Hebreérbrevet 1:2). I och med att Jesus offrade sig själv i kärlek till oss på Golgata kors så talar det om för oss att Herren har en ofattbart stor kärlek till oss. Han gav sitt eget liv för att vi skulle kunna bli frälsta.

 

När vi tänker på Jesu lidande för vår skull så talar Gud till oss och manar oss att vända om till Herren från våra själviska vägar. Han vill ha gemenskap med oss. 

 

När vi närmar oss Gud uppriktigt, så närmar Han sig oss. När Gud närmar sig oss upplever vi att Han talar till oss på många olika sätt, inte minst genom den frid som vi får uppleva. Jesus ger en frid som övergår allt förstånd.

 

Gud talar alltid på många sätt men vi märker det ofta inte för att vår tro inte är tillräckligt stor.
Om du vill komma nära Gud och ständigt höra honom tala till dig ska du dagligen läsa Guds Ord och gå in för att växa i tro för att kunna urskilja Guds röst

 

Jesus själv träder fram ur Ordet. Jesus ÄR Ordet. 
När Jesus uppenbarar sig för dig får du svar på många frågor.  

 

När vi läser Bibeln med en rätt inställning, i ett ödmjukt sinnelag, blir det uppenbart hurudana vi själva är. 
Gud talar till oss om vilka förändringar som behöver ske i våra liv för att vi ska komma närmare Gud. 
När vi lyder Gud i gudsfruktan så får vi uppleva att Han talar till oss allt mer.

 

Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 
Psaltaren 25:14

 

Man behöver umgås med den man vill lära känna. 

Vi behöver stilla oss ofta i bön för att formas av den helige Ande så att vi kan lära oss att höra Guds röst allt bättre.

 

Vi behöver ge mycket tid åt Gud för att lära känna honom och uppleva Guds Ande som är Guds närvaro hos oss. I Guds närvaro upplever vi att Han talar till oss och att vi formas i Hans närvaro.

 

Man ska göra det till en vana att fråga Gud innan man tar viktiga beslut i olika saker och man ska befalla sin väg åt Herren. Gud både vill och kan leda oss på olika sätt.

 

Vi behöver bli tömda på de egna tankarna och meningarna och bli ”fattiga i anden” så att vi kan höra Guds röst.

 

Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 1 Korinthierbrevet 3:18 

 

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ordspråksboken 3:5

 

Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Ordspråksboken 3:7

 

Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin. Lukas 18:17

 

Ty när jag är svag, då är jag stark. 
2 Korinthierbrevet 12:10

 

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 
Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. 
För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus….. Filipperbrevet 3:7

 

Läs mer:
» Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?

 

» Hur gör man för att höra Guds eller Jesu röst?

 

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

 

Änglar i Bibeln som beskrivs som vanliga personer – skulle de lika gärna kunna vara vanliga personer?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0