Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan troende kristna ta emot muslimska vänner i sina hem?

Hej.

Jag är troende kristen och har några muslimska vänner.

Jag har några bekanta som står mig nära och de är kristna äldre som går till kyrkan minst 1 gång i veckan, ibland 2 till 3 gånger samt att de går på föreläsningar några gånger i månaden.

Mina bekanta säger att vi inte borde umgås med muslimska människor och att de inte borde komma in i våra hem. De menar att de inte är döpta och inte har den heliga anden.

De menar att enda gången en kristen kan umgås med muslimer eller någon med annan religionsuppfattning  är då han/hon är väldigt stark i sin tro och kan försvara sin religion.
Och om vi tror oss kunna få dom att konvertera så är det ok att umgås med dom.

Måste även säga att mina muslimska vänner är muslimer till namnet men är inte 100% religiösa.

De påverkar inte heller min tro och religion, vi har diskuterat religion när de har varit nyfikna på kristendomen och jag har självklart berättat om min religion.

Säger kristendom någonstans att man inte får umgås eller ska akta sig på något sätt ifrån någon som tror på något annat?
Jag är väldigt kritisk och försöker att följa regeln att älska alla och respektera alla !

Det känns lite rasistiskt att inte vilja umgås med någon för att han/hon är muslim, jude.

Mvh Maikel  

MÅNGA muslimer har omvänt sig till Jesus och blivit frälsta de senaste åren, fler än någonsin i historien.

En viktig fråga som vi har till er är om ni själva tagit emot Jesus som er personlige Frälsare? Att komma till Jesus och överlåta hela sitt liv åt Honom innebär livsförvandling. Man får en relation med Jesus och lär känna honom och hans kärlek på ett personligt sätt.

Ni måste själva vara helt överlåtna åt Jesus innan ni kan leda era muslimska vänner till en levande tro på Jesus. Det räcker inte med att bara vara religiös, säga att man är kristen och följa vissa traditioner som kanske släkten följer osv.

Era muslimska vänner behöver få höra om Jesu stora kärlek och förstå att de kan bli frälsta och få ett nytt liv genom tron på Jesus och det han uträttade för oss på korset. Men man måste ju själv ha upplevt frälsningens under för att kunna förmedla det här åt andra.

Vi får komma nära Gud genom Jesu blod och får gemenskap med Gud. Frälsningen tar vi emot som en gåva vi får helt oförtjänt. Vi har alla syndat, vi var alla fiender till Gud (även alla religiösa) men Jesus dog på korset för oss, han betalade priset i vårt ställe på grund av kärlek. Han älskar syndare. Vi måste erkänna att vi är syndare i behov av Jesu nåd för att kunna ta emot frälsningen. 

Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  
1 Joh. 16-9

 

Era kristna vänner menar nog att det är viktigt att ni själva har en stabil, levande tro och att ni kan Guds Ord grundligt och verkligen vet vem ni tror på.


Dopet i den helige Ande gör att vi kommer närmare Jesus och blir mer trygga i vår tro och kan vittna för andra.


Om ni inte blivit grundligt undervisade i Ordet och fått en stabil tro så riskerar ni att hamna i tvivel och otro genom att umgås med personer som har andra läror. Förmodligen är det detta era kristna vänner är oroliga för.


Om ni inte är frälsta och döpta i den helige Ande så ska ni söka Jesus så att ni får uppleva detta. Sedan kan ni vittna för andra så att de också kan lära känna Jesus personligen och få en relation med honom – en levande tro.


Hur ska muslimer kunna bli frälsta om vi inte visar på Guds kärlek och ger dem evangelium?

 

Jesus sa: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. Johannes 17:15

Vi ska fly det onda, men det kan vi inte göra genom att isolera oss från vissa människor. Vi är ju kallade att vittna om Jesus för alla slags människor när vi själva har blivit födda på nytt.

Men vi ska vara noga med att i alla sammanhang visa trohet mot det kristna budskapet. I första och andra Johannesbreven står det att man inte ska bjuda hem någon som aktivt sprider villoläror. Men du skriver att era muslimska vänner inte är så religiösa, så det verkar de inte göra, vad vi kan förstå.

Så här är det: om någon kommer till ert hem och säger att de vill komma in till er för att undervisa i en villolära - t.ex. Jehovas vittnen - så ska du enligt Johannesbreven inte ta emot dem i ditt hem.

Den ”utvalda frun” som adresseras i 2 Johannesbrevet brukade förmodligen i sitt hem ta emot personer som lärde ut villfarande läror. Hon får en konkret förmaning

Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. 2 Johannesbrevet 8-11

Det här bibelstället säger oss att om någon kommer till oss som en lärare i en villfarande tro, så får vi inte bete oss så att vi ger intrycket att vi accepterar och godtar villoläran.

Och man ska inte ska ha förtroligt umgänge med en person som aktivt sprider villoläror på samma sätt som man umgås med en broder eller syster i Herren. 

Jesus sa: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Markus 16:15-18

Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 
2 Korinthierbrevet 5:17

Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:14 + 17

Om Jesus:
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Apg 4:12

Man ska be Gud bekläda med kraft innan man vittnar för andra. Så kan Herren verka fram en öppenhet för evangelium hos de ofrälsta och väcka en längtan efter frälsning.

Herren vill lägga orden i vår mun genom den helige Ande så att de som lyssnar upptäcker sina behov och får en längtan efter Gud och blir överbevisade om att de behöver vända om och bli frälsta.

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen….. Apg 1:8

Herren kallar oss att ge vidare av den kärlek vi själva av fått ta emot av honom. Vi får inte göra skillnad på människor. Men att älska människor och umgås med dem är inte samma sak som att göra deras vilja. Allt hänger ju på HUR man umgås och,  som sagt, hur väl befäst man är i den kristna tron och i Bibeln.

I islam förnekar man det som är kärnan i den kristna tron. Man vill göra Jesus till en profet bland andra profeter och erkänner Honom om inte som Guds Son som dog och för vår skull.

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Men Jesus kallar nu många muslimer till frälsning. Muslimer får drömmar om Jesus och blir kallade till frälsning på det sättet. Men naturligtvis blir de frälsta också genom de kristnas vittnesbörd. Utan att kristna vittnar för dem är det svårt för dem att bli frälsta. Bäst är att vara väl insatt i Bibeln så att man kan förklara för muslimer vad Bibeln säger, eftersom muslimer sätter stor tilltro till det skrivna ordet.

Det som framför allt talar till många muslimer är nåden och kärleken i Kristus Jesus. Många före detta muslimer som blivit frälsta berättar att när de upptäckt att kristna verkligen älskar andra människor för deras egen skull och att kristna försöker hjälpa utan att göra skillnad på människor, så blir det ett väldigt starkt vittnesbörd för dem.

Jesus: Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Johannes 12:47

Jesus: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.
Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteus 10:32,33

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.  

Kan Jesus hela en icke-kristen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0