Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kan Jesus hela en icke-kristen?

Ja. När Jesus vandrade på jorden botade han alla som kom till honom. 

När Jesus helar icke-kristna i vår tid sker det ofta när kristna ber för dem. En del som blir helade blir mycket förvånade. 

Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Jesus dog på korset för oss alla och där bar han alla våra synder och också alla våra sjukdomar. (Läs Jesaja kap. 53).

Guds vilja är förstås att helandet ska leda till att man tar emot frälsningen. Men det är inte alltid det blir så. I Bibeln har vi exemplet då Jesus botade 10 som var spetälska. 9 av dem fortsatte att vandra sin egen väg, det var bara en som var tacksam. 

Ofta är det så att den icke-kristne som blir helad har lyssnat på evangelium eller kommit i kontakt med kristen tro på något sätt.

I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: ”Res dig upp och stå på benen!” Då hoppade han upp och började gå omkring. Apg 14:8-10

Visst är det Herren som helar, men man kan inte säga att det inte har den minsta betydelse vem som ber. Om den som ber inte alls har en verklig tro på att Jesus helar från sjukdomar så är det svårt att få bönesvar. Visserligen kan den som söker förbön då bli helad genom sin egen tro. 

Men om varken den som ber eller den som tar emot förbönen har någon tro alls, så finns inga större förutsättningar för att ett helande ska kunna inträffa.

Man kan inte sätta en mall för hur ett helande går till. Säkert är i alla fall att det har betydelse ifall den som ber för sjuka har tro eller inte. Bibeln talar om andliga nådegåvor, en av dem är att be för sjuka.

Herren älskar alla människor och Gud verkar på så många olika sätt.

Man kan be för någon som sover och denne kan bli helad från sjukdom. Det säger oss att det inte fordras mycket tro hos mottagaren för att kunna bli helad.

Man kan gå in i en kyrka och inte ha någon tro på Gud. Under predikan väcks en längtan, ett intresse och hjärtat öppnas för Jesus.
Plötsligt kan det som verkade helt omöjligt en stund tidigare inträffa – personen kanske blir både frälst och helad från en sjukdom på samma möte.

I mottagandet av syndernas förlåtelse – frälsningen - finns ett stort helande som omfattar inte bara själen utan också kroppen. Många frälsta kan vittna om att de blivit befriade från krämpor och sjukdomar ungefär samtidigt som de mottog frälsning, eller bara kort därefter.

Vi har många riktlinjer i Guds ord men vi ser av Bibelns olika berättelser om helande att vi inte kan göra upp några mallar för hur det ska gå till. Herren gör som han vill. Herren vill se tro hos människor och tron är kanalen genom vilken vi mottar Guds välsignelser.

Men inte så sällan griper Herren in och gör under fast vi inte tyckte där fanns någon nämnvärd tro.

Jesus: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er. Matt 17:20

Helandet är helt och hållet Guds verk.

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.
Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.
Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.
Jakobsbrevet 5:14-16

Läs mer: »Tro som ett senapskorn Vad är den kristna synen på ödet?

Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska.......? m.m.

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.  

Måste man få bekräftelse av andra om man upplever en kallelse?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0