Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Måste man få bekräftelse av andra om man upplever en kallelse?

Borde det bekräftas av andra troende om man blir kallad till en tjänst som profet, eller är det tillräckligt att själv uppleva en kallelse? Om man inte fått bekräftelse av andra, har man då ingen profetkallelse, utan bara inbillar sig att det är ett tilltal från Gud?

Tack för en riktigt bra sida, Guds välsignelse!

Ja, man måste få bekräftelse av andra eftersom vi är Kristi kropp. Gud ger bekräftelsen via dem som Herren satt som pastorer som har den helige Andes smörjelse. Allt som Herren gör är genom sin kropp i ett väl koordinerat arbete. Han kallar inte personer att ensamma göra ett arbete.

Vid en mäktig andeutgjutelse kan Gud åt somliga ge gåvan att profetera en gång eller ett fåtal gånger. Detta profeterande är inte samma sak som att vara profet. När någon profeterar så ska de andra i församlingen pröva vad som sägs och behålla det som är gott. 

Man ska profetera efter måttet av sin tro. Profeterande ska alltid vara i enlighet med Guds Ord. Anden - sanningens Ande - ska bekänna sig till profetian.

Att vara profet är en annan sak. En Guds profet blir ständigt motsagd och stöter på hårt motstånd. Gud vill att Han ska frambära sanningsbudskap som många inte vill höra på. Människor vill helst bara höra att allt är väl.
Läs Bibelns berättelser om olika profeterna.

De leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till…. Hesekiel 13:10

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 
2 Timotheosbrevet 4:3

Det är Gud som kallar och utrustar. När en Herrens profet är smord med Guds Ande och kraft så är det vanligen inte bara profetians gåva som denne blir utrustad med. Andra gåvor följer med och går hand i hand.

Man växer på flera områden i sitt andliga liv och växer på så sätt gradvis in i kallelsen. Det går inte att bli profet utan att man först fått gå igenom många svåra prövningar. Uthållighet i prövningarna formar och för den troende närmare Jesus. Det ger större mod, större tro, osv.

I början är det inte säkert att andra runt omkring förstår om någon fått en kallelse, men så småningom så kommer det att visa sig om man blivit kallad till tjänst som profet. 


Läs mer:
»Hur vet man om en kallelse är äkta?

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.  

Vad innebär kunskapens gåva?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0