Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur vet man om en kallelse är äkta?

Jag känner en kallelse att arbeta inom svenska kyrkan som diakon. 
Hur vet man om en kallelse är äkta?

Man måste ha människokärlek och kunna förmedla tro och vara till uppbyggelse och uppmuntran för människor.

Man måste ha blivit befäst i sin tro. För är man vacklande och tvivlande är det risk att man överför detta på andra, eller kommer på fall när prövningar kommer.

Gud har i första hand kallat oss till frälsning - till att äga en levande tro:

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet….. 2 Timotheosbrevet 1:9

Vi har vidare fått kallelse att bli helgade. I helgelseprocessen kan Gud leda oss in i det som är vår speciella kallelse.

Gud kallar oss alla till att vara bedjare. När vi ber kan Gud leda oss. Om kallelsen är äkta kan Gud ge oss olika bekräftelser så att vi blir övertygade om att det är av Gud.

Jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jeremia 31:9

Ofta är det så att människan inte inväntar Gud. Hon kanske har förutfattade meningar och drömmar om vad som skulle passa bra.

Många stirrar sig blinda på vissa uppgifter i Guds rike, så som vore dessa uppgifter de enda möjligheterna att få göra en rejäl insats, t.ex. präst, församlingsledare, missionär, eller kanske diakon…..

Men Gud kallar oss ALLA till att tjäna Honom med våra liv, inte bara de som vi ovan nämnt. Gud är mäktig att leda oss på de mest förunderliga sätt in i det som är vår kallelse, bara vi inte har för bråttom.

Är vi trogna i det lilla kan Gud anförtro oss med mer.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Jesaja 55:8,9

Läs mer om kallelser: » Jag upplever en kallelse och vill nå ut till är svartrockare, satanister och ockultister.....Vill också bli pastor.... 

Jag drömde och såg Jesus korsfäst i hela solen….vad betyder drömmen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0