Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad är kristen auktoritet?

Ingen människa kan göra sig själv till en auktoritet.
Bara Gud har auktoritet. En troende som försöker upprätta sin egen auktoritet förstår inte Guds makt.

Guds auktoritet kan flöda genom frälsta människor som i ödmjukhet och kärlek söker rättfärdigheten och då blir andra människor medvetna om Gud.

Guds auktoritet har att göra med att lära sig förstå Guds vilja och lyda i gudsfruktan, låta sig HELGAS genom den helige Ande. 

I sökandet efter helgelse underordnar man sig varandra i församlingen i Kristi fruktan för att Guds auktoritet ska uppenbaras.

Om man inte kan underordna sig andra troende, underordnar man sig inte Gud och man kan inte förstå Guds vilja eller komma i kontakt med Guds auktoritet.

Vi behöver ständigt omformas och förnyas i våra hjärtan genom den helige Ande och låta Herren utföra ett djupare verk i oss.

Jesus: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Johannes 12:24,25

Herren vill göra våra hjärtan mjuka, göra oss barmhärtiga och fria från allt dömande.

Om en troende fortfarande har problem med upproriskhet, egensinne, lättsinne och slarvigt tal så kan Guds auktoritet inte flöda genom denne.

En troende som Guds auktoritet kan verka genom har inget egenintresse av att andra ska lyssna på vad denne har att säga, utan ger andra människor frihet.

Denne låter Guds kärlek regera i hjärtat och talar de ord som Herren lägger i munnen, men anstränger sig inte för att människor ska lyssna utan har trons vila och överlåter åt Gud att genom sin Ande och sitt Ord utföra sitt verk i andra människor, medveten om att Gud har verklig auktoritet.

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.  

Kan troende kristna ta emot muslimska vänner i sina hem?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0