Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Är helgelsen genom mina ansträngningar - med Jesu hjälp - nödvändigt för min frälsning?

Helgelse är nödvändigt:

Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreérbrevet 12:14

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Man kan bara helgas om man förstår Guds helighet och förstår bristen på sin egen helighet. Människan är allt annat än helig. Bibeln ger inte förskönad bild av människan. Människan är ohelig inte bara ifråga om de yttre gärningarna, utan även de innersta tankarna och känslorna som driver människan är oheliga.


Bibeln säger att Jesus gick i döden för oss för att helga
oss, för att avskilja oss från synden i våra hjärtan. Det är bara om man är född på nytt som man kan helgas.

Ingen äger helighet i sig själv och man blir inte helgad genom egna prestationer. Vi blir helgade för att Kristus verkar i oss genom den helige Ande. Vi ska leva det nya livet i Kristus och stå emot påverkan av det onda. Men det kan vi inte göra i egen kraft, utan genom den helige Ande som verkar i oss när vi tror:

Om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Romarbrevet 8:13

För att helgas måste vi ta nåden på allvar. Vi får låta Kristus ta gestalt i oss (Galaterbrevet 4:19, Johannes 3:30). Det handlar om trons lydnad. Vi har alla svagheter och områden i våra liv där det finns mer för Gud att rätta till, så helgelsen måste fortsätta dag för dag resten av livet.

Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse. 2 Korinthierbrevet 7:1

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Romarbrevet 12:1

Läs mer om helgelse här: »Vad är helgelse? Blir man helgad direkt när man blir kristen?

Hälsningar Brobyggarna.

Om man har haft sex en gång och ångrar sig mycket, ifall man kan bli frälst ändå?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0