Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vad är helgelse? 
Blir man helgad direkt 
när man blir kristen?

 

 

 

Frihet från synden
Helgelse har med helighet att göra och syftar på avskildhet från det som är orent, frihet från synden.

Genom hjärtats gemenskap med Kristus genom tro, och på grund av den inneboende helige Ande, får vi tillgång till Guds helighet – blir heliggjorda, helgade – och aldrig på grund av någon egen förtjänst.

När man ångrat sin synd och överlåtit sig åt Jesus får man genast del av helgelsen, på så sätt att man blivit avskild och renad från synden genom Jesu blod.

Jesus har fullbordat vår frälsning och vi är renade och rättfärdiggjorda genom Jesu blod (1 Kor 6:9-11). 


Sök Herren allvarligt och var intresserad av Guds Or
d
Men trots att vi är renade och helgade vid pånyttfödelsen behöver vi fortsatt rening
Vi är kallade till att förnyas i vår ande, om och om igen (Rom. 12:1,2). Det verk som Gud påbörjat vid pånyttfödelsen ska utvecklas och växa  
(Läs 2 Kor. 3:18, Fil. 1:9-11).

Det står skrivet:

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebr 12:14

Helgelsen fortsätter resten av livet när man söker Herren på ett allvarligt sätt och är intresserad av Guds Ord och tar det till sitt hjärta. 
Man förblir i Kristi kärlek, umgås med Jesus – han får växa till och vi förminskas
Genom tron renas våra hjärtan (Apg 15:9).


En självvald helgelse tillfredställer bara det köttsliga sinnet

Det är viktigt att skilja på den helgelse som är ett Guds verk i oss och en självvald helgelse som sker i köttet. 
En självvald helgelse är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet och är till ingen nytta, tvärtom.

Men när Anden helgar oss får vi dö bort från själviskhet, stolthet, rädsla från vad människor ska tycka, egen rättfärdighet, egna prestationer, habegär, orena tankar, avundsjuka, bekvämlighet, ovilja till försakelser, ett felaktigt beroende av människor och mycket annat.

När Anden får forma oss och helga oss kan vi vara till större nytta för andra människor. Vi får lära känna Kristi kärlek allt mer, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så blir vi uppfyllda av all Guds fullhet (Ef. 3:19).

Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse. 
2 Korinthierbrevet 7:1

Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 1 Thess 4:7

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Filipperbrevet 2:12

Jesus: Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
Johannes 17:17-19

Liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 
1 Petr. 1:15

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 
1 Thess 5:23

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Filipperbrevet 2:5

Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. 1 Timotheosbrevet 1:5

Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Hebreérbrevet 10:14

Lyssna på predikan (mp3): 
»
Vem är en helig man eller kvinna? Vad kan vi lära av Stefanus martyrskap? 

Läs mer: »Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen?   

Läs mer: »Kan vi verkligen bara ursäkta oss och säga att Jesus var den enda syndfria….?

Vad är en människa genom kristendomen och vem styr henne?

Upp igen           <Föregående fråga

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0