Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Kan vi verkligen bara ursäkta oss och säga att Jesus var den enda syndfria….?

Jag vet att vi inte står under lagen, utan under nåden genom tro på Herren. Genom tro blir vi rättfärdiga. Jag har sett många frälsta på sista tiden inklusive mig själv bryta mot Guds lag, oftast dagligen. Du till och med syndar med tankarna. Alla säger de samma sak såsom det vore en ursäkt, "Jesus var den enda syndfria, vi kan inte jämföra oss med honom".

Jag började fundera mer och mer på om det är fel på oss, vi är frälsta men vi syndar. Och de säger att Gud förlåter oss så länge vi tror på honom och ber om förlåtelse. Det har jag själv trott ganska länge fram tills jag snubblade på de ord i bibeln som detta handlar om, detta fick mig väldigt osäker...

"Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.
Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom." 1 Johannesbrevet 2:3,4                     Denna fråga är nedkortad.

Det finns inget i Bibeln som rättfärdigar ett sådant synsätt som att man inte skulle behöva vara så angelägen om att leva ett helgat liv. Det är en allvarlig brist om man inte helhjärtat ger sig hän åt Herren för att bli mer helgad och växa i nåden.

Helgelsen ska vara ett ständigt pågående verk.

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. 
Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 
Hebreérbrevet 12:14

I Bibeln är målet mot absolut fullkomlighet alltid närvarande. 
Där finns gott om uttryck liknande: "Må Herren leda era hjärtan", "Må Herren låta er växa till..", "Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda…", Var därför fasta och orubbliga,,,,arbeta alltid hängivet för Herren", "…om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron…","Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden…."

När man läser dessa och liknande bibelställen skulle man nästan kunna tro att det är möjligt att uppnå fullkomlighet i detta livet, om det inte var för den mängd bibelställen som säger oss att synden fortsätter att finnas i våra liv. Därför är det så angeläget att vi av hela hjärtat går in för att låta helga oss.

(Vi talar här inte om medveten synd och sådant som hör det gamla syndalivet till. Herren frälsar oss från sådant och ger segerkraft så att man som frälst inte faller i sådan synd. "Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta". Psaltaren 40:3)

Att man är helgad betyder inte bara att man tar avstånd från det gamla syndalivet och yttre synder utan det handlar också om en inre rening som ska pågå hela tiden. Vi talar om synd som finns kvar hos oss på grund av att Herren inte fått forma oss tillräckligt. När vi kom till tro på Jesus så var det väldigt mycket som fattades i vår kristna tro. Vi behövde växa och gå framåt i tron. Detta är något som ska fortsätta hela livet. 

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Filipperbrevet 2:12

Det är väldigt tydligt i Bibeln att vårt mål och vår strävan måste vara mot syndfrihet
(1 Thess 5:23, Fil.1:9-11). Vi ska sikta mot fullkomlig renhet, helighet, fullkomlighet. När man går in för att försöka vara fullkomlig märker man hur bristfällig man är. Bara Jesus har levt ett helt syndfritt liv. Vi är Guds ofullkomliga barn. Men vi är fullkomligt rena i Guds ögon på grund av Jesu offerdöd på Golgata och grundar vår frälsning på det verk Jesus uträttat åt oss.


Vi får inte vid någon tidpunkt tro att vi nått fram till målet redan. Inte ens Paulus kunde säga det (Fil. 3:12,13).

Inte heller Jakob: Vi begår alla många fel. 
Jakobsbrevet 3:2

Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. 
1 Johannesbrevet 1:10

Bibeln antyder inte att någon skulle kunna ha nått fram till målet och lever ett syndfritt liv här på jorden. I stället så säger Skriften, t.ex. Hebr. 12, att vi inte ska tröttna och tappa modet, att vi ska ta emot Guds fostran, att vi ska "styrka kraftlösa händer och svaga knän" och att fullkomligheten ligger längre fram. I vers 22, 23 görs det ännu tydligare där det står om "andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen". Orden antyder att fullkomligheten bara finns i den kommande världen.

I Bibeln talas det om att den troende skall gå in för en ständigt pågående reningsprocess.

Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 1 Johannesbrevet 3:3

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:2

Det finns de som varit "fullkomliga" i jämförelse med andra när det gäller ett rättfärdigt liv: Noa, Job, Daniel, se Hesekiel 14:20. Ingen av dem var totalt syndfri, men i jämförelse med andra var de fläckfria och rättfärdiga.

En sådan rättfärdighet kan också kallas mognad.

Paulus: …. tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Efesierbrevet 4:13,14

Jesus gav oss budet att vi ska älska varandra. Under vår jordetid ska vi växa i kärlek till alla människor (1 Thess 3:12). Att förbli i Jesu kärlek är att förbli i Jesus själv.

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. 1 Johannesbrevet 2:10

Jesus: Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er. Lukas 11:41

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarbrevet 13:8

Det är väldigt farligt att tro att man skulle ha uppnått målet. För den som påstår detta kommer många faror som högmod, hyckleri, andlig blindhet. Det kan också bli så att någon tror sig ha uppnått fullkomlighet genom att resonera så här: "Jag vet att jag just har syndat, så jag känner mig hopplös". Så sa inte Paulus. Han sa att han var den störste av alla syndare (1 Tim.1:15) men han jagade ständigt mot målet (Fil. 3:13-15). Han kände igen den inre striden mot köttet, se Galaterbrevet 5:16-26.

Helgelse är något att sträva efter. Hur blir vi då helgade? Helgelsen är främst ett Guds verk, allt kommer från honom. Det är inget man kan åstadkomma själv. Det är genom att söka Jesus av hela hjärtat och SE PÅ JESUS som vi helgas och förnyas i vår ande. Det finns mycket att säga om detta. Men det var ju inte det din fråga handlade om!

Lyssna på predikan (mp3): 
»
Vem är en helig man eller kvinna? Vad kan vi lära av Stefanus martyrskap? 

Läs mer:
»Vad är helgelse? Blir man helgad direkt när man är kristen?  

»Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen?   

Hur blir det i himlen om man är omgift och alla ses igen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0