Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Om man en gång varit troende, men förlorat tron, kommer man inte till himlen då?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Bibeln är tydlig 
Om man varit troende men senare i livet överger sin tro så är det tyvärr så att ingen av de rättfärdiga gärningar man gjort som troende kommer att bli ihågkommen. Flera bibelställen förklarar detta, t.ex. Hesekiel 18:23,24 nedan där det står väldigt tydligt.

Herren belönar
Livet skiftar och förändras och vi möter många prövningar. Jag vill därför påminna om att är man troende och står fast i kärlek och tro i både med- och motgång –  man gör det goda och tjänar Herren efter bästa förmåga – ja, då får man förr eller senare uppleva att man blir rikligt belönad av Gud.

Den levande tron är det dyrbaraste som finns
Herren är rättvis, trofast och god. 
Gud står fast vid sina löften. Men man får inte bygga på gamla välsignelser, utan se till att bli bevarad i gudsfruktan och en levande tro hela livet.

Och har man kommit vilse och förlorat tron ska man skynda tillbaka till Jesus medan det finns tid! 
Man ska helst uppsöka någon kristen som lever nära Gud som kan hjälpa en att be.

Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.
2 Timotheosbrevet 2:13

Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.
Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han dö. Hesekiel 18:23,24

Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga.
Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Hebreérbrevet 6:10-12

Jesus: Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön.
Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön. Matteus 10:41,42

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. 
1 Korinthierbrevet 15:58

Fler bibelverser i samma ämne:

Hesekiel 3:17-21, Hesekiel 33:12, 13, Hesekiel 33:18,19, Hebreérbrevet 10:38,39, 2 Petrusbrevet 2:18-22, Matteus 12:43-45, Ordspråksboken 21:16

Vad är helgelse? 
Blir man helgad direkt 
när man blir kristen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0