Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag vill lära mig bön…..


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Den viktigaste bönen
Den första och viktigaste bönen är att be till Jesus om syndernas förlåtelse. Läs här om den bönen: 
»Jag är inte född på nytt men har känt närvaron av Gud några gånger. Vad ska jag göra för att komma vidare?


Att öppna sitt hjärta i bön så som Bibeln lär

Man ska söka Gud av hela sitt hjärta när man ber. 
Man ska vända sig bort från det onda och söka det som är rätt i Guds ögon. Man ska be uppriktigt. 

Man ska inte glömma att alltid vara tacksam och tacka Gud för allt.

Man ska öppna sitt hjärta säga allt åt Gud. 
Man ska inte rabbla långa böner och tro att man blir bönhörd för de många ordens skull. 

Man ska hoppas på Herren, räkna med Guds hjälp och be frimodigt. 
Man ska kasta sin börda på Herren. 

Man ska be som om man redan har det man ber om i sin bön.

Man ska be för alla människor, de man känner och de man inte känner. 
Man ska be för alla lidande i världen.

Man ska be i Jesu namn. Man ska läsa Bibeln mycket för där står det hur man ska be. 
Bönen ska vara i samklang med Guds vilja. 
Guds vilja finner vi i Bibeln. 

Om man fått gåvan att tala i tungor ska man göra det varje dag. Gåvan ska naturligtvis brukas.

Fader Vår - mönsterbönen
I Bibeln finns en känd mönsterbön, det är Fader Vår (Matteus 6:9-13). Jesus ville med den bönen lära oss vilken inriktning vi ska ha när vi ber:

Vi ska se bort från oss själva och tänka på vad Herren vill ha. Vi ska tänka på att Gud är helig och ren. Vi måste be om förlåtelse för våra synder och vara beredda att förlåta andra.

"Fader vår" (också kallad "Herrens bön" eller "vår Fader") står nedan. 

Om du har svårt att be med egna ord kan du fundera över ordens innebörd i Fader Vår och be denna bön samtidigt som du låter ditt hjärta vara med när du ber den, så att du gör bönen till din egen bön. 

Du kan be denna bön och ha samma innehåll, men kan formulera bönen med egna ord eller lägga till egna ord allteftersom. 

Du ska vara ärlig och mena det du ber.

På denna hemsida finns många frågor besvarade om bönen, du kan använda sökfunktionen så hittar du.

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 
Psaltaren 46:2

Psaltaren 142:3, Psaltaren 145:18, Johannes 4:24, Efesierbrevet 5:20, 1 Krönikeboken 16:11, Matteus 6:7,8, Filipperbrevet 4:6,7, Hebreérbrevet 4:15,16

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Psaltaren 34:19

Läs också om fariséns och publikanens böner i Lukas 18:9-14.

Fader vår – 1917 års bibelöversättning:

Fader Vår, som är i himmelen

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja,

såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

(Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.)


Fader vår - Folkbibelns översättning:

Fader vår, som är i himlen.

Helgat blive ditt namn.

Komme ditt rike.

Ske din vilja på jorden

liksom den sker i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

Och förlåt oss våra skulder,

såsom också vi förlåter dem

som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse

utan fräls oss från den onde.

(Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.

Om man en gång varit troende, men förlorat tron, kommer man inte till himlen då?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0