Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vilka andra namn har den helige Ande i Bibeln?

Hej! Vilka andra namn har Helig Ande i bibeln?
Eld, vatten, penna, vind känner jag till. Men har också anteckning om att Helig Ande nämns som förlovningsring i NT. Att det skulle vara tecknet på att man var på väg hem till Gud. Har sökt på bibelsök på nätet men inte hittat ngt.
   MVH / Maria

Både det hebreiska ordet ruach liksom det grekiska pneuma som i vår Bibel översätts med Ande, betyder egentligen ”vind”, ”andedräkt”.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den helige Ande är den tredje personen i gudomen, alltid ett med Fadern och Sonen. Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

 

Läsning som bygger upp tro
Längre ned är en lista med över 30 benämningar på den helige Ande som finns i Bibeln . 
Namnen beskriver Andens olika egenskaper.
Vi får information om vem Gud är och hur Han verkar
. Det är läsning som bygger tro!

Hjälparen - paráklētos
En vanlig benämning på den helige Ande bland troende är den som Jesus använde, Hjälparen:

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Johannes 14:16,17 (Folkbibeln)

Det grekiska ordet från grundtexten som översatts till Hjälpare här är paráklētos, som har flera betydelser. Paráklētos betyder bland annat "förespråkare", "en som tillkallats", "talesman", "rådgivare", "advokat", "försvarare", "tröstare". Tröstaren är också en mycket vanlig benämning för den helige Ande.

Genom den helige Ande förblir Jesus hos oss, i oss
Innan Jesus skulle utlämnas för att dödas enligt Guds plan sa han i sitt avskedstal till lärjungarna: 

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Johannes 14:18

Jesus är närvarande hos oss genom den helige Ande.
I 1 Joh 2:1-2 där ordet paráklētos används så står det att Jesus är vår förespråkare inför Gud:

Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens. 1 Joh 2:1-2 (1917)

Penna och förlovningsring används inte som benämningar för Anden i Bibeln. Men läs gärna 2 Korinthierbrevet 3:2:3, Jeremia 31:33,34,
2 Korinthierbrevet 11:2 & Uppenbarelseboken 19:7.

När Anden kommer över oss får vi kraft att vittna om Jesus. Andens eld förtär vårt egenliv, krossar våra egna mänskliga tankar och ambitioner. 
Vi blir i stället inspirerade att göra Guds vilja. 
Vi får uppenbarelse och kärlek i Anden, vi får kunskap om vem Kristus är. 
Anden pekar på Jesus och gör Honom levande för oss, så att vi kan röra vid Honom i tro.

Bilder eller symboler för Anden i Bibeln

Vind (Johannes 3:7, Apostlagärningarna 2:2),

Eld (Apostlagärningarna 2:3, Lukas 3:15)

Vatten (Johannes 7:37-39)

Duva (Johannes 1:32)

Olja (Matteus 25:1-4)

Ett sigill (Efesierbrevet 1:13)

Ljus (Apostlagärningarna 9:3)

Moln (2 Moseboken 13:21, 2 Moseboken 16:10, Lukas 9:34)

Eldstungor (Apostlagärningarna 2:3)

Regn
(Hosea 6:3)

Olivträd, olivkvistar (Sakarja 4:12-14)

Läs mer: »Vilka symboler finns i kristendomen?


Bibelns benämningar på den helige Ande

Hjälparen (Johannes 14:16)

Tröstaren (Apostlagärningarna 9:31)

Anden (Markus 1:10)

Guds Ande (1 Moseboken 1:2, 1 Korinthierbrevet 2:11, Job 33:4)

Faderns Ande (Matteus 10:20)

Herrens Ande (Jesaja 61:1)

Herrens Guds Ande (Jesaja 61:1)

Kristi Ande (Romarbrevet 8:9, 1 Petrusbrevet 1:11)

Jesu Ande (Apostlagärningarna 16:7)

Sonens Ande (Galaterbrevet 4:6)

Den levande Gudens ande (2 Korinthierbrevet 3:2,3)

Livets Ande (Romarbrevet 8:2)

Härlighetens Ande (1 Petrusbrevet 4:14)

Sanningens Ande (Johannes 15:26)

Uppenbarelsens Ande (Efesierbrevet 1:17)

Vishetens Ande (Jesaja 11:2, Efesierbrevet 1:17)

Förstånds Ande (Jesaja 11:2)

Råds Ande (Jesaja 11:2)

Starkhets Ande (Jesaja 11:2)

Herrens kunskaps Ande (Jesaja 11:2)

Fruktans Ande (Jesaja 11:2)

Uppenbarelsens Ande (Efesierbrevet 1:17)

Nådens Ande (Sakarja 12:10 Hebreérbrevet 10:29)

Bönens Ande (Sakarja 12:10)

Evig Ande (Hebreérbrevet 9:14)

Domens Ande (Jesaja 4:4)

Reningens Ande (Jesaja 4:4)

Rättens Ande (Jesaja 28:6)

Helighetens Ande (Romarbrevet 1:4)

Den Högstes kraft (Lukas 1:35)

Gode Ande (Nehemja 9:20 Psaltaren 143:10)

Profetians Ande (Uppenbarelse 19:10)

Barnaskapets Ande (Romarbrevet 8:15)

Livets Ande (Romarbrevet 8:2)

Den Allsmäktiges livsande (Job 33:4)

Gud (Apostlagärningarna 5:3,4)

Smörjelse (1 Johannesbrevet 2:20, 1 Johannesbrevet 2:27)

Kraft, Guds kraft, kraften, den helige Andes kraft (Lukas 24:49 Apostlagärningarna 1:8 Apg 6:8 Markus 5:30 Mika 3:8 Mika 5:4 , 2 Korinthierbrevet 6:7, Romarbrevet 15:13)


Jag vill lära mig bön…..

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0