Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är en människa genom kristendomen och vem styr henne?

Hej! Jag har en fråga om kristendomen, vad är en människa igenom kristendomen och vem styr henne? Kan du vara snäll och svara på min fråga.Tack! //Mabbe


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 


Innan man möter Jesus till frälsning styrs man ofta av själviska motiv. Man har ingen frid utan drivs oroligt hit och dit. Men Gud vill styra/leda varje människa till bättring och omvändelse:

Genom sin godhet vill han leda dig till bättring. Romarbrevet 2:4 (BOKEN)

När man tar till sig det kristna frälsningsbudskapet om Jesus Kristus blir man en ny skapelse, säger Bibeln. 
Man får frid med Gud. Jesus blir Herre i människans liv. Guds nåd styr då människan.

Herren är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Psaltaren 23:1-3

Man har fått sina synder förlåtna och man styrs av en önskan att ge vidare av den kärlek och förlåtelse man själv fått uppleva när man mötte Jesus till frälsning. Man får nöd för andra människor. Kristi kärlek styr. 
Man vill att andra ska komma till tro på Jesus som är hela världens Frälsare. 
Han har dött för hela världens synd.

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 1 Petrusbrevet 2:25

Jesus uppstod från de döda. Han lever och verkar idag. Jesus är den gode herden:

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 
Johannes 10:11

Troende känner igen Herdens röst och det är meningen att han ska få styra:

När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. 
Johannes 10:4

När man känner igen Jesu röst betyder det att man omvänt sig och då får man uppleva Guds hjälp. Så får Jesus leda/styra människan genom hela jordelivet och sedan in i paradiset där vi får leva nära Honom för alltid.

Vad vi än gör så gör vi det inte för vår egen skull, utan därför att vi styrs av Kristi kärlek. Eftersom vi är övertygade om att Kristus har dött för oss alla, tror vi också att vi har dött bort från det gamla liv som vi levde förr. 2 Korinthierbrevet 5:14 (BOKEN)

Om vi nu lever i den helige Andes kraft, låt då den helige Ande styra vårt liv in i minsta detalj. Galaterbrevet 5:25 (BOKEN)

Låt er ledas av den helige Ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som Anden ger. Efesierbrevet 4:3 (BOKEN)

Många icke kristna tror att kristet liv handlar om att försöka följa olika regler och bud. Men Jesus talade om att människan måste bli född på nytt genom Guds Ande. Bibeln talar mycket om att troende ska styras av Guds Ande:

…. alla som leds av Guds Ande är Guds barn. Romarbrevet 8:14 (BOKEN)

Om man följer den helige Ande leder det till liv och frid, men om man följer den gamla naturen leder det till döden… Romarbrevet 8:6 (BOKEN)

Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.  
Galaterbrevet 5:18 (Folkbibeln)

Av Herren beror en mans steg, vad vet en människa om sin väg? 
Ordspråksboken 20:24

Läs mer: » Föds man god eller ond?

Jag undrar hur Jesus relation var till Gud och folket?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0