Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hej! Jag undrar hur Jesus relation var till Gud och folket?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesus är Guds Son. Han kände Gud Fadern fullt ut och stod så nära Fadern som det är möjligt: Jesus var i Fadern och Fadern var i Jesus. Jesus har visat med sitt liv vem Gud är. Allt som finns i Gud fanns också hos Jesus.

Om Jesus, Guds Enfödde Son, står det skrivet:

Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Kolosserbrevet 2:9

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 
Johannes 1:18

Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand. Johannes 3:35

Jesus talade inte av sig själv, utan bara det som Gud Fadern befallt honom att tala. Allt vad Gud Fadern hade tillhörde Jesus. 

När Jesus bad hörde Fadern alltid.
Jesus hade kunnat
be om vad som helst, ja hjälp från änglar i mångtusental om han velat. 

Men Fadern hade sänt Jesus till jorden med ett speciellt uppdrag: att födas som en människa, ödmjuka sig, lida och dö och sedan uppstå från de döda för vår skull och återvända till Fadern som Han utgått från. 

Jesus Kristus var Gud i människogestalt.

Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

När det gäller Jesu relation till det vanliga folket så var det så att de såg upp till Honom och gärna lyssnade till hans undervisning. Skaror kom för att bli botade av Jesus från alla slags sjukdomar och plågor.

När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 
Matteus 9:36

Johannes 10:30
Matteus 11:27
Kolosserbrevet 1:19
Kolosserbrevet 2:9
Johannes 10:37,38
Johannes 12:49,50
Johannes 13:3
Johannes 16:15
Johannes 16:28
1 Johannesbrevet 4:14,15

På en Alpha kurs sa de att inte en enda människa på jordklotet är beskyddad av Gud. Är det sant?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0