Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


På en Alpha kurs sa de att inte en enda människa på jordklotet är beskyddad av Gud. Är det sant?

Är det sant att ingen blir beskyddad av Gud på jorden? Jag gick en alpha kurs och ledaren sa att inte en enda människa på hela jordklotet är någonsin beskyddad av Gud eftersom hans motpol har hela makten på jorden tills domedagen. 
Detta skrämde mig. Är vi verkligen aldrig beskyddade, finns inga skyddsänglar? 
Hon sade att det inte fanns. Att vi alltid ska tänka med förnuftet och ständigt akta oss. 
Känner mig otrygg av detta och skräckslagen.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Makt att kallas Guds barn
När vi ångrar vår synd och överlåter oss åt Jesus får vi makt att kallas Guds barn. Vi räddas från mörkret och förs in i Jesu rike redan här på jorden.

Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Joh.1:12 (Reformationsbibeln)

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Kolosserbrevet 1:13

Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5

En överväldigande seger
Guds beskydd mot det onda är ett av Bibelns mest centrala budskap.
Jesus har vunnit en överväldigande, evig seger över all ondska. Han vill ge av denna seger åt var och en som tyr sig till Honom.

När vi tar emot Jesus som vår Frälsare flyttar Han in i vårt hjärta. Han bor i oss genom den helige Ande! 
Ondskan råder i världen, men Bibeln säger att Han som bor i oss är större än den som är i världen.

…. ty han som är i er är större än den som är i världen. 1 Johannesbrevet 4:4

Jesus: Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Johannes 16:33

Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda?
Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.
Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
1 Petrusbrevet 3:12-15

I Johannes 17 som vi brukar kalla Jesu överprästerliga förbön ber Jesus till Fadern:

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. Johannes 17:15

Jesus själv har bett att vi ska bevaras för det onda! Vi kan vara säkra på att när vi håller oss till Gud så blir vi också bevarade.

Jesus: Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. 
Ni är mer värda än många sparvar. 
Lukas 12:6,7

Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 
1 Johannesbrevet 5:4,5

Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. 1 Johannesbrevet 2:13

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:21

Läs hela kapitel 121 i Psaltaren som slutar så här underbart:

Herren skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Psaltaren 121:7,8

Gud bär oss och gör under
Herren bäddar in oss i sin kärlek och innesluter oss i en känsla av stor trygghet och frid mitt i farofyllda situationer och stora svårigheter när vi tyr oss till Honom. Gud bär oss genom allt. Han räddar oss ur lejonets gap (2 Timotheosbrevet 4:17,18) och gör många tecken och under än idag för att styrka oss i tron och hjälpa oss.

Har du inte läst om Daniel i lejonkulan? Läs Daniels bok, sjätte kapitlet.
När du ändå håller på med Daniels bok, läs också om de tre männen i den brinnande ugnen i tredje kapitlet.

Läs Apostlagärningarna kap. 12 om hur aposteln Petrus fängslades och räddades av Gud.

Bibeln är full av berättelser om Guds mäktiga beskydd.


Genom vår tro på Jesus blir vi oövervinnliga! Vi är Jesu medarvingar. Vi är barn till en Segrare. Vi är Guds älskade barn, hans ögonstenar.
Läs mer:
Vad säger Bibeln om ansvar och vem vi är i Kristus?

I Bibeln finns löften som är svindlande stora. Gud har redan nu skänkt oss all den himmelska världens andliga välsignelse!!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Efesierbrevet 1:3

Svårigheter och lidande kommer
Man ska inte tro att man aldrig får möta svårigheter och lidande bara för att man börjar tro på Gud. Vi får inte vara naiva och tro att ondskan i världen har försvunnit, bara för att vi blivit kristna! Det är ju vi som förändrats sedan vi började tro, inte världen.
Men Herren har lovat att skydda oss. Men vi får inte ha övertro så att vi försätter oss i vilka situationer som helst. Det står i Bibeln:

Den vise fruktar och skyr det onda, dåren är övermodig och sorglös. Ordspråksboken 14:16

Den kloke ser faran och söker skydd. Ordspråksboken 22:3

Pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. 1 Thess 5:21,22

Jesus: Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er.
Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna.
Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er. Matteus 10:16-20

Jesus säger alltså att vi ingalunda ska besparas från lidande. Vi lever i en ond värld, men får uppleva Guds mäktiga beskydd när vi tyr oss till honom i tro. Ingenting kan skada oss!!! Genom Guds Ande blir vi styrkta, bevarade och burna genom prövningarna.

Jesus: Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Lukas 21:17,18

Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 
Hebreérbrevet 13:6

Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Jesaja 25:4

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 
Jesaja 12:2,3

Läs också Romarbrevet 8:31-39.

Vi ska inte gå omkring och vara rädda. Inte ens om "jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet":

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.
Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Psaltaren 46:2-3

Gud är inte långt borta
Vi ska inte tro att Gud är långt borta och att vi måste försöka dra ned kraft och välsignelser från honom. 
Gud är närvarande överallt.

Gud är hos oss, Han bor i oss när vi tagit emot Jesus som vår personlige Frälsare. Vi ska vila i tro och förtrösta på den allsmäktige och gode Guden som aldrig låter större frestelser drabba oss än att vi ska kunna härda ut.

När vi står fasta i tron är vi inneslutna i Guds kärlek och det onda kan inte nå vårt inre. Gud bereder utvägar ur frestelserna (1 Korinthierbrevet 10:13). Det finns en mening med allt som sker (Hebreérbrevet 12:1-11).

Om du gör en bibelsökning på "var inte rädd(a)" så hittar du inte mindre än 315 bibelställen förknippade med Guds löften. Läs Bibelns löften, ta till dig dem, tacka Gud och väx i tro!

Här får du fler bibelverser om Guds beskydd. Läs dem, gläds och sluta oroa dig. Har du inte överlåtit dig åt Jesus så är det dags att göra det nu!

Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.
Herren skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.
Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. 
Psaltaren 121:1-8

Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? 
När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall de själva stappla och falla.
Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Psaltaren 27:1-3

Jesus: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Johannes 10:27-29

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 8:38,39

Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. 
Jesaja 54:10

Här är en betryckt som ropade och Herren hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker Herren saknar ej något gott. Psaltaren 34:7-10

Med dig kan jag slå ner fiendehärar, med min Gud stormar jag murar.
Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren, vem är en klippa utom vår Gud?
 
Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Psaltaren 18:30-32

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna: "Drag ut", och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram." De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor. 
Jesaja 49:8-10

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: 
"I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. 
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Psaltaren 91:1-7

Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Psaltaren 32:7

Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Psaltaren 91:14

Jesus: Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28:20

Ur all nöd räddar han mig. Psaltaren 54:9

"Rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför" - vad menas?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0