Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


"Rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför" - vad menas?

Hej! I Matt 8:10-12 står det bl.a. att många skall komma från massa olika håll och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i Himmelriket, men att "rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför". Vad menar Jesus med det? Tack på förhand! / Lydia

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder. Matteus 8:10-12

Jesus talar här om att hedningar (icke-judar) skall komma in i Guds rike "från öster och väster".

Att "kastas ut i mörkret utanför" är att gå förlorad för evigheten. I himmelriket är ljus, utanför är mörker.

"Rikets egna barn" är judarna, israeliterna. De var Guds egendomsfolk, delaktiga i förbunden med deras löften, men bara om de trodde. Genom otro skulle de gå förlorade.

Jesus hade just berömt en hednisk officers starka tro. En del judar ville inte alls tro. Jesus gick därför ofta till rätta med dem för deras otro. Han förklarade för dem att det bara var genom tron som de kunde få del av Guds löften.

Flera, i synnerhet de judiska ledarna, föraktade nåden och byggde på fel grunder. De åberopade att de var Abrahams barn (avkomlingar) och trodde att de automatiskt hade del i Guds löften och välsignelser på grund av sin härkomst. Men det fordras tro på Jesus för att få verkligt liv och bli räddad för himmelriket.

Jesus: Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Johannes 5:39,40

Den icke-judiske officeren som hade stor tillit till Jesus blev bönhörd och välsignad. Det var bara en liten försmak av vad som skulle komma. 
Efter Jesu död och uppståndelse skulle evangelium predikas för människor ur alla folkslag och många hedningar skulle komma till tro på Jesus.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.
Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Matteus 3:8,9

Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Matteus 21:43Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen.
Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:28,29

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Galaterbrevet 3:28,29

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.
Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 
1 Petrusbrevet 2:9,10

Läs mer: » Hur spreds kristendomen?

Jag undrar vad Moses 
budskap var?
 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0