Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Om man ber om förlåtelse, är då registret av synder utraderade?

Om man som kristen ber om förlåtelse för ens synder, hemma eller i kyrkan (prästen säger ju att "på vår herre Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: dina synder är dig förlåtna" .) Är då mitt register av synder utraderade eller? 
Det är så svårtolkat för mig eftersom det också står i bibeln att Herren ska döma levande och döda efter våra gärningar på domens dag, så undrar jag om vad det är vi kommer att dömas för om vi redan bett om förlåtelse tidigare i livet?

Evangeliet till oss människor om syndaförlåtelse och frälsning är det mest spännande budskapet som finns på denna jord.

Här i detta livet får vi ta emot syndernas förlåtelse genom tro på Jesus. Han bar vår synd upp på korset.

Det är det som sker i ditt eget hjärta som är avgörande.

Syndaförlåtelsen, frälsningen, hänger samman med att man omvänder sig till Jesus och bekänner för andra att man tror på Jesus.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet 10:9,10

Jesus lyfter av oss vår syndabörda. Vi blir fria. Vi blir Guds barn. Detta är vad Gud säger till oss i sitt eget Ord:

Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull.
1 Johannesbrevet 2:12

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. 
1 Johannesbrevet 3:1

Bibeln säger att när vi tror på Jesus har vi övergått från döden till livet.

När man bekänner namnet Jesus för andra människor får man en allt större visshet om att man tillhör Gud. Man är född på nytt och man vet om det. Jesus sa att om man inte blir född på nytt kan man inte komma in i Guds rike.

Var och en har själv ansvar inför Gud för sitt eget liv. Även om vi får hjälp i bönen av någon annan och orden om att vi är förlåtna i Jesu namn uttalas över oss, så måste vi själva vara med på detta, vi måste vilja detta av hela vårt hjärta och omvända oss.

När vi närmar oss Gud så närmar Han sig oss. Så sker det att Gud ger oss syndernas förlåtelse och föder oss på nytt.

Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som inte är födda av blod, inte heller av köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. Joh 1:12

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:15,16

Läs svar på din fråga om domens dag här:
» Om domedagen. Vi är ju frälsta av tro. 
Hur kan vi då dömas?
 

Hälsningar Brobyggarna.

Är helgelsen genom mina ansträngningar - med Jesu hjälp - nödvändigt för min frälsning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0