Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad är att vara fri fast man är dömd? Vad är nådatid? 

Hej,

Jag var nyligen på en högmässa, svenska kyrkan. Brukar ej gå på gudstjänster/högmässor men har nu blivit nyfiken och intresserad. I och med att allt är lite nytt för mig så förstod jag inte allt. Prästen predikade en del om kraft och nåd. Han talade om nåd som betyder att man är fri fastän man är dömd. Vad menade han med det? Han talade också om nådetid, nådetillfälle, nådegåvor. Kan du berätta lite för mig om det? Han slutade den predikan med att "Guds nåd är allt du behöver".

Han pratade också om det Nya testamentet som säger "Kasta dina bekymmer på Herren. Låt Herren ta hand om problemen". Är inte det fel? Jag har alltid trott att var och en har eget ansvar så att säga. Skulle du vilja förtydliga detta åt mig om du förstår vad han menar? 
Tack för svar snarast!
MVH Malin

Jesus sa att den som inte tror på honom redan är dömd. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

Men när vi tror på Jesus och tar emot honom som vår personlige Frälsare upplever vi syndernas förlåtelse och försoning med Gud.

Jesu blod renar från all synd.

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Frälsningen är Guds gåva, den är helt och hållet nåd. Vi har inte förtjänat den på grund av vår egen rättfärdighet, utan Herren blir vår rättfärdighet.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Nådatid kan syfta på lite olika saker, därför kan jag inte svara på exakt vad prästen talade om. Nådens tid är egentligen hela tidsperioden efter att Jesus kom till jorden, dvs. hela Nya testamentets undervisning.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Nådatid kan också betyda sökningstid, dvs. en period då man upplever Guds tilltal på ett särskilt sätt. Man kan se "nådatid" som en begränsad tid man fått då man har tillfälle att göra bättring och närma sig Gud. Vi kan läsa i Bibeln om flera gudsmän som förlängde andras nådatid genom sina förböner, t.ex. Mose.

Gud vill inte att någon skall gå förlorad och därför finns det fortfarande "nådatid" – tid för människor att omvända sig.

Det är viktigt att vi bejakar Herren och tar emot det goda Gud vill ge, för annars förhärdar vi oss och blir mer och mer oemottagliga för Guds maning.

När det gäller att "kasta sin börda på Herren" så betyder det att man i tro skall förlita sig på Herren. Självklart skall vi göra det vi kan. Det finns dock ofta problem eller bekymmer där vi känner oss maktlösa. Då skall vi ändå tro och förtrösta på Herren.

Nådegåvor kan du läsa om i ett av mina tidigare svar:
»Bibelfråga om andliga nådegåvor

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Klagovisorna 3:22,23

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jesaja 49:8

Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2 Korinthierbrevet 6:2

Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Psaltaren 55:23

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakobsbrevet 4:8

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Titusbrevet 2:11

Den som tror på honom (Jesus) blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Johannes 3:18

Om Jesus står det: Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannesbrevet 2:2

Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Efesierbrevet 2:3-5

Angående nådatid:
Sedan berättade han denna liknelse: "En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden?

Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat.

Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det." Lukas 13:6-9

Läs mer om nåd: »Kan nåden "sökas"?

Var i Bibeln kan man läsa om hur man ska prioritera sin tid?

Upp igen
       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0